Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_27 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 27~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +Octave a覺rd覺. Bir taral覺 heyecan覺yla girdii bu salona sayg覺s覺 gittik癟e azal覺yordu. Campardon'​un da doktora yaklat覺覺n覺 g繹r羹nce merak覺 artt覺. Trublot'​ya yava sesle sordu: \\
 +- Laf aram覺zda... Madam Campardon'​un hastal覺覺 nedir? Bu konu a癟覺ld覺覺nda herkesin 羹z羹ld羹羹n羹 g繹r羹yorum. \\
 +- Fakat azizim, onun... \\
 +B繹yle diyerek Octave'​覺n kula覺na eildi. Onu dinleyen gen癟 adam覺n y羹z羹 ak覺n bir anlat覺mla uzad覺. \\
 +- Olur ey deil! \\
 +Trublot ant i癟erek ayn覺 durumda olan baka bir han覺m覺 daha tan覺d覺覺n覺 s繹yl羹yordu. \\
 +Octave 羹z羹ld羹. Bir an i癟in kafas覺nda romanlar d羹lemi,​ mimar覺n kar覺s覺n覺 onun kuca覺na ittiini sanm覺t覺. Oysa adam kar覺s覺na kimsenin yanamayaca覺ndan emin olabilirdi. 襤ki gen癟 adam han覺mlardan s繹z etmeyi s羹rd羹rd羹ler. \\
 +O s覺rada Madam Juzeur Octave hakk覺nda izlenimlerini Madam Josserand'​a anlat覺yordu. Evet, k繹t羹 bir gence benzemiyordu ama o Auguste Vabre'​覺 yelerdi. Ad覺 ge癟en adam salonun bir k繹esinde baar覺s覺n覺 ge癟itirmeye 癟al覺覺yordu. Madam Juzeur s羹rd羹rd羹:​ \\
 +- Beni a覺rtan say覺n madam, Berthe i癟in bu adam覺 d羹羹nmemi olman覺zd覺r. D羹zg羹n ve g羹venilir bir adam. stelik bir e arad覺覺n覺 biliyorum. \\
 +Madam Josserand ak覺nl覺kla dinliyordu. Ger癟ekten de ipek癟i t羹ccar覺 damat olarak hi癟 d羹羹nmemiti. Madam Juzeur 羹steliyordu:​ Auguste'​羹n g繹zlerini Berthe'​den hi癟 ay覺rmad覺覺n覺 s繹yledi. Erkekler konusundaki deneyimi ona Octave'​覺n hi癟bir zaman oltaya gelmeyeceini,​ oysa M繹sy繹 Vabre'​覺n haz覺r olduunu s繹yl羹yordu. Fakat Madam Josserand bu adam覺 g繹z羹yle tartt覺覺nda b繹yle bir damad覺n salonunu pek dolduramayaca覺n覺 d羹羹nd羹. \\
 +- K覺z覺m ondan nefret ediyor, dedi. K覺z覺m覺n isteine kar覺 癟覺kamam. \\
 +Bu arada zay覺f, uzun boylu bir k覺z piyanoda Dame Blanche'​覺 癟alm覺t覺. Bachelard Day覺 yemek salonunda uyuyakald覺覺 i癟in, Guelin fl羹t羹yle gelip konuklara kanarya taklidi yapt覺. Kimse onu dinlemiyordu,​ 癟羹nk羹 Bonnaud'​nun damad覺n覺n sirk palya癟osu olduu haberi yay覺lm覺t覺. Babalar ellerini a癟覺yor, analar kalar覺n覺 癟at覺yordu. Bu 癟ada kime g羹venilebilirdi?​ Ana babalar smokin giymi k羹rek mahk羶mlar覺n覺 hayal eder oldular. \\
 +Berthe salonun kap覺s覺n覺 Adele ile birlikte a癟t覺: \\
 +- Anne, 癟ay haz覺r. \\
 +Konuklar yemek salonuna ge癟erken gen癟 k覺z annesine yakla覺p f覺s覺ldad覺:​ \\
 +- Saturnin beni b覺kt覺r覺yor. imdi ona masal anlatmazsam her eyi k覺racakm覺. \\
 +Dar ve gri bir 繹rt羹 羹zerine haz覺rlanm覺 癟ay masas覺nda sokaktaki f覺r覺nc覺dan al覺nm覺 kuru pastalar, kurabiye ve sandvi癟ler dizilmiti. Masan覺n iki ba覺n覺 s羹sleyen bol miktarda pahal覺 癟i癟ekler tereya覺n覺n ekilii ve bisk羹vilerin tozunu 繹rtmeye yard覺mc覺 oluyordu. Konuklar hayran kald覺lar ve analar k覺skan癟l覺k i癟inde bakt覺lar. Josserandlar k覺zlar覺n覺 evlendirebilmek i癟in kesenin az覺n覺 a癟m覺lard覺. Konuklar ac覺 癟ayla birlikte pastalara sald覺rd覺lar,​ zaten kimse doru d羹r羹st akam yemei yememiti. ay sevmeyenler i癟in Adele'​in bir tepside gezdirdii vine urubu da 癟ok beenildi. \\
 +Bu arada day覺 bir k繹ede uyukluyordu. Onu g繹rmezlikten gelip uyand覺rmad覺lar. Berthe konuklara 癟ay ve sandvi癟 da覺t覺yor,​ erkeklere 癟ay覺n yeterince ekeri olup olmad覺覺n覺 soruyordu. Onun yetiemediini
 + \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​