Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_10 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 10~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +al覺kanl覺覺yd覺:​ paras覺n覺 yedii adam覺n arkas覺ndan biraz daha toplayabilmek. O salonda olanlardan yaln覺zca ikisi onunla yatmak istememilerdi:​ ba覺na bela alaca覺n覺 d羹羹nen Guelin ile hizmet癟ileri yeleyen Trublot. \\
 +Tam o s覺rada hizmet癟i i癟ki dolat覺r覺yordu. Octave bir kadeh al覺rken arkada覺n覺n kula覺na eildi: \\
 +- Hizmet癟i han覺m覺ndan daha iyi g繹r羹n羹yor. \\
 +- Bence her zaman 繹yle! dedi Trublot. \\
 +Clarisse 繹bekleri dola覺yor,​ aka ve kahkahalar覺yla onlar覺 rahat ettirmeye 癟al覺覺yordu. Her gelen adam hemen bir sigara yakt覺覺 i癟in salon k覺sa s羹rede dumandan g繹r羹nmez oldu. Kad覺n bir pencere a癟arken g羹l羹yordu:​ \\
 +- Ah! Bu yaramaz erkekler! \\
 +Bachelard hi癟 vakit yitirmeden M繹sy繹 Josserand'​覺,​ hava almak bahanesiyle,​ bir pencere yan覺na oturttu. Sonra usta bir manevrayla Duveyrier'​i oraya getirdi. Adam hemen konuya girdi. 襤ki aile kutsal bir bala birleiyordu,​ kendisi bundan gurur duyuyordu. Sonra 癟eyiz paras覺 konusunu a癟t覺. Bachelard s繹z羹 enitesine b覺rakmad覺:​ \\
 +- Josserand'​la ben t羹m ayr覺nt覺lar覺 konumak i癟in zaten yar覺n size gelecektik. M繹sy繹 Auguste'​羹n size dan覺madan bir eye karar vermediini hepimiz biliriz. eyiz paras覺 i癟in 繹yle bir 繹deme bi癟imi d羹羹n羹yoruz... \\
 +M繹sy繹 Josserand yerin dibine girdiini duyumsad覺. Gelmekle hata etmiti, yine onun iyi niyetini k繹t羹ye kullan覺p ba覺na bir i saracaklard覺. 襤癟inde bir isyanla kay覺nbiraderinin s繹z羹n羹 kesti: \\
 +- Sonra konual覺m,​ buras覺 yeri deil. \\
 +- Ama ni癟in, diye kibarca kar覺 癟覺kt覺 Duveyrier. 襤nan覺n, buradan daha rahat konuabileceim yer bulunmaz. Siz ne diyordunuz, M繹sy繹 Bachelard? \\
 +- Berthe'​in 癟eyiz paras覺 olarak elli bin frank vereceiz. Ancak, bu para yirmi y覺l vadeli bir 癟eyiz sigortas覺 olarak duruyor. M繹sy繹 Josserand k覺z覺 Berthe d繹rt ya覺ndayken sigortay覺 balatm覺. Berthe bu paraya ancak 羹癟 y覺l sonra kavuabilecek. \\
 +- Ama... izin verin... \\
 +- B覺rak bitireyim, enite. M繹sy繹 Duveyrier durumu 癟ok iyi anlayacakt覺r. Gen癟 癟iftin hemen gerek duyaca覺 bu paray覺 羹癟 y覺l beklemelerine g繹nl羹m羹z raz覺 deil. Bu nedenle paray覺 onar bin frankl覺k taksitlerle alt覺 ayda bir 繹demek istiyoruz. Vade geldiinde biz param覺z覺 al覺r覺z. \\
 +M繹sy繹 Josserand bak覺lar覺n覺 sokaktan ay覺ram覺yordu. Yarg覺癟 derin bir d羹羹nceye dald覺; belki de kar覺s覺 nedeniyle nefret ettii bu Vabre ailesinin kaz覺kland覺覺n覺 g繹rme f覺rsat覺 癟覺km覺t覺. Sonunda karar覺n覺 verdi: \\
 +- T羹m bunlar bana ak覺lc覺 g繹r羹n羹yor. As覺l teekk羹r etmesi gereken biziz. G羹n羹m羹zde 癟eyiz paras覺 繹deyen 癟ok az aile 癟覺k覺yor. \\
 +- Ah! Bu 癟ok ay覺p, dedi day覺. \\
 +Sonunda 羹癟 adam el s覺k覺t覺lar ve perembe g羹n羹 s繹zleme yapmak i癟in noterde randevulat覺lar. M繹sy繹 Josserand salona d繹nd羹羹nde y羹z羹 o kadar beyazd覺 ki konuklar hasta olup olmad覺覺n覺 sordular. Ger癟ekten de kendini iyi hissetmiyordu ve kay覺nbiraderini beklemeden izin isteyip ayr覺ld覺. \\
 +Pencere yak覺n覺nda bir kanepeye uzanm覺 olan Guelin yerinden doruldu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​