Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_42 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 42~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +- Kitaplar覺n覺z覺 bitirdim, M繹sy繹 Mouret. Onlar覺 al覺rs覺n覺z,​ deil mi? \\
 +Octave inerken Madam Duveyrier'​ye Berthe'​i bir bahaneyle g繹ndermek 羹zere verdii s繹z羹 an覺msad覺. 癟羹nc羹 kattan ge癟erken kap覺 a癟覺ld覺 ve Campardon g繹r羹nd羹: \\
 +- Hey! diye ba覺rd覺 mimar. Sizin patron mirasa konuyor. Duyduuma g繹re yal覺 adam覺n, bu apartman d覺覺nda, alt覺 y羹z bin frank paras覺 varm覺. Elbette! Duveyrierlerde be kuru harcamadan ya覺yordu. Ne dersiniz? 癟 aileye yeter de artar bile! \\
 +B繹yle konuarak Octave'​la birlikte iniyordu. 襤kinci katta Madam Juzeur'​le kar覺lat覺lar. Dul kad覺n k羹癟羹k hizmet癟isi Louise'​in nereye kaybolduunu merak edip aramaya 癟覺km覺t覺. O da konumaya kat覺ld覺. \\
 +- Miras覺 nas覺l paylat覺rd覺覺 bilinmiyormu,​ diye f覺s覺ldad覺. Belki de kavga 癟覺kar. \\
 +- Ah, ben onlar覺n yerinde olacakt覺m ki! dedi mimar. 癟 eit par癟aya b繹lerdim, herkes kendi pay覺n覺 al覺r ve sonra g羹le g羹le! \\
 +Madam Juzeur merdivenlere eilip aa覺 yukar覺 bakt覺; kimse olmad覺覺ndan emin olunca mimara d繹nd羹: \\
 +- Peki ya beklediiniz serveti bulamazsan覺z?​ Dedikodulara g繹re... \\
 +Mimar覺n g繹zleri falta覺 gibi a癟覺ld覺. Hadi can覺m! Bunlar masald覺! Yal覺 Vabre paras覺n覺 y羹n 癟oraplarda saklayan cimrinin biriydi. Mimar ve Octave bunun 羹zerine kad覺ndan izin istediler. Birka癟 basamak indikten sonra mimar gen癟 adama d繹nd羹: \\
 +- Kar覺m sizden ikayet癟i. Arada bir uray覺p konusan覺za. \\
 +Yukardan Madam Juzeur de Octave'​a s繹yleniyordu:​ \\
 +- Ya ben? Bana hi癟 uram覺yorsunuz! Beni biraz olsun sevdiinizi sanm覺t覺m. Gelirseniz size 繹zel lik繹r羹mden tatt覺raca覺m. \\
 +Gen癟 adam s繹z verip ayr覺ld覺. D羹kk璽na girmek isterken yine apartman kap覺s覺nda bir hizmet癟i 繹bei aras覺ndan ge癟mek zorunda kald覺. Bunlar da yal覺 adam覺n miras覺n覺 pay ediyorlard覺:​ Madam Clotilde'​e bu kadar, M繹sy繹 Auguste'​e ve M繹sy繹 Theophile'​e u kadar. Duveyrier'​lerin hizmet癟isi Clemence rakamlar veriyordu, 癟羹nk羹 Hippolyte paralar覺 bir sand覺kta g繹rm羹t羹. Julie bunu kukuyla kar覺l覺yordu. Lisa daha 繹nce yan覺nda 癟al覺t覺覺 yal覺 bir adam覺n kendisine nas覺l pay s繹z羹 verip aldatt覺覺n覺 anlat覺yordu. T羹m bunlar覺 Adele az覺 a癟覺k dinliyordu. Kar覺 kald覺r覺mda kap覺c覺 Gourd k覺rtasiyeciyle dedikodu yap覺yordu; ona g繹re mal sahibi 癟oktan deimiti:​ \\
 +- Beni ilgilendiren apartman覺n kime kalaca覺... Her eyi paylas覺nlar ama evi 羹癟e b繹lemezler ya! \\
 +Octave d羹kk璽na girdiinde ilk g繹rd羹羹 kii kasan覺n 繹n羹nde oturan Madam Josserand oldu. Kad覺n 癟oktan giyinmi, sa癟lar覺n覺 ve giysisini duruma uygun olarak se癟miti: savaa haz覺rd覺. Onun yan覺nda, aceleyle indii belli olan Berthe ev entarisi i癟inde heyecanl覺 g繹r羹n羹yordu. Onu g繹r羹nce sustular, anne gen癟 adama sert癟e bakt覺. \\
 +- M繹sy繹, insan ekmek yedii kap覺ya b繹yle mi yapar? Siz de mi k覺z覺m覺n d羹manlar覺n覺n komplosuna kar覺覺yorsunuz?​ \\
 +Octave a覺rd覺;​ olanlar覺 anlatmak istedi. Ama kad覺n onun az覺n覺 kap覺yor, geceyi Duveyrierlerle birlikte vasiyetnameyi aramakla ge癟irdiini ileri s羹r羹yordu. Gen癟 adam g羹lerek, kendisinin bunda ne gibi bir 癟覺kar覺 olabileceini sorunca, kad覺n 羹steledi: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​