Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_25 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 25~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +patronu Madam Hedouin'​in 癟evresinde dolanan bu gen癟 adam覺n niyetini sezinledii i癟in, ondan holanm覺yordu. Octave da, ne zaman patronuyla bir i i癟in konuacak olsa aradan kara kuru elini uzatan bu k覺za, plan覺n覺 bozduu i癟in i癟erliyordu. \\
 +Octave patronu elde etmek i癟in kendine alt覺 ay s羹re tan覺m覺t覺. Her sabah, kad覺n覺n sakin ve soukkanl覺 tav覺rlar覺n覺 g繹rd羹k癟e,​ hi癟 ilerleme g繹stermediini anl覺yor ve acaba daha atak m覺 olmal覺y覺m diye d羹羹n羹yordu. Ama Madam Hedouin'​in g繹z羹ne girmeyi baarm覺t覺. Kad覺n onun kuma beenisini,​ b羹y羹k tezg璽hlar ve milyonluk mallar d羹leyen geni g繹r羹lerini beeniyordu. Bazan kocas覺 orada olmad覺覺 zamanlar postay覺 gen癟 adamla birlikte a癟覺p yaz覺malar konusunda onun g繹r羹羹n羹 al覺yordu. Fatura desteleri aras覺nda elleri birbirine deiyor, rakamlar覺 s繹ylerken soluklar覺 y羹zlerini okuyordu. Gen癟 adam bu anlardan yararlanmay覺 biliyor, iyi bir sat覺 sonras覺 mutlu tezg璽htar havas覺yla kad覺na dokunuyor, b繹ylece zay覺f bir g羹n羹nde onu kucaklamay覺 bekliyordu. Ama kad覺n i konusu bitirildiinde hemen o dingin yetkesini kazan覺p ciddileiyor,​ dier 癟al覺anlara yapt覺覺 gibi buyruklar yad覺r覺yordu. Bu g羹zel kad覺n mermer s羹tun beyazl覺覺ndaki boynuna balad覺覺 erkek kravat覺 ve siyah korsesiyle maazay覺 bildii gibi y繹netiyordu. \\
 +O s覺ralarda M繹sy繹 Hedouin hastalan覺p bir mevsim Vichy'​deki kapl覺calara gitmiti. Octave buna sevindi, bu sayede kad覺n覺n yaln覺z kal覺p yumuayaca覺n覺 umuyordu. Ama hi癟bir yumuama veya tatl覺l覺k belirtisi g繹remedi. Kad覺n iki kat daha 癟ok 癟al覺覺yor,​ herkesten 繹nce geldii maazada 羹st羹ne bir toz bile dedirmeden her k繹eyi dola覺yordu. Octave bazen ona kuma toplar覺 aras覺nda dar bir ge癟itte rastlad覺覺nda,​ acemice yana 癟ekilirken bir an i癟in kad覺n覺n g繹s羹ne aban覺yor ama kad覺n kafas覺 dalg覺n bir bi癟imde ge癟ip gidiyordu. B繹yle anlarda gen癟 adam Gasparine'​in bak覺lar覺yla kendisini izlediini farkediyordu. \\
 +Ama Octave pes etmiyordu. Bazen hedefe yaklat覺覺na inan覺p patronunun dostu olaca覺 g羹n羹 d羹l羹yordu. Bu arada zaman ge癟irmek i癟in Marie vard覺. Ama hi癟bir ey istemeden, elini uzatt覺覺 zaman sahip olabildii bu kad覺n ilerde onun ba覺na dert olabilirdi. Bu nedenle Octave onunla ilikisini uygun bir bi癟imde bitirmenin yollar覺n覺 d羹羹n羹yordu. Onu kabaca b覺rakmak yanl覺 olurdu. Bir sabah komusunu yatakta ziyarete giderken, art覺k onu kocas覺na kazand覺r覺p vicdan覺 rahat bir bi癟imde aradan 癟ekilmeye karar verdi. Ama kad覺ns覺z kalma endiesi daha a覺r bast覺. \\
 +Bu arada Campardonlardaki durumu da g羹癟leiyor,​ art覺k yemeklerini baka bir yerde yemesi gerektiini anl覺yordu. 癟 haftad覺r Gasparine daha s覺k gelip eve iyice 覺s覺n覺yor,​ yetkesini duyumsat覺yordu. nce her akam gelmi, sonra 繹le yemeklerinde de urar olmutu. Maazadaki g繹revine kar覺n Angele'​in eitimi veya mutfak al覺verii gibi evin t羹m ileriyle ilgileniyordu. Rose her akam kocas覺na s繹yl羹yordu:​ \\
 +- Ah! Keke Gasparine bizimle kalsa! \\
 +Ama mimar y羹z羹 k覺pk覺rm覺z覺 bir bi癟imde buna kar覺 癟覺k覺yordu:​ \\
 +- Hay覺r, hay覺r, bu olamaz. Zaten onu nerede yat覺racaks覺n?​ \\
 +Bir yandan da uygulamada 癟覺kacak zorluklar覺 anlat覺yordu:​ Kuzine kendi 癟al覺ma odas覺n覺 vermeleri, kendi 癟al覺ma masas覺n覺 da salona ta覺malar覺 gerekecekti. Ger癟i onun a癟覺s覺ndan o dar odada 癟al覺maktansa salon daha iyiydi ama Gasparine kendi evinde kalmal覺yd覺;​ kalabal覺k olmaya ne gerek vard覺. Octave'​a d繹n羹p: \\
 +- 襤nsan覺n rahat覺 iyiyse, daha iyisini aramamal覺, azizim, diyordu. \\
 +Bir ara Mimar, kilise onar覺m覺 i癟in Evreux kentine gitmek zorunda kald覺. al覺ma harcamalar覺 umduundan 癟ok olunca, piskoposla g繹r羹mesi gerekmiti. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​