Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_02 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 02~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +M繹sy繹 Vabre'​覺n 羹癟 癟ocuuna gelince, Auguste, Theophile ve Clotilde'​e annelerinin miras覺ndan y羹zer bin frank kalm覺t覺. Theophile zarar ettii ilerden sonra imdi bu servetin k覺r覺nt覺lar覺yla ya覺yordu. Piyanodan baka tutkusu olmayan Clotilde kendi pay覺n覺 faize yat覺rm覺 olmal覺yd覺. Auguste giri kat覺ndaki maazay覺 sat覺n alm覺, ipek癟ilikte iyi i yap覺yordu. Day覺 s繹ze kar覺t覺: \\
 +- Peki, babas覺 癟ocuunu evlendirirken bir ey vermeyecek mi? \\
 +Ne yaz覺k ki baban覺n elini cebine atmayaca覺 kesindi. Clotilde'​i evlendirirken seksen bin frank 癟eyiz paras覺 vermeye s繹z vermi ama Duveyrier yaln覺zca on bin frank g繹rebilmiti. Yine de damad覺 kalan paray覺 istemiyor, bir g羹n apartman覺na konabilmek umuduyla, yal覺 adam覺 evinde yedirip i癟iriyordu. Ayn覺 bi癟imde, Valerie'​yle evlenirken Theophile'​e elli bin frank s繹z vermiti: paran覺n 繹nceleri faizini vermi sonra onu da kesmi, 羹stelik olundan kira almaya balam覺t覺. Theophile mirastan d羹羹r羹lmek korkusuyla bunu 繹d羹yordu. Bu durumda, Auguste'​a s繹z verdii elli bin franka da g羹venmemek gerekiyordu. Birka癟 y覺l maazan覺n kiras覺n覺 ba覺lasa 羹kretmeliydiler. \\
 +- Vay be! dedi Bachelard. Babalar bile 癟eyiz paras覺n覺 繹demekte zorlan覺yorlar. \\
 +- Auguste'​e d繹nelim, dedi Madam Josserand. Mirastan pay alma umudu 癟ok fazla ama Berthe aileye girdikten sonra Duveyrierlere 癟ok dikkat etmesi gerekir. Auguste maazay覺 altm覺 bin franka sat覺n ald覺, kalan k覺rk binle iletmeye 癟al覺覺yor. Ama bu yeterli deil. Ayr覺ca, adam yaln覺z; ona tezg璽hta duracak bir kad覺n gerek. Berthe g羹zel k覺z, oraya yak覺覺r. imdi elli bin frank 癟eyiz paras覺n覺 da kataca覺n覺 d羹羹nerek bu evlilie karar verdi. \\
 +Bachelard Day覺 anlamazdan geldi. zg羹n bir tav覺rla daha iyisi olaca覺n覺 sanm覺t覺m dedi. Sonra damad覺 eletirdi; iyi 癟ocuktu ama 癟ok yal覺yd覺;​ otuz 羹癟 ya覺nda ve s羹rekli hastayd覺. stelik as覺k suratl覺 birinin ticarette baar覺l覺 olaca覺n覺 sanm覺yordu. \\
 +- Bildiin bakas覺 var m覺? dedi Madam Josserand sab覺rs覺zca. Onu buluncaya kadar t羹m Paris'​i alt 羹st ettim. \\
 +Kad覺n hayalci deildi, damad覺n覺 anlatt覺: \\
 +- Elbette zeki biri deil, hatta biraz budala. Ayr覺ca, gen癟liini yaamayan, ataca覺 her ad覺m i癟in iki y覺l d羹羹nmeden edemeyen bu t羹r adamlara g羹venmem. Ba ar覺lar覺 y羹z羹nden 羹niversite eitimini yar覺da b覺rakt覺ktan sonra, on be y覺l bir maazada tezg璽htar olarak 癟al覺覺p sonra mirasa el s羹rme cesaretini g繹sterebilmi. \\
 +O ana kadar sessiz duran kocas覺 s繹ze kar覺ma cesaretini g繹sterdi: \\
 +- Hayat覺m, 繹yleyse bu evlilik i癟in neden bu kadar 羹steliyoruz?​ Madem delikanl覺n覺n sal覺覺 iyi deilmi... \\
 +- Oh! Bu o kadar k繹t羹 bir ey deil, dedi Bachelard. Bakars覺n erkenden... Berthe daha sonra yeniden evlenmekte zorluk 癟ekmez. \\
 +- Ya iktidars覺zsa,​ diye 羹steledi baba, k覺z覺m覺z覺 mutsuz edebilir. \\
 +- Mutsuz mu? diye ba覺rd覺 Madam Josserand. ocuumu ilk kar覺m覺za 癟覺kan覺n ba覺na dolad覺覺m覺 m覺 s繹ylemek istiyorsunuz?​ Burada aile aras覺nda tart覺覺yoruz. Yok sal覺覺 繹yleymi,​ yok zeki deilmi... daha neler. Ama iyi bir se癟im say覺l覺r, daha iyisini bulamay覺z. Berthe i癟in umulmad覺k bir ans. A癟覺k癟a ben vazge癟mek 羹zereydim. \\
 +Kad覺n ayaa kalk覺p gezindi, sonra kardeinin 繹n羹nde durdu: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​