Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_41 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 41~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +- Evet, madam. \\
 +- Peki, ne oldu? Nesi var? \\
 +- O kad覺n t羹m eyalarla birlikte onu b覺rak覺p ka癟m覺. Ben gittiimde d繹rt duvar aras覺nda elinde bir mumla kalm覺t覺. \\
 +Clotilde anlay覺nca rahatlad覺 ama y羹z羹nde sevinmi bir anlat覺m yoktu. Babas覺n覺n derdi yetmiyormu gibi, bu y羹zden kocas覺yla yak覺nlamak zorunda kalacakt覺. Onu biliyordu, imdi d覺arda bir evi olmad覺覺 i癟in 羹st羹nden kalkmayacakt覺. G繹revine sayg覺l覺 bir kad覺n olduu i癟in bu iren癟 ie nas覺l katlanaca覺n覺 d羹羹n羹p titriyordu. Bir an piyanoya bakt覺覺nda g繹z羹nden iki damla ya akt覺. Octave'​a d繹nd羹: \\
 +- Teekk羹rler,​ m繹sy繹. \\
 +襤kisi de M繹sy繹 Vabre'​覺n odas覺na ge癟tiler. Duveyrier, sararm覺 bir y羹zle Doktor Juillerat'​n覺n a癟覺klamalar覺n覺 dinliyordu. Hasta 癟ok ciddi bir kriz ge癟irmiti;​ belki sabaha kadar yaayabilirdi ama hi癟 umut yoktu. Clotilde yakla覺rken bunu duyunca bir sandalyeye y覺覺ld覺,​ zaten 覺slak olan mendiliyle g繹zlerini sildi. Ama biraz g羹癟 bulup doktora babas覺n覺n bilincinin yerine gelip gelemeyeceini sordu. Doktor bundan da kukuluydu;​ ama sorunun amac覺n覺 bildii i癟in M繹sy繹 Vabre'​覺n t羹m ilerini daha 繹nce yoluna koymu olduunu sand覺覺n覺 s繹yledi. Akl覺 Cerisaie Soka覺'​nda kalm覺 olan Duveyrier bu s繹z 羹zerine ay覺ld覺. Kar覺s覺na bakt覺ktan sonra, M繹sy繹 Vabre'​覺n ilerinden kimseye s繹z etmediini s繹yledi. Kar覺 koca birey bilmiyorlard覺;​ yaln覺zca 癟ocuklar覺 Gustave i癟in baz覺 s繹zler vermiti. Ne olursa olsun, bir vasiyetname varsa onu bulurlard覺. \\
 +- Dier aile bireylerine haber verildi mi? diye sordu doktor. \\
 +- Tanr覺m, hay覺r! dedi Clotilde. O kadar ani oldu ki. 襤lk d羹羹ncem kocam覺 癟a覺rtmak oldu. \\
 +Duveyrier ona bakt覺; imdi art覺k anla覺yorlard覺. Saat bire geliyordu. Doktor yapacak bir eyi olmad覺覺n覺 s繹yleyerek gitmek istiyordu; yar覺n sabah erkenden gelecekti. Octave'​la birlikte 癟覺karlarken Madam Duveyrier gen癟 adam覺 癟a覺rd覺:​ \\
 +- Yar覺na kadar bekleyin, olur mu? diye f覺s覺ldad覺. Sabah bir bahaneyle Berthe'​i bana g繹nderirsiniz;​ Valerie'​yi de ben 癟a覺rt覺r覺m. Kardelerime onlar haber verirler. Bize art覺k uyku yok, bari o zavall覺lar bu gece rahat uyusunlar. \\
 +Ve kad覺n, yal覺 adam覺n h覺r覺lt覺lar覺yla kesilen gecenin sessizliinde kocas覺yla yaln覺z kald覺. \\
 +( 11 ) \\
 +Ertesi sabah Octave saat sekizde uyan覺p aa覺 indiinde t羹m apartman覺n,​ mal sahibinin ge癟irdii krizden ve umutsuz durumundan haberdar olduunu g繹rd羹. Ama kimse yal覺 adamla ilgilenmiyordu;​ konumalar miras 羹zerineydi. \\
 +Pichonlar k羹癟羹k yemek odalar覺nda kahvalt覺 ediyorlard覺. Jules Octave'​a seslendi: \\
 +- Baksan覺za, bu koturmacaya ne diyorsunuz? Bir vasiyetname var m覺ym覺? \\
 +Octave yan覺t vermeden haberi kimden duyduklar覺n覺 sordu. Marie f覺r覺nc覺dan getirmiti;​ ayr覺ca hizmet癟iler arac覺l覺覺yla alt katlardan dalga dalga yay覺l覺yordu. Gen癟 kad覺n 癟ocuuna yemek yedirirken s繹ze kar覺t覺: \\
 +- Ah! B羹t羹n bu servet! Bize de y羹zde biri d羹seydi. Ama ne gezer! \\
 +Octave'​覺n gideceini g繹ren kad覺n ekledi: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​