Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_06 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 06~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +geldiini s繹yledi. Paris'​teki en g羹zel fahielerle birlikte olmakla 繹v羹n羹yordu. Ama imdi uslanm覺t覺,​ ger癟ek sevgiyi ar覺yordu. Octave paray覺 sokaa atan bu palavrac覺 zamparaya bakt覺k癟a ailesinin istekleri s繹z konusu olduunda sarho numaras覺 yap覺p kekelemesine a覺yordu. \\
 +- Abartmay覺n enite, dedi Guelin. Paris'​te kad覺ndan bol ne var? \\
 +- Ah, bacaks覺z! Peki, sen niye hi癟birini tavlam覺yorsun?​ \\
 +Guelin k羹癟羹mseyici bir tav覺rla omuzlar覺n覺 silkti. \\
 +- Niye mi? Size bir 繹rnek vereyim: D羹n bir arkada覺m ve metresiyle yemekteydim. Yemee oturur oturmaz kad覺n masan覺n alt覺ndan baca覺yla beni d羹rtmeye balad覺. Bu iyi bir f覺rsat say覺l覺r, deil mi? Oysa yemekten sonra kad覺n kendisini evine kadar g繹t羹rmemi isteyince onu orada b覺rak覺p gittim. Belki k繹t羹 olmazd覺 ama sonras覺n覺 d羹羹nd羹m,​ enite. Kim bilir ne istekleri olacakt覺? \\
 +Octave ona hak veriyordu, kendisi de sosyete kad覺nlar覺n覺n ne kadar sorunlu olduunu g繹r羹p vazge癟miti. Guelin baka 繹rnekler de veriyordu. Bir g羹n trende giderken nefis bir kad覺n onun omzuna yaslan覺p uyuyakalm覺t覺. Ama o istasyona geldikten sonra olacaklar覺 d羹羹nm羹t羹. Baka bir g羹n, eve geldiinde bir komunun kar覺s覺n覺 yata覺nda bulmutu. Elini uzat覺p sahip olmas覺 yeterliydi ama ertesi g羹n bu kad覺n ondan belki 癟izme almas覺n覺 isteyecekti. \\
 +- F覺rsat diyorsan, enite, benim kadar eline f覺rsat ge癟en adam yoktur. Ama ben kendimi tutuyorum. Asl覺nda erkeklerin 癟ou sonu癟lar覺 d羹羹n羹p kendini tutuyor. B繹yle olmasa, imdi bu iler sokaklara taard覺. \\
 +Bachelard onu dinlemiyordu,​ dal覺p gitmiti. G繹zleri bir an yaard覺 ve birden onlara d繹nd羹. \\
 +- Eer adam gibi durursan覺z size bir ey g繹stermek istiyorum. \\
 +Sonra herkesin hesab覺n覺 繹deyip onlar覺 kald覺rd覺. Octave ona M繹sy繹 Josserand'​覺 an覺msat覺nca,​ birazdan d繹neceklerini s繹yledi. 覺karken 癟evresine bak覺nan day覺, yan masada bir m羹terinin unuttuu kesme ekeri 癟abuk bir hareketle cebine indirdi. D覺ar覺 癟覺k覺nca onlara d繹nd羹. \\
 +- Beni izleyin. 襤ki ad覺m 繹teye gidiyoruz. \\
 +Bachelard hi癟 konumadan ciddi bir y羹zle y羹r羹yordu. Saint-Marc Soka覺'​nda bir evin kap覺s覺na geldiler. 癟 gen癟 adam onun peinden girmek 羹zereyken adam bir an piman olmu gibi durdu. \\
 +- Vazge癟tim; d繹nelim. \\
 +Gen癟ler kar覺 癟覺kt覺lar. Onlarla alay m覺 ediyordu? \\
 +- O zaman, Guelin ve Trublot'​nun girmesini istemiyorum;​ 癟羹nk羹 siz ikiniz kibar olmas覺n覺 bilmiyor ve her eyle dalga ge癟iyorsunuz. Gelin, M繹sy繹 Octave, siz ciddi bir adams覺n覺z. \\
 +Onlar 癟覺karken 繹teki ikisi kald覺r覺mdan alayc覺 s繹zlerle bayanlara selam g繹nderiyorlard覺. Bachelard d繹rd羹nc羹 katta bir dairenin kap覺s覺n覺 癟ald覺. Yal覺 bir kad覺n a癟t覺. \\
 +- Siz misiniz, M繹sy繹 Narcisse? Fifi sizi bu akam beklemiyordu. \\
 +Beyaz ve tombul y羹zl羹 kad覺n g羹l羹mseyerek onlar覺 i癟eri ald覺. Girdikleri odan覺n bir k繹esinde sar覺覺n, g羹zel bir k覺z nak覺 iliyordu. K覺z yerinden kalkt覺: \\
 +- 襤yi akamlar, amcac覺覺m. \\
 +Bachelard kal覺n 覺slak dudaklar覺yla k覺z覺 aln覺ndan 繹pt羹. Sonra Octave'​覺 tan覺t覺r覺nca iki kad覺n modas覺 ge癟mi bir bi癟imde onu selamlad覺lar. Bir gaz lambas覺n覺n ayd覺nlatt覺覺 masaya oturdular. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​