Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_49 [2015/07/28 16:10]
cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_49 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 49~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +Ama bu, uzun ve dikkat isteyen bir giriim olacakt覺. Kendine alt覺 ayl覺k bir s羹re tan覺d覺ktan sonra yine uyurken, Marie Pichon'​un ona bu s羹reyi ge癟irtmeye yeteceini d羹羹nd羹. B繹yle bir kad覺n 癟ok uygun d羹m羹t羹;​ elini sallasa geliyor ve be kuru harcama gerektirmiyordu. Dierini beklerken daha iyisini bulamazd覺. Yar覺 uykuda bu kad覺na daha iyi davranmaya karar verdi. \\
 +alar saat dokuzda onu uyand覺rd覺. 襤nce bir yamur ya覺yordu. D覺ar覺 癟覺kmaktansa Pichonlarda vakit ge癟irmeye karar verdi. Asl覺nda onu hep 癟a覺r覺yorlard覺 ama kay覺nbabas覺n覺n gevezeliine dayanamad覺覺 i癟in ka癟覺yordu. Bu kez kabul ederse Marie'​nin houna gideceini d羹羹nd羹;​ belki bir kap覺 ard覺nda onu 繹pme f覺rsat覺 bulabilirdi. Gen癟 kad覺n s羹rekli kitap istedii i癟in, ona bir torba kitap g繹t羹rmeyi d羹羹nd羹. Giyinip aa覺 indi; herkesin fazla eyalar覺n覺 koyduu teras kat覺ndaki deponun anahtar覺n覺 kap覺c覺dan almaya gidiyordu. \\
 +Bu nemli k覺 sabah覺nda merdivenler s覺caktan bunalt覺c覺 olmutu. Apartman giriinde M繹sy繹 Gourd az bir para vererek ayak ilerinde kulland覺覺 Perou Ana denen yal覺 kad覺na talar覺 y覺kat覺yordu. Kendisi kap覺c覺 dairesinin s覺cak eiinde durmu, eski hizmet癟ilerin 癟ektiklerinin ac覺s覺n覺 kad覺ndan 癟覺kar覺yordu. \\
 +- 襤yi f覺r癟alay覺n bakal覺m! Talarda leke g繹rmeyeyim. \\
 +Octave onun yan覺na gelince, s繹ylenmesini s羹rd羹rd羹:​ \\
 +- Bu tembel kad覺na i yapt覺ram覺yorum. Ah! Efendim d羹k羹n evinde olacakt覺m ki! al覺mayan覺 hemen kap覺 d覺ar覺 ederdim. Pardon, M繹sy繹 Mouret, siz ne istemitiniz?​ \\
 +Octave anahtar覺 istedi. Kap覺c覺 acele etmeden kendi dertlerini anlatmay覺 s羹rd羹rd羹:​ 襤steseler taradaki evlerinde g羹l gibi yaarlard覺 ama Madam Gourd, kald覺r覺mlarda romatizmalar覺yla zorluk 癟ektii halde, Paris'​te yaamay覺 seviyordu. \\
 +- Ama her eye katlanamam dorusu! Ben ge癟im i癟in 癟al覺m覺yorum. Deponun anahtar覺 m覺? Onu nereye koyduk, han覺m? \\
 +Madam Gourd atein kar覺s覺nda bir koltua uzanm覺 s羹tl羹 kahvesini i癟iyordu. Anahtar覺 nereye koyduunu bilmiyordu, belki komodinin dibinde olabilirdi. Bir yandan kahvesini yudumlayan kad覺n bir yandan da g繹zlerini koridorun dip taraf覺ndaki servis merdiveninden ay覺rm覺yordu. Birden yerinden f覺rlad覺: \\
 +- 襤te geliyor! \\
 +Merdivenden inen kad覺n kap覺ya y繹nelirken M繹sy繹 Gourd onun yolunu kesmek ister gibi kap覺ya dikildi. Octave'​a f覺s覺ldayarak a癟覺klad覺:​ \\
 +- Sabahtan beri onu izliyoruz, bay覺m. Teras kat覺nda, hizmet癟ilere ayr覺lm覺 olan odalardan birinde kalan marangozun yan覺ndan geliyor. Maalesef apartmanda i癟i kirac覺lar da var... Mal sahibinin yerinde olsam o oday覺 bo b覺rak覺r, b繹yle pis insanlara kiralamazd覺m. \\
 +Kad覺n kap覺ya yaklat覺覺nda Gourd 繹n羹ne dikildi: \\
 +- Nereden geliyorsunuz?​ \\
 +- Haydaa! Yukardan tabii, dedi kad覺n. \\
 +Kap覺c覺 o zaman parlad覺: \\
 +- Bu apartmanda kad覺n istemiyoruz. Sizi getiren adama bunu daha 繹nce s繹yledik. Bir daha geceyi burada ge癟irirseniz,​ polis 癟a覺raca覺m. O zaman namuslu bir apartmanda b繹yle eyler yapmak neymi g繹r羹rs羹n羹z. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​