Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_20 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 20~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +Hortense'​覺n kar覺l覺k vermesini beklemeden yandaki odaya girdi. Orkestra imdi valse balam覺t覺. Berthe kocas覺n覺n k羹癟羹k bir kuzeniyle dans ediyor, yeni akrabalar覺yla s覺rayla dans etme g繹revini yerine getiriyordu. Madam Duveyrier, irenmesine kar覺n Bachelard Day覺'​dan ka癟amam覺,​ onun soluuna katlanarak dans ediyordu. S覺cakl覺k art覺nca mendilleriyle al覺nlar覺n覺 silen beyler b羹fenin 繹n羹ne y覺覺lmaya balam覺t覺. K羹癟羹k k覺zlar kendi aralar覺nda dans ederken, bir k繹ede oturan analar dalg覺n g繹zlerle k覺zlar覺n覺n evlenecei g羹n羹 d羹l羹yorlard覺. Herkes iki babay覺, Josserand ile Vabre'​覺 kutluyordu; bu ikisi art覺k hi癟 ayr覺lm覺yorlard覺 ama tek s繹zc羹k konutuklar覺 yoktu. \\
 +Mimar Campardon hi癟bir dans覺 ka癟覺rm覺yor ama Valerie'​nin durumunu da merak ediyordu. Bir ara k覺z覺 Angele'​i g繹nderip haber almak istedi. On d繹rt ya覺ndaki merakl覺 k覺z sabahtan beri, f覺s覺lt覺lara konu olan Valerie'​nin peinden ayr覺lm覺yordu,​ babas覺n覺n izniyle yandaki odaya girebilmekten mutluydu. K覺z覺 geri gelmeyince mimar gidip kap覺dan bakmak zorunda kald覺. Angele kanepenin 繹n羹nde dikilmi, v羹cudu kas覺lan ve gevemi korsesinden g繹羹sleri f覺rlam覺 olan kad覺n覺 seyrediyordu. Han覺mlar ba覺rarak onun bakmas覺na itiraz edince 癟覺kmak zorunda kald覺. Kap覺n覺n 繹n羹ndekilere ba覺n覺 iki yana sallayarak m覺r覺ldand覺:​ \\
 +- Durumu hi癟 iyi deil, d繹rt kii onu zor tutuyor. Bir kad覺n覺n kendini incitmeden b繹yle kas覺lmas覺 i癟in yap覺s覺 ne kadar salam olmal覺! \\
 +Kap覺 繹n羹nde k羹癟羹k bir topluluk birikmi, en ufak gelimeyi izliyordu. Bazen han覺mlar danslar覺na ara verip yeni durumu 繹renmeye geliyor ve sonra erkeklere anlat覺yorlard覺. Bir k繹ede b覺rak覺lm覺 olan Theophile kendisiyle alay edildiini,​ buna katlanamayaca覺n覺 s繹yleyip duruyordu. \\
 +O s覺rada, Doktor Juillerat peinde Hortense ile salonu ge癟ip h覺zla odaya girdi. Madam Duveyrier onlar覺 izliyordu. Doktor girdii s覺rada Madam Josserand yan覺nda Madam Dambreville ile odadan 癟覺kt覺. Kad覺n覺n 繹fkesi artm覺t覺;​ Valerie'​nin kafas覺ndan iki s羹rahi su boaltt覺覺 halde bunal覺m ge癟mek bilmiyordu. Bu durumda salonu dola覺p, varl覺覺yla dedikodular覺 susturmay覺 denemek istiyordu. Ama o kadar sinirli y羹r羹yor, o kadar zoraki g羹l羹ms羹yordu ki herkesin merak覺 daha da art覺yordu. \\
 +Madam Dambreville onun peinden ayr覺lm覺yordu. Sabahtan beri f覺rsat bulduk癟a Leon'​dan yak覺n覺yor,​ oluyla ilikisini canland覺rmak i癟in anas覺ndan yard覺m istiyordu. Uzakta uzun boylu bir k覺zla konuan Leon'u g繹sterirken sesi alamakl覺yd覺:​ \\
 +- Beni b覺rakmak istiyor. Ona k覺z覺n l羹tfen, b繹yle yapmas覺 doru deil. \\
 +- Leon, buraya gel! diye 癟a覺rd覺 Madam Josserand. \\
 +Olu yan覺na gelince kibarl覺覺 bir yana b覺rak覺p ona 癟覺k覺t覺:​ \\
 +- Han覺ma ni癟in k繹t羹 davran覺yorsun?​ O senin iyiliini istiyor. Aran覺zda konuup anla覺n, somurtmak bir ie yaramaz. \\
 +Onlar覺 ak覺n bir bi癟imde babaa b覺rak覺p gitti. Madam Dambreville Leon'​un koluna girip onu bir k繹eye 癟ekti. Daha sonra balodan kol kola ve bar覺覺k ayr覺ld覺lar. Kad覺n onu g羹zde evlendireceine ant i癟miti. \\
 +Bir ara Madam Josserand 癟ok duyguland覺. K覺z覺 Berthe, herkesle dans etmekten kollar覺 kopmu ve soluu kesilmi bir durumda annesinin kar覺s覺na 癟覺kt覺. Giysisi art覺k buru buru olmu k覺z覺n覺 g繹ren anne onu kucaklad覺, karma覺k duygular i癟inde alad覺: \\
 +- Ah k覺z覺m, g羹zel k覺z覺m! Bir tanem! \\
 +K覺z覺n覺n yanaklar覺na kocaman iki 繹p羹c羹k konduruyordu ki Berthe sordu: \\
 +- Valerie nas覺l? \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​