Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_18 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 18~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +arkadalar覺na d羹n Duveyrier'​nin Clarisse'​i i 羹zerinde yakalamas覺na ramak kald覺覺n覺 anlat覺yordu. Bu y羹zden Clarisse dostuna iyi davranmaya balam覺t覺. \\
 +Sonunda kalabal覺k da覺ld覺, aile ve yak覺n akrabalar kald覺. Rahip Theophile'​i bir yana 癟ekmi 繹羹t verirken, Madanm Juzeur de Valerie'​yle konuuyordu. D覺arda Trublot ve Guelin bayanlar覺 arabalara yerletirmeye 癟al覺覺rken Madam Josserand, bu g羹n羹n keyfini tadabilmek i癟in, en son binmekte diretiyordu. \\
 +Akam Louvre Oteli'​nde verilen yemek yine Theophile'​in ser羹veni nedeniyle tats覺z oldu. Kad覺nlar bir saplant覺 gibi bunu konuuyorlar,​ kocan覺n mektubu bulmak i癟in ertesi g羹n羹 beklemesi gerektiini ileri s羹r羹yorlard覺. Bereket masada yaln覺zca iki ailenin yak覺nlar覺 bulunuyordu. Josserandlar覺n 癟ekinerek 癟a覺rd覺klar覺 Bachelard Day覺 kadehini kald覺r覺p bir s繹ylev 癟ekmek istedi. 襤yice sarho bir sesle "​Duyduum mutluluktan 癟ok mutluyum",​ gibisinden sa癟ma bir iki s繹zden sonra yerine oturdu. Auguste ve Berthe bu yorucu g羹n羹n sonunda, yan yana olmaktan ak覺nm覺 gibi, bazen birbirine bak覺yorlar,​ sonra nik璽h覺 an覺msay覺p utanga癟 bir tav覺rla balar覺n覺 tabaklar覺na eiyorlard覺. \\
 +Balo i癟in iki y羹z davetiye g繹nderilmiti. Saat dokuz bu癟uktan sonra konuklar gelmeye balad覺lar. K覺rm覺z覺 salonda 羹癟 b羹y羹k kristal avize g繹zleri kamat覺r覺yordu. Duvar 繹n羹ndeki bir s覺ra sandalye d覺覺nda salon boalt覺lm覺,​ 繹mine 繹n羹nde orkestraya bir yer haz覺rlanm覺t覺. Yandaki iki k羹癟羹k oda iki ailenin dinlenmesi i癟in ayr覺lm覺t覺. \\
 +Madam Josserand ve Madam Duveyrier ilk konuklar覺 kar覺larken,​ sabahtan beri yak覺ndan izlenen Theophile ortal覺覺 kar覺t覺rd覺. Campardon Valerie'​yi dansa kald覺rd覺覺nda kad覺n bir kahkaha at覺nca kocas覺 buna dayanamad覺:​ \\
 +- G羹l羹yorsunuz ha! S繹yleyin bana, bu mektup kimden? Herhalde bir g繹ndereni var, deil mi? \\
 +T羹m 繹leden sonra bu konuyu kafas覺nda kurcalam覺t覺. Eer mektup Octave'​dan deilse, baka birinden olmal覺yd覺 ve onun ad覺n覺 繹renmek istiyordu. Valerie yan覺t vermeden uzaklamak istediinde kocas覺 onu kolundan yakalay覺p ac覺mas覺zca b羹kt羹. Sab覺rs覺z bir 癟ocuk gibi yineliyordu:​ \\
 +- S繹yle, kim o? Yoksa kolunu k覺rar覺m. \\
 +Gen癟 kad覺n korku i癟inde bir 癟覺l覺k att覺. Y羹z羹 bembeyaz olmutu. Campardon kad覺n覺n 羹zerine y覺覺ld覺覺n覺 duyumsay覺nca yine bunal覺m ge癟irmekte olduunu anlad覺. H覺zl覺 bir hareketle onu yandaki odaya g繹t羹rd羹, peinden gelen kad覺nlar覺n yard覺m覺yla bir kanepeye uzatt覺. Mimar d覺ar覺 癟覺karken Madam Juzeur ve Madam Dambreville Valerie'​nin korsesini gevetiyorlard覺. \\
 +Bu k覺sa iddet sahnesini salonda yaln覺zca 羹癟 d繹rt kii g繹rebilmiti. Madam Duveyrier ve Madam Josserand konuklar覺 kabul etmeyi s羹rd羹r羹yorlard覺. Salonda nezaket s繹zleri ve g羹l羹meler y羹kselmeye balam覺t覺. Ciddi y羹zl羹 anne ve babalar, s覺ska k覺zlar, makyajl覺 gen癟 kad覺nlar覺n gerisinde bir keman inliyordu. \\
 +Yaln覺z kalan Theophile Octave'​覺n yan覺na geldi: \\
 +- Bay覺m, sizden 繹z羹r dilerim. Benim yerimde kim olsa sizden kukulan覺rd覺 deil mi? Ama hatam覺 kabul ettiimi g繹stermek i癟in elinizi s覺kmak istiyorum. \\
 +Octave'​覺n elini b覺rakmay覺p onu bir yana 癟ekerken konumas覺n覺 s羹rd羹rd羹:​ \\
 +- Ah bay覺m, durumu bir bilseniz... \\
 +Kar覺s覺n覺 anlat覺yordu. Gen癟 k覺zken sal覺覺 iyi deildi ama evlenirse d羹zelecei s繹yleniyordu. Babas覺n覺n havas覺z d羹kk璽n覺nda 癟al覺覺rken Theophile onu her g繹r羹羹nde sevimli, h羹z羹nl羹 ve s繹z dinler davran覺rd覺. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​