Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_47 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 47~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +Kad覺n ciddileip ekledi: \\
 +- Bak覺n, Balzac kitab覺n覺z覺 okuyamadan geri getirdim; 癟羹nk羹 癟ok 羹z羹c羹. Bu yazar hep tats覺z eyler anlat覺yor. \\
 +Ondan i癟inde ak ve uzak 羹lkelere yolculuklar olan kitaplar istiyordu. Sonra cenazeden s繹z etti. Kendisi kilisedeki t繹rene kat覺lacak, Jules de mezarl覺a kadar uzanacakt覺. Kad覺n 繹l羹lerden korkmad覺覺n覺 s繹yledi: on iki ya覺ndayken ayn覺 hastal覺ktan 繹len bir eniteyle halan覺n cenazesini b羹t羹n gece beklemiti. Ama Jules 繹l羹lerden nefret ediyordu; d羹nden beri evde bu konunun a癟覺lmas覺n覺 yasaklam覺t覺. B繹yle olunca da, baka bir ey d羹羹nemedikleri i癟in, b羹t羹n g羹n iki s繹zc羹k konuamam覺lard覺. O kadar s覺k覺lm覺t覺 ki, Jules'​羹 g繹t羹recekleri g羹n onun hesab覺na honut olacakt覺. Kad覺n akl覺ndakileri rahat癟a s繹yleyebilmekten mutlu oluyor, gen癟 adama sorular soruyordu: l羹y羹 g繹rm羹 m羹yd羹? Tabuta konulurken bir kaza olmu diyorlard覺,​ doru muydu? Aile bireyleri t羹m yataklar覺 s繹k羹p ar覺yorlar m覺yd覺? Bu kadar hizmet癟i bolluu olan bu apartmanda dedikodudan tabii ge癟ilmezdi. l羹mden baka ey konuulmuyordu. \\
 +Gen癟 adam覺n kendisine uzatt覺覺 yeni kitaplara bakt覺. \\
 +- Ama yine bir Balzac veriyorsunuz. Hay覺r, onu geri al覺n. Yaam覺 olduu gibi anlat覺yor. \\
 +Kitab覺 geri uzat覺rken gen癟 adam onu bileinden yakalay覺p odaya 癟ekmek istedi. Kad覺n覺n 繹l羹me olan 癟ocuk癟a merak覺 gen癟 adam覺 ilgilendirmi,​ birden i癟inde bir istek uyanm覺t覺. Kad覺n hemen anlad覺, y羹z羹 k覺zar覺p geri 癟ekildi. Dairesine girerken: \\
 +- Teekk羹rler,​ M繹sy繹 Mouret, diye seslendi. Cenazede g繹r羹羹r羹z. \\
 +Octave giyindikten sonra Madam Campardon'​a urama s繹z羹n羹 verdiini an覺msad覺. Saat on birdeki cenazeye kadar iki saat bo olduundan apartmanda birka癟 ziyaret yapabileceini d羹羹nd羹. Rose onu yatakta kar覺lad覺. Gen癟 adam rahats覺z etmekten 癟ekinip 繹z羹r diledi ama kad覺n kendisi girmesi i癟in 羹steledi. O kadar az g繹r羹羹yorlard覺 ki bu deiiklie sevinmiti! \\
 +- Ah! diye s覺zland覺 kad覺n. imdi aa覺daki tahta sand覺kta ben olmal覺yd覺m! \\
 +Evet, mal sahibi yaamdan ayr覺ld覺覺 i癟in mutlu olmal覺yd覺. Octave onu bu kadar karaduygulu g繹rmekten a覺r覺p sal覺覺n覺 sordu. \\
 +- Ah! Hep ayn覺. Ama bazen yaamdan b覺k覺yorum. Achille k覺p覺rdand覺k癟a benim rahats覺z olduumu g繹r羹nce 癟al覺ma odas覺na bir yatak serdi, art覺k orada yat覺yor. Biliyor musunuz, bizim 羹stelememiz 羹zerine Gasparine maazadaki iinden ayr覺ld覺. Ona minnettar覺m,​ bana o kadar iyi bak覺yor ki! Tanr覺m! evremde bana iyi bakan bu kiiler olmasayd覺, yaamak istemezdim. \\
 +O s覺rada Gasparine ona kahvalt覺s覺n覺 getirdi; fakat akraba durumundan hizmet癟i durumuna d羹m羹t羹. Dorulmas覺na yard覺m etti, s覺rt覺na yast覺klar koydu ve dizlerine bir tepsi ilitirdi. Rose dantel ve ilemeli gecelii i癟inde oburca yemeye balad覺. Kad覺n覺n derisi renklenmi,​ sar覺 sa癟lar覺 canlanm覺 ve g羹zellemiti. Ekmeini kahveye bat覺r覺rken konuuyordu:​ \\
 +- Ah! 襤tah覺m yerinde ama... hastal覺覺m midemde deil ki! \\
 +襤ki damla g繹zya覺 kahvesinin i癟inde d羹t羹. Gasparine ona k覺zd覺: \\
 +- Bak, alarsan Achille'​i 癟a覺r覺r覺m. Krali癟e gibi rahats覺n ite; yoksa mutlu deil misin? \\
 +Madam Campardon kahvalt覺s覺n覺 bitirip Octave'​la yaln覺z kald覺覺nda neesi yerine gelmiti. Koketlik yap覺p 繹l羹mden s繹z etmek istedi ama yata覺nda sabah keyfi yapan bir kad覺n gibi neeliydi. S覺ras覺 geldiinde kendisi de 繹lecekti tabii. Ama kuzini hakl覺yd覺, mutsuz olmas覺 i癟in bir neden yoktu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​