Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_51 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 51~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +stelik zevk sahibi bir k覺zd覺. Bunu kan覺tlamak istercesine bir 癟ekmeceyi a癟t覺: Madam Duveyrier'​nin evinden 癟al覺nd覺覺 kukulu bir apka, birka癟 m羹cevher, dantelli g繹mlekler ger癟ekten de a癟覺n覺n biraz koket yap覺s覺n覺 anlat覺yordu. \\
 +- Bu k覺z p覺rlanta, azizim... Keke t羹m kibar kad覺nlar onun gibi olsa. \\
 +O s覺rada merdivende bir g羹r羹lt羹 duyuldu. Adele sa癟覺n覺 y覺kamak i癟in yukar覺 癟覺k覺yordu. Madam Josserand a癟覺s覺n覺n ba覺n覺 y覺kamadan yemei haz覺rlamas覺n覺 yasaklam覺t覺. Trublot ba覺n覺 uzat覺p onu g繹rd羹. \\
 +- abuk kap覺y覺 kapat覺n! Sesinizi 癟覺karmay覺n. \\
 +Kula覺n覺 uzat覺p Adele'​in koridordaki a覺r ayak sesini dinliyordu. Octave ak覺nd覺:​ \\
 +- Onunla da m覺 yat覺yorsunuz yoksa? \\
 +Trublot bu kez yads覺ma y羹reksizliini g繹sterdi: \\
 +- Bu pasakl覺yla m覺? Hadi can覺m! Beni kim san覺yorsunuz?​ \\
 +Yata覺n kenar覺na oturmu Adele'​in ba覺n覺 y覺kamas覺n覺 bekliyor ve Octave'​a k覺p覺rdamamas覺 i癟in iaret ediyordu. 襤ki adam biraz 繹tedeki odadan gelen k羹vette su sesini dinlediler. Trublot f覺s覺ldayarak a癟覺klad覺:​ \\
 +- Onun odas覺yla buras覺 aras覺ndaki oday覺 bir marangoza kiralam覺lar;​ adam her g羹n piirdii soan 癟orbas覺yla bu kat覺 kokutuyor. T羹m evler b繹yle: hizmet癟i odalar覺n覺 ucuza getirmek i癟in duvarlar覺 k璽覺t gibi ince yap覺yorlar. Ev sahiplerini anlam覺yorum;​ bu d羹r羹st deil. 襤nsan yatakta d繹nemiyor... \\
 +Adele indikten sonra gen癟 adam giyinmesini bitirdi, Julie'​nin tara覺yla sa癟覺n覺 tarad覺. Octave depodan s繹z edince ona yard覺mc覺 olmak istedi. Birlikte depoya giderlerken ge癟tikleri odalar覺n sahiplerini ezbere s覺ral覺yordu. Adele'​den sonraki oda Campardonlar覺n hizmet癟isi Lisa'​n覺nd覺:​ iini apartman d覺覺nda g繹ren bir uyan覺k. Sonra yine ayn覺 dairedeki a癟覺 Victoire geliyordu: altm覺 iki ya覺nda, kendi halinde ve Trublot'​nun sayg覺 duyduu tek kad覺nd覺. Daha sonraki odada d羹n Valerie'​nin yan覺nda ie balayan Fran癟oise vard覺: herhalde yirmi d繹rt saatten fazla kalmazd覺. Daha sonra arabac覺lar覺n ve uaklar覺n odalar覺 geliyordu. Trublot arabac覺lardan birinin, g羹癟l羹 kuvvetli bir adam覺n dairelerde dola覺p iini sessizce g繹rd羹羹n羹 k覺skan覺r gibi anlatt覺. Daha ilerde Madam Duveyrier'​nin ua覺 Hippolyte ayn覺 dairedeki hizmet癟i Clemence'​覺 nik璽hl覺s覺 gibi g繹r羹yor ve her gece ziyaret ediyordu. Son odada Madam Juzeur'​羹n on be ya覺nda yan覺na ald覺覺 k羹癟羹k Louise her gece yatmadan 繹nce kimbilir neler iitiyordu. \\
 +Octave depodan kitaplar覺 ald覺ktan sonra Trublot onu durdurdu: \\
 +- Azizim, benim hat覺r覺m i癟in kap覺y覺 kilitlemeyin. Anl覺yorsunuz ya, saklan覺p beklemek i癟in uygun bir yer buras覺. \\
 +Octave, M繹sy繹 Gourd'​un g羹venine boverip raz覺 oldu. Sonra Trublot'​nun pardes羹s羹n羹 almak i癟in Julie'​nin odas覺na d繹nd羹ler. Bu kez eldivenlerini bulam覺yordu. araflar覺 ve 癟ekmeceleri o kadar didikliyordu ki ortal覺a toz ve pis 癟ama覺r kokusu yay覺ld覺. Octave bunalarak pencereyi a癟t覺. Buras覺 avluya bak覺yordu; t羹m mutfaklar覺n kokusu bolukta y羹kseliyordu. Octave bu nemli kuyuya ba覺n覺 eip bakt覺. Aa覺da baz覺 sesler duyunca geri 癟ekilmek istedi. \\
 +- imdi sabah dedikodusu balar, dedi Trublot. Bir dinleyin bakal覺m. \\
 +Campardonlar覺n penceresine yaslanm覺 olan Lisa eilmi, iki kat aa覺daki Julie ile konuuyordu:​ \\
 +- Hey! bu kez sizin bey f覺r癟ay覺 yemi, 繹yle mi? \\
 +- yle g繹r羹n羹yor,​ dedi Julie. Kar覺s覺 adam覺 繹yle benzetmi ki k覺癟覺ndan donunu almad覺覺 kalm覺. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​