Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_33 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 33~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +cumartesi akamlar覺nda Han癟erli Yemin'​i yeniden sunmak istiyordu ama bu kez iki tenora daha gereksinmesi vard覺. \\
 +Bir g羹n Berthe gen癟 adama: \\
 +- Sizin i癟in sak覺ncas覺 yoksa akam yemeinden sonra g繹r羹mceme urayabilir misiniz? dedi. Sizi bekliyor. \\
 +- ey, bu akam kutular覺 bir d羹zene sokacakt覺m da... \\
 +- Siz merak etmeyin, o ie bakacak adam bulunur. Akam i癟in size izin veriyorum. \\
 +Saat dokuza doru 癟覺kt覺覺nda Madam Duveyrier onu salonda bekliyordu. I覺klar yak覺lm覺,​ piyano a癟覺lm覺t覺. Gen癟 kad覺n覺 yaln覺z g繹ren Octave kocas覺n覺n sal覺覺n覺 sordu. Kad覺n onun iyi olduunu, ancak kurul 羹yelerinin onu 繹nemli bir dava dosyas覺 haz覺rlamakla g繹revlendirdiklerini,​ onun da bilgi toplamak i癟in geceyi d覺arda ge癟ireceini s繹yledi. \\
 +- Biliyorsunuz,​ u Provence Soka覺 olay覺. \\
 +- Ah! Demek o davaya bak覺yor! dedi Octave. \\
 +O s覺ralar Paris k羹癟羹k 癟ocuklar覺n 繹nemli kiilere peke 癟ekildii bir rezaletle 癟alkalan覺yordu. Clotilde ekledi: \\
 +- Evet ama 癟ok zorlan覺yor;​ on be g羹nd羹r akamlar覺 癟覺k覺yor. \\
 +Octave kad覺n覺n y羹z羹ne bakt覺; Trublot'​dan ald覺覺 habere g繹re Duveyrier bu akam Bachelard Day覺 ile i癟meye gidecek, sonra da geceyi Clarisse'​de bitireceklerdi. Ama kad覺n ciddi bir y羹zle kocas覺n覺n ne kadar sorumluluk alt覺nda olduunu anlat覺yor, abart覺l覺 bir bi癟imde anlatt覺覺 ayr覺nt覺larla kocas覺n覺n ni癟in hi癟 evde olmad覺覺n覺 a癟覺klamaya 癟al覺覺yordu. \\
 +- Elbette, dedi Octave, adalet sava覺 veriyor. \\
 +Bu bo apartmandaki yaln覺z kad覺n ona g羹zel g繹r羹n羹yordu. Uzunca y羹z羹n羹 soluk g繹steren k覺z覺l sa癟lar覺, belini saran balinalarla pekitirilmi korsesi ve boaz覺na kadar uzanan gri ipek giysisiyle sanki 羹癟 kat z覺rh giymi gibi duran kad覺n ona s覺cak olmayan bir kibarl覺kla davran覺yordu. \\
 +- Ne dersiniz, balayal覺m m覺? dedi kad覺n. Umar覺m bu isteimi bi癟imsiz bulmam覺s覺n覺zd覺r. Geveyin, nas覺lsa M繹sy繹 Duveyrier evde yok, istediiniz kadar y羹ksek sesle s繹yleyin. Kocam覺n m羹zikten nefret etmekle 繹v羹nd羹羹n羹 belki siz de duymusunuzdur! \\
 +Bu t羹mceyi 繹yle bir nefretle s繹ylemiti ki Octave a覺rd覺:​ kocas覺n覺n kendisinde uyand覺rd覺覺 fiziksel tiksinmeyi saklayabilecek kadar g羹癟l羹 olan kad覺n, onun herkesin 繹n羹nde piyanosuyla alay etmesini ancak b繹yle kar覺layabiliyordu. Octave ona yaranmak i癟in g羹ld羹: \\
 +- 襤nsan nas覺l olur da m羹zii sevmez? \\
 +Kad覺n piyanoya oturdu; Gr矇try'​nin Z矇mire ve Azor adl覺 par癟as覺n覺 se癟miti. nce prel羹d羹 癟alarken gen癟 adam sesini bir yoklad覺: \\
 +Sevilince insan o kadar tatl覺 olur... \\
 +- ok iyi! diye ba覺rd覺 kad覺n. Hi癟 kuku yok, bir tenor sesi bu. S羹rd羹r羹n,​ l羹tfen. \\
 +Kad覺n sevinmiti:​ ite 羹癟 y覺ld覺r arad覺覺 tenoru bulmutu. Gen癟lerin art覺k sesi olmad覺覺ndan yak覺narak Trublot'​yu 繹rnek g繹sterdi; herhalde sigara y羹z羹nden sesleri bozuluyordu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​