Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_36 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 36~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +Ama Duveyrier 覺l覺ml覺 gidiyordu. O g羹n yakas覺nda nian覺, taranm覺 sa癟lar覺 ve tral覺 y羹z羹yle bir y羹ksek b羹rokrat havas覺 vermek istiyordu. Trublot ve Guelin hepsinden yiyorlard覺. Day覺n覺n kuram覺 doru olmal覺yd覺,​ 癟羹nk羹 midesinden rahats覺z olan Duveyrier her zamankinden fazla yemi ve i癟mi ama bir zarar覺n覺 g繹rmemiti. \\
 +Saat dokuzda yemek h璽l璽 s羹r羹yordu. Gaz lambalar覺 alt覺nda masadaki kristal ve g羹m羹ler 覺覺ld覺yor,​ masa ortas覺ndaki 癟i癟ekler yava yava soluyordu. 襤ki ef garsonun d覺覺nda her 癟ar覺l覺n覺n arkas覺nda bir garson hizmet ediyordu. Bulvardaki serin havaya kar覺n i癟erisi s覺cakt覺. \\
 +Sonunda kahve ve lik繹rler gelince garsonlar 癟ekildi ve herkes sigaras覺n覺 yakt覺. Bachelard Day覺 koltuuna yaslan覺p mutlu bir geirti 癟覺kard覺: \\
 +- Ah! 襤yi yedik. \\
 +Trublot ve Guelin de arkalar覺na yasland覺lar:​ \\
 +- Evet, t覺ka basa! \\
 +Duveyrier soluk solua kalm覺t覺:​ \\
 +- Ah, o karidesler! \\
 +D繹rt adam birbirlerine bak覺p g羹l羹t羹ler. Aile dertlerinden uzakta t覺k覺nan kentsoylular覺n yava ve bencil sindirimi nedeniyle y羹zlerine bir pembelik gelmiti. Kemerlerini gevetiyorlar,​ g繹beklerini masaya day覺yorlard覺. Hatta g繹zlerini kapay覺p bir s羹re hi癟 konumad覺lar. Sonra, hi癟 kad覺n olmay覺覺n覺n ne kadar iyi olduunda anla覺p kad覺nlardan s繹z ettiler. \\
 +- Ben usland覺m, diyordu Bachelard, art覺k namuslu kad覺nlara sayg覺 duyuyorum. \\
 +Duveyrier ba覺yla onaylad覺, day覺 s羹rd羹rd羹:​ \\
 +- Bu y羹zden alem yapmaya elveda dedim. Bak覺n, Godot-de-Mauroy Soka覺'​ndaki t羹m fahieleri tan覺r覺m: Sar覺覺n, esmer, g羹zel v羹cutlu k覺zlar, hepsini denedim. Ama pis yerleri de bilirim, 繹rnein Montmartre'​daki otellerde pis, yal覺 ve 癟irkin olanlar覺 da g繹rd羹m. \\
 +- Ah! Sokak k覺zlar覺! diye araya girdi Trublot. Ne b羹y羹k aldatmaca. Asla paran覺z覺n kar覺l覺覺n覺 alamazs覺n覺z. Benim g繹z羹mde bir ie yaramazlar. \\
 +Bu kaba konumalar Duveyrier'​nin i癟ini g覺c覺kl覺yordu. 襤癟kisini yudumlarken y羹z羹ndeki tikler art覺yordu: \\
 +- Ben ahlaks覺zl覺覺 kabul edemem, dedi. Beni irendiriyor. Bir kad覺n覺 sevebilmek i癟in ona deer vermeli, 繹yle deil mi? Ben bu sokak k覺zlar覺na yaklaamam ama pimanl覺k duyup o yaam覺 b覺rakmaya raz覺 olursa, ona bir ev tutar覺m, sayg覺n biri yapar覺m. Yani namuslu bir metres olmal覺. O zaman olur. \\
 +- Ah! Namuslu metreslerim de oldu, diye hayk覺rd覺 Bachelard. Onlar daha da rezil! S覺rt覺n覺z覺 d繹nd羹羹n羹z anda i 癟evirmeye bakarlar, bunlardan az hastal覺k kapmad覺m. Size en son metresimi anlatay覺m: Ona kilise kap覺s覺nda raslam覺t覺m;​ ufak tefek, 癟ekingen bir g羹zeldi. Ona Ternes Soka覺'​nda bir konfeksiyon d羹kkan覺 a癟t覺m; sayg覺n birisi olsun diye, yoksa tek m羹teri gelmezdi. Ne oldu biliyor musunuz? Sokaktaki t羹m erkeklerle yat覺yormu! \\
 +Guelin s覺r覺t覺yordu. Sigaras覺n覺 羹fleyerek ekledi: \\
 +- Ya u Passy Soka覺'​ndaki uzun boylu kad覺n; hani ekerci d羹kk璽n覺 a癟m覺t覺n覺z. Veya y羹zba覺n覺n dul kar覺s覺; hani karn覺ndaki k覺l覺癟 yaras覺n覺 g繹steriyordu herkese. Hepsi ama hepsi sizinle dalga ge癟ti, enite. Bir akam k覺l覺癟 yaras覺 olana yar覺m saat direnmitim. O istiyordu ama ben b繹yle kad覺nlarla iin nereye varaca覺n覺 bildiim i癟in oradan ka癟t覺m. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​