Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_17 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 17~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +Ama yal覺 adam onu dinlemiyor, t繹renin ba覺ndan beri mihraptaki mumlar覺 say覺yor, her defas覺nda a覺r覺p yeniden bal覺yordu. \\
 +Koro yeni bir ilahiye balad覺. Trublot ve Guelin ayr覺nt覺lar覺 繹renmek i癟in hemen Octave'​覺n yan覺na geldiler. Rahibin dualar覺 aras覺nda 羹癟 gen癟 s羹tunlar覺n arkas覺nda g羹l羹羹yorlard覺. Theophile yerinde duram覺yor, mektup sahibinin Octave olmay覺覺n覺 anlayamad覺覺 i癟in, ikide bir Duveyrier'​yi konuturmaya 癟al覺覺yordu. Konuklar onun davran覺lar覺n覺 g繹z ucuyla izlemeyi s羹rd羹r羹yorlard覺. Rahip Mauduit Pater duas覺ndan sonra mihraptan inip yeni evlileri son bir kez kutsad覺. Madam Josserand Valerie'​ye d繹nerek f覺s覺ldad覺:​ \\
 +- Sak覺n bir itirafta bulunmay覺n. \\
 +Daha sonra imzalar覺n at覺lmas覺 i癟in kutsal eyalar覺n bulunduu salona ge癟ildi. Kendi 癟al覺malar覺n覺 bayanlara g繹stermek i癟in uzaklam覺 olan Campardon 繹z羹r dileyerek yerini ald覺 ve imzas覺n覺 att覺. Sonra yan覺 ba覺ndaki Hortense'​a d繹nd羹: \\
 +- Eh, matmazel! Art覺k s覺ra sizde. \\
 +Ama Hortense'​覺n dudaklar覺n覺 覺s覺rd覺覺n覺 g繹r羹p piman oldu. Gen癟 k覺z o akamki baloda Verdier'​den kesin karar覺n覺 verip, metresini veya kendisini se癟mesini isteyecekti. Bu nedenle dalg覺n bir sesle mimar覺 yan覺tlad覺:​ \\
 +- Benim zaman覺m var. Ne zaman istersem evlenirim. \\
 +O s覺rada kardei Leon'u g繹rd羹; gen癟 adam her zamanki gibi gecikmiti. \\
 +- Ah ne iyi! Beyefendi imdi mi geliyorlar? K覺z kardei evlenirken insan b繹yle mi yapar? Seni Madam Dambreville ile bekliyorduk. \\
 +Gen癟 adam souk bir sesle yan覺tlad覺:​ \\
 +- Madam Dambreville can覺 nas覺l isterse 繹yle yapar; ben de elimden geleni yap覺yorum. \\
 +Gen癟 adam覺n yal覺 metresiyle aras覺 bozuktu. Kad覺n覺n, onu evlendirmek yerine, kendisine ay覺rd覺覺n覺 d羹羹n羹yor ve iyi bir evlilik yapma umuduyla girdii bu uzun s羹ren ilikiden s覺k覺l覺yordu. 襤ki haftad覺r s繹z羹n羹 tutmas覺 i癟in kad覺n覺 s覺k覺t覺r覺yordu. Ge癟 yata bu gen癟 adama a覺k olan Madam Dambreville 羹z羹nt羹s羹nden durumu Madam Josserand'​a a癟m覺 ve olunun kaprislerinden yak覺nm覺t覺. Annesi bu nedenle oluna, ge癟 geldii i癟in 癟覺k覺t覺. Leon annesine bakanl覺kta 繹nemli bir konferans haz覺rl覺覺 olduu bahanesini s繹yl羹yordu ki Madam Dambreville araya girdi: \\
 +- Oysa bir nik璽h t繹reni o kadar k覺sa s羹rer ki! \\
 +Yapt覺覺 yanl覺覺 ge癟 anlad覺. Leon ona g繹zlerini dikip yan覺tlad覺:​ \\
 +- Her zaman deil! \\
 +Gen癟 adam gidip Berthe'​i kucaklad覺, yeni enitesinin elini s覺kt覺. Madam Dambreville alamakl覺 olmutu. \\
 +B羹t羹n konuklar yeni evlileri kutlamak i癟in s覺raya girdiler. Madam Josserand bu kadar kalabal覺k olmas覺na a覺yordu. Ama Bachelard Day覺 kimsenin tan覺mad覺覺 kahve ve genelev arkadalar覺n覺 getirmiti. Kad覺nlar ve gen癟 k覺zlar iman erkeklerin aras覺nda itilip kak覺l覺yordu. Kutlamalar s覺ras覺nda Theophile'​in 繹yk羹s羹 yay覺lmay覺 s羹rd羹r羹yordu. Olay覺 繹renen Madam Hedouin iffeti sal覺k gibi g繹ren bir kad覺n覺n ak覺nl覺覺yla Valerie'​ye bak覺yordu. Rahip Mauduit de, merak覺 giderilmi olacak ki, eski neesini bulmu, s羹r羹s羹n羹n gizli g羹nahlar覺n覺 ba覺lay覺c覺 bir sevecenlikle 癟evresine bak覺n覺yordu. Bir k覺y覺da bekleyen Guelin
 + \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​