Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_21 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 21~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +Madam Josserand hemen sirke gibi ac覺lat覺. Demek Berthe de olanlar覺 biliyordu! Herhalde yeni kocas覺 d覺覺nda herkes biliyor olmal覺yd覺. Madam Josserand damad覺n覺 yal覺 bir kad覺na b羹fede yard覺mc覺 olmaya 癟al覺覺rken g繹rd羹. Birisini g繹revlendirip olay覺 ona anlatt覺rmaya karar verdi, 癟羹nk羹 damad覺n覺n herkesten geride, aptal bir duruma d羹mesini istemiyordu. \\
 +- Demek ki felaketi gizlemek i癟in bouna ura覺yormuum! dedi kad覺n. Madem 繹yle, ne halleri varsa g繹rs羹nler. Seni g羹l羹n癟 duruma d羹羹rmelerini istemiyordum. \\
 +Orkestra coturduk癟a 癟iftlerin sar覺lmalar覺 daha da serbest olmutu. Garsonlar i癟ecek dolat覺r覺yordu. Bir kanepe 羹zerinde yorgunluktan bitkin d羹en iki k羹癟羹k k覺z birbirine sar覺lm覺 uyuyorlard覺. Yal覺 M繹sy繹 Vabre g羹r羹lt羹 aras覺nda d羹n羹r羹ne b羹y羹k yap覺t覺n覺 anlatmaya karar vermiti; on be g羹nd羹r ayn覺 ad覺 ta覺yan iki ressam覺n yap覺tlar覺n覺 ay覺rt etmekte b羹y羹k zorluk 癟ekiyordu. Bir 繹bein ortas覺nda Duveyrier, Comedie-Fran癟aise sahnesinde toplumu eletiren bir oyuna izin verdii i癟in 襤mparatora k覺z覺yordu. Bu s覺rada Campardon yanlar覺na geldi: \\
 +- Durumu imdi iyi. Art覺k girilebilir. \\
 +Cesur birka癟 erkek odaya sokuldular. Valerie h璽l璽 yat覺yordu ama bunal覺m ge癟miti. Kad覺nlar ay覺p olmas覺n diye onun g繹s羹n羹 bir pe癟eteyle 繹rtm羹lerdi. Pencere 繹n羹nde Madam Duveyrier doktorun a癟覺klamalar覺n覺 dinliyordu; bunal覺m geldiinde s覺cak havluyla boynunu silmeleri iyi olurdu. Hasta kad覺n o s覺rada Octave'​覺n 繹tekilerle birlikte girdiini g繹r羹nce bir ba iaretiyle onu yan覺na 癟a覺rd覺. Gen癟 adam, doktorun da 羹stelemesi 羹zerine kad覺n覺n yan覺na ilitiinde 繹nce kopuk ve anlams覺z s繹zler duydu. Kad覺n korkudan titriyor, onu a覺覺 sanarak kendisini saklamas覺 i癟in yalvar覺yordu. B繹ylece gen癟 adam, bir saat 繹nce kocan覺n itiraflar覺ndan sonra imdi de kar覺s覺n覺n itiraflar覺n覺 dinlemek zorunda kald覺. Biraz sonra Valerie kendine geldi, Octave'​覺 tan覺d覺 ve yal覺 g繹zlerle, yalana ortak olup, onu kurtard覺覺 i癟in teekk羹r etti. Octave bu s覺rada 羹癟 ay 繹nce, acemi gibi yararlanmak istedii dier bunal覺m覺 an覺msad覺. imdi onun s覺rda覺 olmu, her eyini 繹renmiti. Belki de bu daha iyiydi. \\
 +O ana kadar kap覺da dolanmakta olan Theophile i癟eri girmek istedi. Dier erkekler girdiine g繹re o ni癟in giremeyecekti?​ Ama bu istek bir panie yol a癟t覺. Onun sesini duyan Valerie titremeye balay覺nca,​ yeni bir bunal覺m覺n gelmekte olduunu g繹ren han覺mlar kocas覺n覺 d覺ar覺 ittiler. Adam direniyordu:​ \\
 +- Ona yaln覺zca ad覺n覺 soraca覺m... Bana ad覺n覺 s繹ylesin. \\
 +Oradan ge癟mekte olan Madam Josserand bu s繹zleri duyunca patlad覺. Theophile'​i i癟eri al覺p ona ba覺rd覺: \\
 +- Bana bak覺n! Rahat duracak m覺s覺n覺z siz? Sabahtan beri huzurumuzu ka癟覺r覺yorsunuz. Siz g繹rg羹s羹z羹n birisiniz, bay覺m. Evet, 繹yle. Bir nik璽h g羹n羹 b繹yle eyler yap覺lmaz. \\
 +- Ama bayan, izin verin... Bu sizi ilgilendirmez. \\
 +- Ne demek beni ilgilendirmez?​ Ben art覺k sizin ailenizdenim,​ bay覺m. Bu soytar覺l覺覺n houma gittiini mi san覺yorsunuz?​ Ah! K覺z覺ma iyi bir d羹羹n g繹sterdiniz! Tek s繹zc羹kle s繹yleyeyim;​ g繹rg羹s羹z! \\
 +Adam a覺rd覺;​ 癟evresine bak覺n覺p destek ar覺yordu. Ama t羹m han覺mlar覺n 癟at覺k kalar覺 kendisine kar覺 olduklar覺n覺 anlat覺yordu. K覺z kardei bile ona surat as覺yordu. Biraz daha konumak isteyince genel bir protestoyla kar覺lat覺. Fazla oluyordu art覺k! B繹yle bir g羹nde kendini tutmal覺yd覺. \\
 +Bu s繹zler onun az覺n覺 kapatt覺. O kadar ak覺n, 癟elimsiz kollar覺 ve kad覺ns覺 surat覺yla o kadar zavall覺yd覺 ki han覺mlar g羹l羹msediler. Bir kad覺n覺 mutlu edecek g羹c羹n羹z yoksa evlenmezdiniz. Adam 癟evresine bak覺nd覺; iri kal癟alar覺 ve g繹羹sleriyle t羹m kad覺nlar覺n kendisini sard覺覺n覺 g繹r羹nce geri 癟ekildi. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​