Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_43 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 43~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +- Sizin 癟覺kar覺n覺z,​ sizin 癟覺kar覺n覺z... Her neyse! Hemen koup bize haber vermeliydiniz,​ 癟羹nk羹 Tanr覺 sizin bu olaya tan覺k olman覺z覺 istedi. Ah, ben olmasayd覺m,​ k覺z覺m h璽l璽 her eyden habersiz olacakt覺. Evet! 襤lk haberi al覺r almaz aa覺 komasayd覺m,​ imdi k覺z覺m覺 soyup soana 癟evireceklerdi. Sizin 癟覺kar覺n覺z m覺 dediniz? Ne bileyim? Madam Duveyrier biraz ge癟kin ama b繹ylesinden holananlar da olur... \\
 +- Ah! Anne, l羹tfen! dedi Berthe. Clotilde gibi namuslu biri... \\
 +Madam Josserand k覺zd覺: \\
 +- Sen sus! Para i癟in insanlar覺n neler yapabileceini bilmezsin. \\
 +Octave onlara krizin ayr覺nt覺lar覺n覺 anlatt覺. 襤ki kad覺n arada bir bak覺覺yorlard覺;​ anneye g繹re entrikalar d繹n羹yordu. Clotilde ailenin 繹teki bireylerinin geceden 羹z羹lmemesini d羹羹n羹r m羹yd羹? Sonunda gen癟 adam覺n iinin ba覺na gitmesine izin verdiler. Anne k覺z aras覺ndaki tart覺ma s羹rd羹. \\
 +- S繹zlemede yazan elli bin frank覺 imdi kim 繹deyecek sana? diyordu Madam Josserand. Yal覺 adam topraa girince avucunu yalars覺n. \\
 +- Ah! u para... diye m覺r覺ldand覺 Berthe. Ama kay覺nbabam da, sizin gibi, alt覺 ayda bir on bin frank verecekti. Hen羹z s羹resi gelmedi ki; beklemeliyiz... \\
 +- Bekle, bekle, mezar覺ndan kalk覺p sana getirsin diye, 繹yle mi? Koca aptal, doland覺r覺lmak m覺 istiyorsun? Hay覺r! Hay覺r! Hemen mirastan bu paray覺 izleyeceksin. Bize gelince, daha 繹lmedik, 繹deyip 繹demeyeceimiz zaman覺 gelince belli olur. Ama o, 繹ld羹羹ne g繹re hemen 繹demesi gerek. \\
 +Kad覺n k覺z覺na geri ad覺m atmayaca覺 konusunda ant i癟irdi. Bu arada, 羹st katta Duveyrierlerde olanlar覺 duyabilecekmi gibi, kula覺n覺 tavana dikiyordu. Yal覺 adam覺n odas覺 tam kafas覺n覺n 羹zerinde olmal覺yd覺. Ona haber verince Auguste babas覺n覺n yan覺na 癟覺km覺t覺. Ama kad覺n ona g羹venemiyor,​ karma覺k entrikalar d羹l羹yordu. Sonunda dayanamad覺:​ \\
 +- Y羹r羹! dedi k覺z覺na. Sen de 癟覺k bak; Auguste saf覺n biridir, imdi onu torbaya koyuyor olmal覺lar. \\
 +Berthe 癟覺k覺p gitti. Vitrini d羹zenleyen Octave onlar覺 dinlemiti. Annenin de kap覺ya y繹neldiini g繹rd羹; bir izin koparmak umuduyla, bug羹n d羹kk璽n覺 a癟man覺n doru olup olmayaca覺n覺 sordu. Kad覺n a覺rd覺:​ \\
 +- Ni癟in olmayacakm覺?​ Bekleyin bakal覺m, daha adam 繹lmedi. Sat覺 ka癟覺rman覺n ne gerei var? \\
 +Ama biraz ileri gittiini fark edince ekledi: \\
 +- Yaln覺zca vitrine parlak k覺rm覺z覺 eyler koymay覺n. \\
 +Birinci katta Berthe kocas覺n覺 babas覺n覺n baucunda buldu. Oda d羹nden beri deimemiti. Yatakta adam, t羹m duyular覺n覺 yitirmi bir durumda devinimsiz, kaskat覺 yat覺yordu. Masan覺n 羹zerindeki fi y覺覺n覺 繹yle b覺rak覺lm覺t覺. Hi癟bir dolap veya eya kar覺t覺r覺lm覺 gibi g繹r羹nm羹yordu. Uykusuz bir gece ge癟iren Duveyrierler yorgun ve endieli g繹r羹n羹yorlard覺. Daha sabah sekizde Hippolyte'​i g繹nderip 癟ocuklar覺 Gustave'​覺 Bonaparte Lisesi'​nden ald覺rm覺lard覺. On alt覺 ya覺ndaki 癟ocuk, hesapta olmayan bu tatili 繹lmek 羹zere olan birinin baucunda ge癟irecei i癟in sevinemiyordu. \\
 +Clotilde Berthe'​i kucaklad覺. \\
 +- Ah kardeim, ne kadar ac覺 bir g羹n! \\
 +Berthe annesinin dudak b羹k羹羹ne 繹yk羹n羹p sordu. \\
 +- Ni癟in bize de haber vermediniz, abla? Size yard覺mc覺 olurduk. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​