Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_45 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 45~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +Theophile Auguste'​e bakt覺: Duveyrierlerin her yeri kar覺t覺rd覺覺n覺 o da anlam覺 m覺yd覺? Clotilde bu bak覺覺 yakalad覺 ve kocas覺na k覺zd覺. Ne yap覺yordu? Uyukluyor muydu? Yan覺t覺 kendisi vermek zorunda kald覺: \\
 +- Babam覺z doru bildiini yapm覺t覺r. Yak覺nda herhalde 繹reniriz. Kad覺n al覺yordu. Onu g繹ren Valerie ve Berthe de tatl覺 tatl覺 h覺癟k覺rmaya balad覺lar. Theophile sandalyesine d繹nd羹; bilmek istediini 繹renmiti. Eer babas覺 bilincini kazan覺rsa, Duveyrierlerin 癟ocuk numaras覺na kan覺p onlara ayr覺cal覺k tan覺mazd覺. Otururken Auguste'​羹n g繹zlerini sildiini g繹rd羹; bu onu o kadar duyguland覺rd覺 ki boaz覺 d羹羹mlendi. l羹m d羹羹ncesi akl覺na geldi; belki kendisi de b繹yle 繹lecekti. O zaman t羹m aile alamaya balad覺. Yaln覺zca Gustave alayam覺yordu;​ 癟ocuk ba覺n覺 yere emi, beden eitimi derslerinde 繹rettikleri yerinde saymaya benzer bi癟imde soluunu dinliyordu. \\
 +Bu arada zaman ge癟iyordu. Saat on birde Doktor Juillerat yine geldi. Hastan覺n durumu a覺rla覺yordu;​ art覺k 繹lmeden 繹nce 癟ocuklar覺n覺 tan覺yabilecei bile kukuluydu. Alamalar yeniden balad覺覺 s覺rada hizmet癟i Rahip Mauduit'​nin geldiini bildirdi. Clotilde onu kar覺lad覺. Ailenin 羹z羹nt羹s羹n羹n bilincinde olan rahip her birini avutacak s繹zler bulabiliyordu. Sonra, dikkatli se癟tii t羹mcelerle,​ bu can覺n kilise yard覺m覺 olmadan u癟up gitmesinin doru olmayaca覺n覺 s繹yledi. G羹nah 癟覺kartma t繹reni yapmak istiyordu. \\
 +- Ben de 繹yle d羹羹nm羹t羹m,​ dedi Clotilde. Ama Theophile kar覺 癟覺kt覺. Babas覺 kiliseye hi癟 gitmezdi; eskiden 癟ok serbest d羹羹nceleri vard覺, 癟羹nk羹 Voltaire okuyordu. Mademki ona soram覺yorlard覺,​ en iyisi onu rahat b覺rakmakt覺:​ \\
 +- Sanki u mobilyaya g羹nah 癟覺kartmaya benzer bu. 癟 kad覺n onu susturdular. Hepsi 癟ok duygulanm覺,​ rahibin isteine kat覺l覺yorlard覺. M繹sy繹 Vabre konuabilseydi raz覺 olurdu, 癟羹nk羹 hi癟bir konuda dikkati 羹zerine 癟ekmek istemezdi. \\
 +- Hi癟 olmazsa, mahalleli i癟in, dedi Clotilde. \\
 +- Hakl覺s覺n覺z,​ diye dorulad覺 rahip. Baban覺z gibi y羹ksek insanlar 繹rnek olmal覺. \\
 +Auguste'​羹n bir d羹羹ncesi yoktu. O arada, Clarisse'​in bacaklar覺n覺 havaya dikip 癟orap giyiini d羹leyen Duveyrier ay覺ld覺 ve ateli bir bi癟imde g羹nah 癟覺kart覺lmas覺n覺 istedi. Onlar覺 uzaktan izleyen Doktor Juillerat bir ara rahibin yan覺na geldi, benzer durumlarda birlikte 癟al覺an iki meslekta gibi kula覺na eildi: \\
 +- Acele edin, fazla zaman覺m覺z kalmad覺. \\
 +Rahip gerekli eyleri getireceini s繹yleyip hemen ayr覺ld覺. Theophile h璽l璽 inat ediyordu: \\
 +- 襤yi valla! Art覺k 繹l羹lere de g羹nah 癟覺kart覺yorlar. \\
 +O anda korkun癟 bir heyecan yaand覺. Yerine oturmakta olan Clotilde babas覺n覺n g繹zlerinin a癟覺k olduunu fark etti ve elinde olmadan bir 癟覺l覺k att覺. Herkes ba覺na topland覺. Kafas覺 k覺m覺ldamayan yal覺 adam覺n g繹zleri 癟evresini bir kez daha doland覺. Doktor Juillerat bile buna a覺p geldi. \\
 +- Babac覺覺m,​ dedi Clotilde, bizi tan覺yor musunuz? \\
 +M繹sy繹 Vabre ona bakt覺; sonra dudaklar覺 k覺m覺ldad覺 ama bir ses 癟覺kmad覺. Herkes birbirini itip onun son s繹zlerini duymak istiyordu. Arkada kald覺覺 i癟in ayakta dikilmek zorunda kalan Valerie s繹ylendi: \\
 +- Onu s覺k覺t覺rmay覺n;​ b覺rak覺n adam soluk als覺n. Bir ey diyecekse duyamazs覺n覺z. \\
 +tekiler geri 癟ekildi. Ger癟ekten de M繹sy繹 Vabre'​覺n g繹zleri oday覺 ar覺yordu. \\
 +- Bir ey arad覺覺 kesin, dedi Berthe. \\
 +- 襤te torununuz Gustave burada, diyordu Clotilde. Onu g繹rebiliyor musunuz? Sizin i癟in okuldan geldi. Dedene sar覺l yavrum. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​