Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_32 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 32~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +- Fakat madam, ni癟in her defas覺nda bu s覺k覺nt覺ya katlan覺yorsunuz. Araban覺z覺 benim kap覺m覺n arkas覺na b覺rakabilirsiniz. \\
 +Utanga癟 kad覺n yan覺t veremeden diz 癟繹km羹 duruyordu. apkas覺n覺n alt覺ndan k覺zaran ensesi ve kulaklar覺 g繹r羹n羹yordu. Octave 羹steledi. \\
 +- 襤nan覺n, madam, beni hi癟 rahats覺z etmez. \\
 +Onun yan覺t覺n覺 beklemeden arabay覺 al覺p koridorun 繹b羹r ucuna g繹t羹rd羹. Onu izlemek zorunda kalan kad覺n k覺zar覺p bozar覺yor, g羹nl羹k yavan yaam覺ndaki bu deiiklik kar覺s覺nda kekeliyordu:​ \\
 +- Fakat m繹sy繹, size zahmet olacak... kocam... \\
 +Sonra kad覺n utan癟 i癟inde dairesine kapand覺. Octave onun aptal olduunu d羹羹nd羹. ocuk arabas覺 asl覺nda onun kap覺y覺 rahat a癟mas覺n覺 engelliyordu ama komusuna yard覺m etmiti ite. Kap覺c覺 Gourd, Bay Campardon'​un da araya girmesiyle, bu yeni d羹zene raz覺 oldu. \\
 +Her pazar Marie Pichon'​un anne ve babas覺, Bay ve Bayan Vuillaume, onu ziyarete geliyorlard覺. Ertesi pazar Octave d覺ar覺 癟覺karken t羹m aileyi kahve i癟erken g繹rd羹. Rahats覺z etmemek i癟in usulca ayr覺l覺rken,​ kad覺n kocas覺n覺n kula覺na bir eyler f覺s覺lday覺nca adam seslendi: \\
 +- Bay Mouret, pardon! Hep ite olduum i癟in size teekk羹r edemedim. Ne kadar honut olduumuzu s繹ylemek isterim. \\
 +Octave'​覺 kahve i癟meye 癟a覺rd覺lar. Bay ve Bayan Vuillaume'​un aras覺na oturan gen癟 adam iki fincan kahve i癟erken, tam kar覺s覺ndaki Marie oturduu yerde k覺zar覺p bozar覺yordu. Hi癟 rahat halini g繹rmedii bu zavall覺, silik kad覺n Octave'​覺n tipi deildi ama y羹z 癟izgilerindeki incelik ona bir g羹zellik veriyordu. Kad覺n biraz rahatlay覺nca g羹lmeye ve 癟ocuk arabas覺n覺n 繹yk羹s羹n羹 yine anlatmaya koyuldu. \\
 +- Ah! Jules, beyefendinin arabay覺 nas覺l kolayca g繹t羹rd羹羹n羹 bir g繹rseydin. \\
 +Kocas覺 Jules uzun, ince yap覺l覺, imdiden b羹ro ii alt覺nda kamburlam覺,​ yumuak y羹zl羹 bir adamd覺. \\
 +- L羹tfen, beni daha fazla utand覺rmay覺n,​ dedi sonunda Octave. nemli deildi. Madam覺n kahvesi 癟ok g羹zel, hi癟 b繹ylesini i癟memitim. \\
 +Kad覺n yeniden k覺zard覺. Babas覺 s繹ze kar覺t覺: \\
 +- Onu 覺martmay覺n,​ bay覺m. Kahvesi g羹zel ama daha iyisi de var. G繹r羹yorsunuz,​ hemen gururland覺. \\
 +- Gurur yarar getirmez, dedi Madam Vuillaume. Biz ona hep al癟akg繹n羹ll羹 olmay覺 繹rettik. \\
 +襤kisi de 癟ok yal覺, k覺sa boylu, kuru ve soluk y羹zl羹yd羹. Kad覺n siyah bir giysi i癟indeydi ve adam覺n ceketinin yakas覺nda bir madalya vard覺. Bay Vuillaume anlatt覺: \\
 +- Bay覺m, otuz dokuz y覺l eitim bakanl覺覺nda yazman olarak 癟al覺t覺ktan sonra, altm覺 ya覺mda emekli olurken bana madalya verdiler. Ama ben o g羹n ne yapt覺m? Hi癟 gururlanmadan,​ her zamanki gibi bir g羹n yaad覺m. Madalyan覺n hakk覺m olduunu biliyordum; yaln覺zca minnet duydum. \\
 +ocuklar覺 Marie hi癟 beklemedikleri bir anda, 癟ok ge癟 d羹nyaya gelmiti. imdi onu evlendirmi olman覺n keyfiyle, emekli maalar覺yla ge癟iniyorlard覺. \\
 +Damatlar覺 g繹zlerini madalyadan ay覺ram覺yordu. 襤yi 癟al覺覺rsa kendisine de bir tane verirlerdi. Jules Pichon manavl覺k yapan dul bir kad覺n覺n oluydu. Annesi ona 羹niversiteyi okutabilmek i癟in t羹m d羹kk璽n覺n gelirini harcam覺t覺,​ 癟羹nk羹 zeki olduunu s繹yl羹yorlard覺. Sorbonne diplomas覺na sekiz g羹n kala kad覺n bor癟 i癟inde 繹lm羹t羹. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​