Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_55 [2015/07/28 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 55~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +- Evet, m繹sy繹. \\
 +Birinci kata geldiklerinde onu selamlay覺p ayr覺l覺rken Octave kad覺n覺n y羹z羹ne bakt覺: morarm覺 y羹z羹, uykusuzluktan imi g繹z kapaklar覺 ve aceleyle balanm覺 apkan覺n alt覺nda taranmam覺 sa癟lar覺yla bu kad覺n onu a覺rt覺yordu. Ni癟in bakalar覺yla bu ii yap覺yordu da onu istemiyordu?​ \\
 +癟羹nc羹 katta Madam Juzeur'​羹n kap覺s覺ndan ge癟erken d羹n verdii s繹z羹 an覺msad覺. Kibar ve dindar tavr覺yla bu ufak boylu kad覺n onu merakland覺r覺yordu. Kap覺y覺 癟ald覺. Madam Juzeur kendisi a癟t覺. \\
 +- Ah! siz misiniz? Buyurun, onur verdiniz. \\
 +Dairede kapal覺 yerlerin a覺r kokusu ve bir mezar sessizlii vard覺. Kadife 繹rt羹 ve perdelerle bir kiliseyi and覺r覺yordu. Octave al癟ak bir kanepeye oturdu. \\
 +- 襤te size s繹z羹n羹 ettiim dantel, dedi Madam Juzeur. \\
 +Kad覺n elinde eski 襤ngiliz 繹rg羹s羹yle ilenmi bir dantelle geldi. Octave bir uzman gibi inceleyip 羹癟 y羹z frank deerinde olduunu s繹ylerken elleri birbirine deiyordu. Gen癟 adam hi癟 vakit kaybetmeden kad覺n覺n k羹癟羹k ellerini 繹pmeye balad覺. \\
 +- Ah! M繹sy繹 Octave, benim ya覺mda? Hi癟 olur mu? \\
 +Bunu s繹ylerken k覺zm覺yordu kad覺n. Otuz iki ya覺nda olduu halde kendini yal覺 say覺yordu. Sonra ne kadar talihsiz olduundan s繹z etti: on y覺ll覺k evlilikten sonra kocas覺 bir sabah hi癟 nedensiz 癟覺k覺p gitmiti. G繹zlerini tavana kald覺r覺p i癟ini 癟ekti: \\
 +- Anl覺yorsunuz,​ deil mi? Bir kad覺n i癟in b繹yle darbeler her eyin sonudur. \\
 +Octave kad覺n覺n s覺cak elini avucuna alm覺, parmaklar覺na k羹癟羹k 繹p羹c羹kler konduruyordu. Kad覺n g繹zlerini ona 癟evirip dalg覺n ve bir ana efkatiyle bakt覺: \\
 +- Ah! ocuk! \\
 +Bu s繹z羹 bir y羹reklendirme sayan gen癟 adam onu belinden kavray覺p kanepeye 癟ekmek istedi. Ama kad覺n yumuak bir devinimle kurtulup, oyun oynar gibi adam覺n kollar覺n覺 癟繹zd羹. \\
 +- Hay覺r, hay覺r. B覺rak覺n beni. Dost kalmam覺z覺 istiyorsan覺z bunu yapmay覺n. \\
 +- Demek hay覺r, 繹yle mi? diye f覺s覺ldad覺 gen癟 adam. \\
 +- Ne hay覺r? Ne demek istiyorsunuz?​ Haa, elimi istediiniz kadar tutabilirsiniz. \\
 +Gen癟 adam onun elini a癟覺p avcunun i癟ini 繹p羹yordu. Kad覺n, okanmak isteyen bir kedi gibi, parmaklar覺n覺 aral覺yordu. Ama bileinden yukar覺 癟覺kmas覺na izin vermedi. Orada ilk g羹nden ge癟ilmemesi gereken kutsal bir 癟izgi vard覺. \\
 +O s覺rada al覺veriten d繹nen k羹癟羹k Louise haber verdi: \\
 +- Rahip efendi geliyor. \\
 +Kap覺 繹n羹ne b覺rak覺lm覺 bu kimsesiz k覺z覺n ablak y羹z羹 soluktu. Madam覺n avucundan yiyen adam覺 g繹r羹nce aptalca g羹lmeye balad覺. Ama sahibesinin sert bak覺覺 羹zerine mutfaa ka癟t覺. \\
 +- Ah! Onu eitebileceimi pek sanm覺yorum,​ dedi Madam Juzeur. Bu zavall覺 癟ocuklar覺 doru yola 癟evirebilmek i癟in 癟ok ura覺yorum. Buyurun, M繹sy繹 Mouret, siz bu yana ge癟in. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​