Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_39 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 39~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +Guelin ba覺n覺 sallad覺: bu kadar kurnazl覺a apka 癟覺kar覺l覺rd覺. Trublot birden hayk覺rd覺. 繹minenin 羹zerinde bir kravat ile s繹nm羹 bir puro duruyordu. \\
 +- Yak覺nmay覺n,​ dedi. Size bir an覺 b覺rakm覺. \\
 +Duveyrier kravata bakarken m覺r覺ldan覺yordu:​ \\
 +- Yirmi be bin frankl覺k mobilya vard覺... Ama hay覺r, mobilyalar覺 d羹羹n羹yor deilim. S繹yleyin bana, nereye gitmi olabilir? \\
 +Bachelard ve Guelin bak覺t覺lar. Bu nazik bir durumdu. Ama day覺 sorumluluu 羹zerine ald覺 ve zavall覺ya Clarisse'​in kim olduunu anlatt覺: Her akam o gittikten sonra arkadalar覺 s覺radan ge癟iyorlard覺. Herhalde en son sevgilisi olan Midili yontucu aday覺yla ka癟m覺 olmal覺yd覺. Duveyrier b羹t羹n bunlar覺 dehet i癟inde dinliyordu. Sonunda umutsuz bir durumda ba覺rd覺: \\
 +- D羹nyada d羹r羹stl羹k kalmam覺! \\
 +Adam bu kad覺n i癟in neler yapt覺覺n覺 bir bir anlat覺yordu. Bu kad覺n覺n, y羹reindeki y羹ce duygularla alay ettiini s繹yl羹yordu ama cinsel itah覺n覺n yar覺da kalmas覺ndan duyduu ac覺y覺 gizleyemiyordu. Clarisse onun i癟in vazge癟ilmez olmutu. Onu bulacak ve yapt覺覺ndan utand覺racakt覺. \\
 +- Boverin, dedi Bachelard, sizi yine aldat覺r. Benim gibi yap覺n; bir 癟ocuk gibi masum bir gen癟 k覺z al覺p yetitirin. O zaman hi癟 korkmadan rahat uyursunuz. \\
 +Duvar dibinde uzanm覺 puroyu i癟en Trublot kalkt覺: \\
 +- Eer ilgileniyorsan覺z,​ adresini bulurum. Hizmet癟isini tan覺yorum da. Duveyrier ona ak覺nl覺kla bakt覺. Sonra kar覺 癟覺kt覺: \\
 +- Hay覺r, hay覺r. Bu kad覺n覺n gelip benden 繹z羹r dilemesi gerekir. \\
 +- Durun! Herhalde o geliyor! diye ba覺rd覺 Guelin. \\
 +Ger癟ekten de holde birisi y羹r羹yordu. Bir ses "Kimse yok mu?" diye ba覺rd覺. A癟覺lan kap覺dan Octave i癟eri girdi. O da bo odalara bir anlam verememiti ama 癟覺plak salonun ortas覺nda mum 覺覺覺nda dikilen d繹rt adam覺 g繹r羹nce ak覺nl覺覺 daha da artt覺. Durumu ona da anlatt覺lar. \\
 +- Olamaz! \\
 +- Kap覺c覺 size aa覺da s繹ylemedi mi? diye sordu Guelin. \\
 +- Hay覺r, yukar覺 癟覺karken sessizce beni izliyordu. Demek Clarisse ka癟t覺 ha! \\
 +Gen癟 adam, getirdii 羹z羹c羹 haberi unutup ayr覺nt覺lar覺 繹renmek istedi. Sonra Duveyrier'​ye d繹nd羹: \\
 +- Sahi, kar覺n覺z sizin hemen gelmenizi istiyor. Kay覺nbaban覺z 繹lmek 羹zere. \\
 +- Ah! dedi yaln覺zca yarg覺癟. \\
 +- Vabre Baba m覺? dedi Bachelard. Bunu bekliyordum. \\
 +Sonunda bo daireden 癟覺kt覺lar. Duveyrier kap覺y覺 繹zenle kilitledi; ama aa覺da ona bir utanma geldi, anahtar覺 kap覺c覺ya Trublot vermek zorunda kald覺. Sokakta el s覺k覺arak ayr覺ld覺lar. Octave ve Duveyrier bir arabayla giderken, Bachelard Day覺 覺ss覺z sokakta gen癟lere d繹nd羹: \\
 +- Pek璽l璽! Size o k覺z覺 g繹stereceim. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​