Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_16 [2015/07/28 16:11]
cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_16 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 16~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +Duveyrier onun omzuna vurup yat覺t覺rmak istedi. ocuk korosunun sesi kilisede y羹kseldi: \\
 +- Amin. \\
 +- Peki, bu mektubu da tan覺yor musunuz? \\
 +Theophile elindeki k璽覺d覺 Octave'​a uzat覺yordu. Yarg覺癟 onu kolundan tuttu: \\
 +- Yahu b覺rak! Yeri deil imdi. Biraz mant覺kl覺 ol. \\
 +Octave mektubu a癟t覺. Konuklar soluklar覺n覺 tutarak izliyorlard覺. \\
 +F覺s覺ldamalar 癟oal覺yor,​ kimse t繹reni izlemiyordu. Rahibin 繹n羹nde duran Berthe bile bir ara kafas覺n覺 癟evirip bakt覺. Theophile'​le Octave'​覺n g繹r羹n羹m羹 kar覺s覺nda o da t繹reni unutup kula覺n覺 dikti. \\
 +Bu arada Octave mektubu y羹ksek sesle okuyordu: \\
 +- "​Sevgilim,​ d羹n ne kadar mutlu olduk. Sal覺ya, Saints-Anges Kilisesi'​nde bulual覺m."​ \\
 +Rahip o arada damattan bir "​evet"​ yan覺t覺 alm覺 ve geline d繹nm羹t羹:​ \\
 +- Bay Auguste Vabre'​覺 kocal覺a almay覺 ve Tanr覺n覺n buyurduu bi癟imde ona her eyde bal覺 olmay覺 kabul ediyor musunuz? \\
 +Berthe'​in akl覺 arkadaki olaydayd覺 ve her an bir tokat sesi bekliyordu. Uzun bir sessizlik oldu. \\
 +Sonra Berthe kendisinden yan覺t beklendiini anlayarak toparland覺:​ \\
 +- Evet, evet. \\
 +Rahip Mauduit k覺z覺n dalg覺nl覺覺na 繹nce a覺rd覺,​ sonra onun bakt覺覺 y繹ne kafas覺n覺 癟evirince kilisenin gerisinde al覺覺k olmad覺覺 bir eyler olduunu anlad覺. O andan balayarak rahibin y繹netimi de aksamaya balad覺. Art覺k herkes olay覺 biliyordu. Bayanlar soluklar覺n覺 tutmu, Octave'​覺n tepkisini bekliyorlard覺. Erkekler b覺y覺k alt覺ndan g羹l羹p neeleniyorlard覺. Madam Josserand iaretle Madam Duveyrier'​ye endielenmemesini bildiriyordu. Yaln覺zca Valerie nik璽h t繹renini 癟ok duygulanm覺 gibi dikkatle izliyordu. \\
 +Octave mektubu kocaya geri uzatt覺: \\
 +- Bir ey anlam覺yorum,​ bay覺m. Bu yaz覺 benim deil. 襤te siz de bak覺n. \\
 +Gen癟 adam maazada kulland覺覺 cep defterini 癟覺karm覺,​ Theophile'​e g繹steriyordu. Adam a覺rd覺:​ \\
 +- Benim deil de ne demek? Benimle alay m覺 ediyorsunuz?​ Bu sizin yaz覺n覺z olmal覺. \\
 +Rahip, Berthe'​in sol elini kutsamas覺 gerekirken, a覺r覺p sa elini tuttu: \\
 +- In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. \\
 +- Amin. \\
 +Ama rezalet 繹nlenmiti. Duveyrier defteri inceleyip mektubun Octave'​dan olmad覺覺n覺 Theophile'​e kan覺tlam覺t覺. Bu sonu癟 konuklar i癟in bir d羹 k覺r覺kl覺覺 oldu; i癟lerini 癟ekip t繹reni izlemeye d繹nd羹klerinde Berthe ve Auguste Tanr覺'​n覺n 繹n羹nde kar覺 koca olmulard覺. \\
 +M繹sy繹 Josserand 癟ok duygulanm覺,​ titreyen sesiyle yal覺 M繹sy繹 Vabre'​a d繹nd羹: \\
 +- Ne kadar yak覺t覺lar birbirlerine,​ deil mi? \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​