Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_07 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 07~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +Bachelard hemen bir baba gibi k覺za g羹n羹 nas覺l ge癟irdiini sordu. Bu arada k覺z覺n halas覺 Matmazel Menu, saklanacak bir eyi olmayan insanlar覺n a癟覺kl覺覺yla,​ Octave'​a yaam 繹yk羹s羹n羹 anlat覺yordu. \\
 +- Evet, bay覺m, ben Lille yak覺nlar覺ndaki Villeneuve'​denim. Otuz y覺l Saint-Sulpice Soka覺ndaki maazada nak覺癟覺l覺k yapt覺m. Memlekette bir kuzinimin b覺rakt覺覺 evi y覺ll覺k bin franka yaam boyu kiraya (*) verdim. Kirac覺m beni bir aya覺 mezarda san覺yordu ama ite yetmi be ya覺ma geldim. \\
 +Bir gen癟 k覺z覺nki kadar beyaz dilerini g繹stererek g羹l羹yordu. \\
 +- 襤 g羹癟 olmadan ya覺yordum ki yeenim Fanny yan覺ma geldi. Babas覺 Y羹zba覺 Menu ve annesi be kuru b覺rakmadan 繹lm羹, 癟ocuk sokakta kalm覺t覺. Onu 癟ocuk yuvas覺ndan yan覺ma ald覺m, imdi nak覺癟覺 olarak yetitiriyorum. Fazla para getirmeyen bir ura ama ne yapars覺n覺z?​ Bu 癟ada t羹m kad覺nlar boaz tokluuna 癟al覺覺yor. ok 羹k羹r M繹sy繹 Narcisse kar覺m覺za 癟覺k覺p, onunla ilgilendi. Art覺k rahat 繹lebilirim. \\
 +Kad覺n g繹zlerinde mutlu bir edayla Bachelard ve Fifi'​ye bak覺yordu. Adam o s覺rada k覺za soruyordu: \\
 +- Ger癟ekten beni d羹羹nd羹n羹z m羹? Sahi, ne d羹羹nd羹n羹z?​ \\
 +Fifi nak覺覺n覺 b覺rakmadan g羹zel ve ayd覺nl覺k g繹zleriyle ona bakt覺: \\
 +- Sizin ne kadar iyi olduunuzu,​ sizi 癟ok sevdiimi d羹羹nd羹m. \\
 +Gen癟 k覺z, sanki gen癟 bir erkein g羹zellii onu ilgilendirmez gibi, Octave'​a bakmam覺t覺 bile. Gen癟 adamsa bu saf g羹zellik kar覺s覺nda g繹zlerine inanamadan, hayran ve ak覺n g羹l羹ms羹yordu. Hi癟 evlenmemi olan halas覺 s繹z羹n羹 s羹rd羹rd羹:​ \\
 +- Onu evlendirebilirdim ama ne olurdu? 襤癟i bir koca onu her g羹n d繹vebilir, ba覺na bir s羹r羹 癟ocuu dolard覺. Oysa iyi bir adama benzeyen M繹sy繹 Narcisse onun elinden tutar. \\
 +Kad覺n sesini y羹kseltti: \\
 +- Ah, M繹sy繹 Narcisse. Yeenim size 癟ekingen davran覺yorsa,​ su癟 bende deil. Ona s繹yl羹yorum:​ K覺z覺m, ona sevgini g繹ster diye. Neyse ki onun g羹venilir ellerde olduunu g繹rmekten mutluyum. Bu 癟ada akrabas覺 olmayan bir k覺z覺 evlendirmek kolay deil. \\
 +Octave bu k羹癟羹k odadaki sade mutlulua kendini kapt覺r覺p gevedi. Havas覺z ve meyve kokan odada Fifi'​nin nak覺 yapan parmaklar覺n覺n sesi, art覺k usland覺m diyen day覺n覺n kulaklar覺na bir ezgi gibi geliyordu. Yal覺 kad覺n yaln覺zca kira geliriyle yaad覺klar覺n覺,​ Fifi'​nin kazand覺覺na el s羹rmediklerini s繹yl羹yordu. Bazen yeeni ona kestane veya arap almak isteyince kar覺 癟覺km覺yordu. Bachelard'​覺n arada bir verdii paralar覺 gen癟 k覺z bir kumbarada biriktiriyordu. \\
 +Bachelard sonunda ayaa kalkt覺: \\
 +- G羹zel k覺z覺m; ilerimiz var, gitmem gerekiyor. Yar覺n urar覺m. Hep b繹yle uslu olun. \\
 +K覺z覺 yine aln覺ndan 繹perken duyguland覺覺 belli oluyordu. Octave'​a d繹nd羹: \\
 +- Onu siz de 繹pebilirsiniz. \\
 +Gen癟 adam k覺z覺n k繹rpe cildini 繹perken gen癟 k覺z al癟akg繹n羹ll羹 bir bi癟imde g羹l羹ms羹yordu. Her ey temiz bir aile havas覺ndayd覺. Day覺 癟覺karken durdu: \\
 +- Ah! Unutuyordum;​ size k羹癟羹k bir armaan getirdim. \\
 +Kahveden 癟ald覺覺 ekeri cebinden 癟覺kar覺p Fifi'​ye verdi. K覺z b羹y羹k bir sevin癟 g繹sterisiyle ekeri yerken g繹zleri parl覺yordu;​ sonra bundan cesaret al覺p sordu: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​