Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_05 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 05~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +Sonra yat覺t覺. Kavga etmek bounayd覺. Sonunda M繹sy繹 Josserand b覺kk覺n bir tav覺rla bu konuyu, kar覺s覺n覺n her eyin onda d羹羹mlendiini s繹yledii Duveyrier ile konumaya raz覺 oldu. Ancak yarg覺c覺 olumlu bir zaman覺nda yakalayabilmek i癟in day覺 bir d羹羹nce ortaya att覺: onu Duveyrier'​nin bildii bir eve g繹t羹recekti;​ adam orada kar覺 癟覺kamazd覺. \\
 +M繹sy繹 Josserand yine de kar覺 癟覺k覺yordu:​ \\
 +- Yaln覺zca g繹r羹eceim. Kesin bir s繹z veremem. \\
 +- Elbette, dedi Bachelard. Eleonore sizden gururunuza dokunacak bir ey istemiyor ki. \\
 +Berthe geri geldi. Sand覺klar aras覺nda meyve re癟elleri g繹rm羹, bir kavanoz almak istiyordu. Day覺 yine kekelemeye balad覺; bunlar say覺l覺 geliyordu ve bu akam Saint-Petersbourg'​a gidecekti. Fark ettirmemeye 癟al覺arak onlar覺 kap覺ya doru itiyordu. Madam Josserand bu tepeleme y覺覺lm覺 mallar覺 g繹rd羹k癟e,​ onursuz adam覺n kazand覺覺 paralar覺 d羹leyebiliyor ve kocas覺n覺n beceriksiz gururuna k覺z覺yordu. \\
 +Sokakta ayr覺l覺rken day覺 M繹sy繹 Josserand'​覺n kula覺na eildi: \\
 +- Yar覺n akam dokuza doru Mulhouse Kahvesinde bulual覺m. \\
 +Tam da ertesi g羹n Octave ve Trublot da Duveyrier'​nin metresi Clarisse'​in evine gitmek i癟in ayn覺 kahveye urad覺lar. Saat sekiz sular覺ndayd覺 ve kad覺n覺n evine 癟ok erken gitmek istemiyorlard覺. Kahveye girdiklerinde bir kavgaya tan覺k oldular. Erkenden sarho olan Bachelard k覺sa boylu ve sinirli bir adamla tart覺覺yordu. \\
 +- Yine benim barda覺ma t羹k羹rd羹n羹z! diye ba覺r覺yordu Bachelard. Sabr覺m ta覺yor, m繹sy繹! \\
 +- Kafam覺 bozmay覺n, yoksa tokad覺 yersiniz! diye dikleniyordu ufak tefek adam. \\
 +Bachelard sesini daha da y羹kseltip meydan okudu: \\
 +- Bak覺n k繹t羹 olur sonra! \\
 +Dieri ani bir at覺l覺la Bachelard'​覺n kahvede bile 癟覺karmad覺覺 apkas覺na bir tokat indirip kafas覺ndan u癟urdu. Bachelard daha y羹ksek sesle ba覺r覺yordu:​ \\
 +- Bak覺n k繹t羹 olur diyorum! \\
 +Sonra apkas覺n覺 yerden al覺p oturdu ve garsona seslendi: \\
 +- Alfred, bana yeni bir bira getirin! \\
 +Octave ve Trublot bunu ak覺nl覺kla izlerken ayn覺 masada Guelin hi癟 oral覺 deilmi gibi sigara t羹tt羹r羹yordu. 襤ki gen癟 kavgan覺n nedenini sorunca ba覺n覺 sallad覺: \\
 +- Bilmem; bizimki hep b繹yledir. Hep olay 癟覺kar覺r ve sonuna kadar diklenir. \\
 +Bachelard yeni gelenlerin elini s覺kt覺. Gen癟lerle bir arada olmak ne g羹zeldi. Onlar覺n Clarisse'​e gittiini 繹renince sevindi, 癟羹nk羹 kendisi de Guelin'​le birlikte oraya gidecekti; ancak enitesi Josserand'​覺 beklemesi gerekiyordu. K羹癟羹k kahvehanede ba覺ra ba覺ra konuuyor, konuklar覺n覺 a覺rlamak i癟in masaya k覺rk t羹rl羹 i癟ki 覺smarl覺yordu. K覺rm覺z覺 burnu ve alt覺n dileriyle daha da sevimsizleen adam 癟evresini o kadar rahats覺z ediyordu ki kahveci iki kez onu d覺ar覺 atmakla tehdit etti. Daha d羹n Madrid Kahvesi'​nden kovmulard覺. \\
 +O s覺rada bir sokak k覺z覺 i癟eri girip yorgun bir y羹zle t羹m salonu dola覺p 癟覺kt覺. Octave bunu f覺rsat bilip kad覺nlardan konu a癟t覺. Bachelard 繹z羹r dilemeden yere t羹k羹r羹p kad覺nlar覺n kendisine 癟ok pahal覺ya
 + \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​