Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_33 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 33~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +Bir amcas覺n覺n yan覺nda 羹癟 y覺l boaz tokluuna 癟al覺t覺ktan sonra imdi bakanl覺ktaki bu ii bulmu ve geleceinden emin olarak hemen evlenmiti. \\
 +Sonra Octave'​a d繹nd羹: \\
 +- Ama M繹sy繹 Mouret, ge癟imi zorlat覺ran tek ey 癟ocuklar. \\
 +- Kukusuz, dedi Madam Vuillaume. Biz ikinci bir 癟ocuk yapm覺 olsayd覺k, iki yakam覺z bir araya gelmezdi. An覺msar m覺s覺n覺z, Jules, Marie'​yi size verirken ne demitim? Bir 癟ocuktan fazla yapmay覺n, sonra k覺zar覺z. Yaln覺zca i癟i aileleri, nas覺l ge癟indireceine bakmadan, tavan gibi douruyorlar,​ sonra da sokaa sal覺yorlar. \\
 +Octave, bu nazik konunun Marie'​yi utand覺raca覺n覺 d羹羹nerek onun y羹z羹ne bakt覺. Ama gen癟 kad覺n annesini destekledi. Octave s覺k覺lmaya balam覺t覺 ama nas覺l ayr覺laca覺n覺 bilmiyordu. Bu souk odada bu insanlar b羹t羹n g羹n sorunlar覺n覺 yineleyerek nas覺l oturabiliyorlard覺?​ \\
 +Bu arada Madam Vuillaume 癟ocuk konusunda kalm覺t覺:​ \\
 +- Sizin 癟ocuunuz yok mu, M繹sy繹 Mouret? Ah! olduu zaman ne b羹y羹k sorumluluk olduunu g繹r羹rs羹n羹z. zellikle anneye. Bu k羹癟羹k doduunda ben k覺rk dokuz ya覺mdayd覺m,​ 癟ok 羹k羹r insan o yata nas覺l davranaca覺n覺 biliyor. Erkek 癟ocuk nas覺l olsa kendi ba覺na b羹y羹yor ama k覺z 繹yle mi? Neyse ki ben g繹revimi yapt覺m. \\
 +Sonra kendi k覺z 癟ocuk eitimi anlay覺覺ndan s繹zetti. nce d羹r羹stl羹k geliyordu. Merdiven aral覺覺nda oyun falan yoktu, k覺zlar覺n akl覺 hep k繹t羹 eylerde olurdu. Kap覺lar ve pencereler kapal覺 tutulmal覺, sokaktaki k繹t羹 eyler eve girmemeliydi. D覺ar覺 癟覺k覺ld覺覺nda 癟ocuun elini hi癟 b覺rakmaz, onu yere bakarak y羹r羹meye al覺t覺r覺rd覺. Din eitimini, ahlaki bir fren olarak, yetecek kadar vermeliydi. B羹y羹d羹羹nde 繹zel hoca tutmal覺, k覺zlar覺n k繹t羹 eyler 繹rendii yat覺l覺 okullara vermemeliydi. Okuduu eyleri s羹rekli izlemeli, gazeteleri saklamal覺 ve kitapl覺覺 kapal覺 tutmal覺yd覺. \\
 +- Bir k覺z覺n 癟ok ey bilmesi iyi deildir, diye bitirdi yal覺 kad覺n. \\
 +Annesi konuurken Marie dalg覺n g繹zlerle bolua bak覺yordu. Annesinin evindeki o kapal覺 odalar覺, yaklamas覺 bile yasak olan pencereleri g繹r羹r gibiydi. Uzun s羹ren bu 癟ocukluk d繹nemi, anlamad覺覺 yasaklar ve s繹zc羹klerin daha da ger癟ekd覺覺 k覺ld覺覺 tatl覺 bir d羹 gibiydi. \\
 +- 襤nan覺n bana, bay覺m, dedi M繹sy繹 Villaume, k覺z覺m on sekiz ya覺na geldiinde daha bir roman okumam覺t覺. Deil mi, Marie? \\
 +- Evet, baba. \\
 +- Bende George Sand'​覺n Andr矇 adl覺 roman覺 vard覺 ve annesinin kar覺 癟覺kmas覺na kar覺n, evlenmesinden birka癟 ay 繹nce, okumas覺na izin verdim; tehlikesiz ve manevi deeri olan bir kitap. Ben liberal eitimden yanay覺m; edebiyat覺n yeri 繹nemlidir. Bu kitap onda b羹y羹k etki yapt覺, bay覺m. Geceleri uyurken al覺yordu. \\
 +- ok g羹zel bir kitapt覺, dedi gen癟 kad覺n g繹zleri parlayarak. \\
 +Yal覺 kad覺n kocas覺n覺n bu g繹r羹羹ne kat覺lm覺yordu. Kendisi hi癟 roman okumazd覺 ve bir eksiini de g繹rmemiti. O zaman Marie yaln覺zl覺覺ndan s繹z etti: \\
 +- Kitap iyi oluyor. Bazen Jules bana kitap癟覺dan kendi se癟tii kitaplar覺 getiriyor. Ah bir piyanom olsayd覺... \\
 +O zamana kadar s繹z alamayan Octave at覺ld覺: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​