Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_31 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 31~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +barda覺n覺 doldururken,​ Gasparine yemein en iyi par癟as覺n覺 ona veriyordu. Ekmei beenmi miydi, s覺rt覺na bir yast覺k ister miydi? Rose b羹t羹n bunlar覺 bir krali癟e gibi kabulleniyor,​ sa覺nda iman kocas覺 ve solunda tutkunun kemirdii s覺ska kuzini aras覺nda bol bol yiyordu. \\
 +Tatl覺 s覺ras覺nda han覺m覺na ukalaca yan覺t veren Lisa'​y覺 Gasparine sert癟e uyard覺. Hizmet癟i hemen uysallat覺. Gasparine imdiden evin y繹netimini eline alm覺, hizmet癟i ve a癟覺y覺 hizaya getirmiti. Rose ona minnet duydu; o geldiinden beri kendisi daha 癟ok sayg覺 g繹r羹yordu art覺k. Bir d羹羹ncesi onun da maazadan ayr覺l覺p Angele'​in eitimini t羹m羹yle 羹stlenmesiydi. \\
 +- Bir d羹羹n羹n,​ burada yap覺lacak 癟ok i var. Angele, k覺z覺m, kuzenine ne kadar sevineceini s繹yle. \\
 +K覺z kuzenine yalvar覺rken Lisa da ba覺yla onayl覺yordu. Ama Campardon'​la Gasparine ciddi bir y羹zle kar覺 癟覺kt覺lar;​ insan iini b覺rakmamal覺yd覺,​ yaamda neler olaca覺 bilinmezdi. \\
 +Art覺k evde akamlar覺 nee i癟inde ge癟iyordu. Campardon art覺k bir bahane uydurup ka癟m覺yordu. O akam mimar 癟er癟eveciden gelen tablolar覺 Gasparine'​in odas覺ndaki duvara yerletirecekti. 襤yi bir yemein verdii neeyle iman adam, 覺覺覺 tutmas覺 i癟in kuzenini yan覺na 癟a覺rd覺. 襤癟erden 癟eki sesleri gelirken Octave Rose'​un yan覺na oturdu; gelecek ay baka bir eve ta覺nmak istediini anlatt覺. Ama kad覺n dalg覺nd覺, i癟erden kocas覺n覺n ve kuzenin kahkaha seslerini dinliyordu. \\
 +- Bak覺n, tablolar覺 asarken nas覺l da eleniyorlar! Ne g羹zel, deil mi? Achille art覺k beni b覺rak覺p gitmiyor. Art覺k kahve veya i toplant覺lar覺 bitti. O ge癟 d繹nerken ne kadar endie ettiimi an覺ms覺yor musunuz? Art覺k erin癟 i癟indeyim, buna sar覺lmam gerekir. \\
 +- Elbette, dedi Octave. \\
 +Kad覺n yeni d羹zenin ne kadar ekonomik olduunu anlat覺yordu. Sonra gen癟 adam覺n sorununa eilme gereini duydu: \\
 +- Demek bizi ger癟ekten b覺rak覺yorsunuz?​ Ne olur kal覺n, buras覺 art覺k mutlu bir yer. \\
 +Octave yeniden gerek癟elerini s覺ral覺yordu. Kad覺n ona hak verip ba覺n覺 edi, bu karardan rahatlad覺覺 belli oluyordu. Yeni aile d羹zeninde bu 癟ocua yer yoktu. Octave onlara s覺k s覺k urayaca覺n覺 s繹yledi. \\
 +- 襤te bu kadar, diye ba覺rd覺 i癟erden Campardon. Durun. Durun, kuzin, sizi indireyim. \\
 +襤癟erde adam覺n kad覺n覺 kollar覺na al覺p yere indirdiini anlad覺lar. Sonra bir sessizlik ve g羹l羹me oldu. Ama mimar hemen salona d繹nd羹 ve yana覺n覺 kar覺s覺na uzatt覺: \\
 +- Bitti, hayat覺m. Becerikli kocana bir 繹p羹c羹k vermek yok mu? \\
 +Gasparine elinde bir nak覺la gelip lamban覺n yan覺na oturdu. Campardon bir dergide g繹rd羹羹 madalyay覺 kesiyordu, Rose bunu onun g繹s羹ne ilitirince adam k覺zard覺. 羹nk羹 ortal覺kta ona eref Lejyonu nian覺 verilecei s繹ylentisi dola覺yordu. Bu arada Angele bir yandan din bilgisi kitab覺n覺 okurken, bir yandan da g繹zlerini kald覺r覺p 癟evresinde olup bitenleri izliyordu. Mutlu bir aile akam覺yd覺 bu. \\
 +Mimar bir ara k覺z覺n覺n din bilgisi kitab覺n覺n alt覺nda la Gazette de France gazetesini okuduunu fark edip 繹fkelendi: \\
 +- Angele, ne yap覺yorsun?​ Sabah o yaz覺y覺 k覺rm覺z覺 kalemle 癟izmitim. izilen b繹l羹mleri okumaman gerektiini bilmiyor musun? \\
 +- Baba, ben yan覺ndaki yaz覺y覺 okuyordum. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​