Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_58 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 58~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +- Olacak i deil... Peki, Amelie, madem beyefendi istemiyor, 癟al覺t覺覺n eve d繹n. Baka bir zaman 癟ocuk yapar覺z. Kovmak m覺 dediniz? Kabul! Bu pis delikte ben de durmak istemem. Evinizde garip eyler oluyor, beyefendi. Adam覺n nik璽hl覺 kar覺s覺n覺 istemiyorsunuz ama her katta s羹sl羹 orospular cirit at覺yor. \\
 +Amelie kocas覺na daha fazla zorluk 癟覺karmamak i癟in gitmiti ama marangoz ba覺r覺p 癟a覺rmay覺 s羹rd羹rd羹. Bu arada kap覺c覺 M繹sy繹 Vabre'​覺n yukar覺 癟覺kmas覺na yard覺mc覺 oluyorken y羹ksek sesle d羹羹ncelerini a癟覺kl覺yordu. Ah! Bu halk tabakas覺 ne kadar kabayd覺. Bir evi kokutmak i癟in bir i癟i yetiyordu ite! \\
 +Octave pencereyi kapad覺. Marie'​nin yan覺na d繹nmek 羹zereydi ki koridorda birine 癟arpt覺. \\
 +- Nas覺l? Yine mi siz! \\
 +Trublot dilini yutmu gibi kald覺. Sonra kekeleyerek orada ne arad覺覺n覺 a癟覺klamak istedi: \\
 +- ey... Josserandlarda yemee 癟ar覺l覺yd覺m. Yukar覺 癟覺k覺yorum da... \\
 +Octave isyan etti: \\
 +- Pasakl覺 Adele'​le,​ deil mi? Oysa yok diyordunuz. \\
 +Trublot g羹l羹msedi:​ \\
 +- 襤nan覺n ki k繹t羹 k覺z deil. Pamuk gibi bir teni var, aars覺n覺z. \\
 +Sonra o da marangozun aleyhine konumaya balad覺. Bu kad覺n sorunu y羹z羹nden onun merdivende yakalanmas覺na neden olacakt覺. Yukar覺 癟覺karken Octave'​a an覺msatt覺:​ \\
 +- Unutmay覺n; bu peremde sizi Duveyrier'​nin metresine g繹t羹receim. Birlikte yemek yeriz. \\
 +Apartman yine eski sessizliine b羹r羹nd羹. Octave yata覺n yast覺klar覺n覺 d羹zeltmekte olan Marie'​nin yan覺na geldi. Yukarda, Trublot darac覺k bir yataa oturmu Adele'​i bekliyordu. O s覺rada merdivenlerden 癟覺kmakta olan Julie'​nin ayak seslerini iitip soluunu tuttu. Sonunda Adele g繹r羹nd羹. Gen癟 adam onu sarmalay覺nca hizmet癟i k覺zd覺: \\
 +- Bana bak! Neydi o masadaki halin? Ben servis yaparken niye adam gibi davranm覺yorsun?​ \\
 +- Ne yapm覺覺m?​ \\
 +- Bir kere y羹z羹me bakm覺yorsun. Ekmek isterken bir l羹tfen s繹zc羹羹 duymad覺m senden. Bakalar覺yla 癟覺k覺yorsan adam gibi s繹yle. B覺kt覺m zaten, herkes benimle eleniyor. \\
 +Kad覺n 繹fkeyle soyunup g覺c覺rdayan karyolaya kendini att覺, s覺rt覺n覺 d繹n羹p yatt覺. Trublot'​nun gururu yaralanm覺t覺. \\
 +Bu arada, yandaki odada kafas覺 dumanl覺 marangoz kendi kendine konuuyordu:​ \\
 +- Olacak i mi? 襤nsan覺n kendi kar覺s覺yla yatmas覺na kar覺 癟覺k覺yorlar. Evinde kad覺n istemiyormu! Hadisene, moruk! Git kendi evinde olanlara bir bak! \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​