Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_26 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 26~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +Ama bir felaket oldu. Kap覺 zili yeniden 繹tt羹 ve bir adam i癟eri girdi. Madam Josserand "Ah! doktor"​ diye s覺zland覺. Doktor Juillerat eliyle 繹z羹r dileyen bir iaret yap覺p geride dikildi. Bu s覺rada Berthe zor bir b繹l羹me balam覺t覺. Ah! nefis! s繹zc羹kleri salonda yay覺ld覺. Oysa kardeinin yan覺nda sayfalar覺 癟eviren Hortense m羹zii dinlemiyordu,​ kula覺 kap覺 zilindeydi. Doktorun girdiini g繹r羹nce o kadar d羹 k覺r覺kl覺覺na urad覺 ki elindeki sayfa y覺rt覺ld覺. Berthe son bir 癟abayla tulara deli gibi basarak yap覺t覺 tamamlad覺. \\
 +Bir sessizlik oldu. Bitmi miydi? Konuklar d羹lerinden s覺yr覺l覺p alk覺lad覺lar. Harika! Bu ne yetenekli k覺z! Octave g繹zlemlerine ara verdi: \\
 +- Matmazel ger癟ekten birinci s覺n覺f bir sanat癟覺. Hi癟 b繹ylesini dinlememitim. \\
 +- Sahi mi? dedi Madam Josserand. Beendiniz demek. Ah bay覺m, k覺z覺m覺zdan hi癟bir eyi esirgemedik. O bizim g繹zbebeimiz. Ah! biraz daha tan覺m覺 olsayd覺n覺z... \\
 +Nereden geldii bilinmeyen bir g羹r羹lt羹 salona yay覺l覺yordu. Berthe ba覺n覺 eerek kutlamalar覺 kabul ediyor, annesinden izin gelmeden piyano ba覺ndan ayr覺lam覺yordu. Annesi Octave'​a k覺z覺n覺 繹vmeyi s羹rd羹r羹rken g羹r羹lt羹 daha da artt覺; sanki birisi kap覺lar覺 k覺r覺yordu. Konuklar susmu, birbirlerine bak覺yorlard覺. Valerie y羹ksek sesle sorabildi: \\
 +- Nedir bu? M羹zik dinlerken de duyuluyordu. \\
 +Madam Josserand mosmor kesildi: Saturnin'​in omuz darbelerini tan覺m覺t覺. Deli 癟ocuun salona girdiini d羹羹nerek 羹rperdi. B繹yle vurmay覺 s羹rd羹r羹rse bir evlilik daha g羹me gidecekti. Konuklara g羹l羹msedi:​ \\
 +- Mutfak kap覺s覺 癟arp覺yor olmal覺... Adele kapamay覺 hep unutur. Berthe, git de bir bak, k覺z覺m. \\
 +Gen癟 k覺z da durumu anlam覺t覺. Koup d覺ar覺 癟覺kt覺. G羹r羹lt羹 hemen kesildi ama Berthe bir s羹re d繹nmedi. M羹zik s覺ras覺nda y羹ksek sesle konuarak k覺z kardeini sinirlendiren Bachelard Day覺 yine kabaca boaz覺n覺n kuruduunu,​ i癟ki istediini s繹yl羹yordu. Madam Josserand Valerie ile Madam Juzeur'​羹n aras覺na otururken: \\
 +- Ah! Bizim Narcisse hep orijinal olmak ister, dedi. 襤leri onu 癟ok yoruyor. Biliyor musunuz, y覺lda y羹z bin frank kazan覺yor. \\
 +Serbest kalan Octave bir kanepede oturan Trublot'​nun yan覺na gitti. Yak覺ndaki bir 繹bek adam Doktor Juillerat'​n覺n 癟evresini sarm覺t覺. Yal覺 ve yeteneksiz doktor, t羹m bu han覺mlar覺n doumunda bulunup k覺zlar覺n覺 tedavi ettik癟e ustalam覺t覺. Kad覺n hastal覺klar覺 uzman覺 ge癟indiinden,​ b繹yle akamlarda kocalar salonun bir k繹esinde bedava kons羹ltasyon olana覺 buluyorlard覺. Theophile ona Valerie'​nin d羹n yine bir kriz ge癟irdiini anlatt覺: Kad覺n soluk alam覺yor, boaz覺n覺n d羹羹mlendiinden yak覺n覺yordu. Kendisi de pek sal覺kl覺 say覺lmazd覺. Hangi ii tutmusa, kar覺s覺n覺n bu hastal覺klar覺ndan bunald覺覺 i癟in, diki tutturam覺yordu. fkesini gizlemeden doktora, "Ona bir ila癟 verin doktor"​ diye yalvar覺yordu. \\
 +Trublot bu adam覺 alayc覺 bir bi癟imde dinliyordu. Octave'​a bakarak g羹l羹msedi. Doktor Juillerat yuvarlak s繹zlerle Theophile'​i yat覺t覺r覺yordu:​ Bu say覺n bayan覺n derdine 癟are bulunacakt覺. On d繹rt ya覺nda girdii tuhafiyeci d羹kk璽n覺nda cierleri havas覺z kalm覺t覺. Theophile yak覺nmalar覺n覺 s羹rd羹rerek kar覺s覺n覺n g羹nde yirmi kez karar deitirdiini,​ gen癟 k覺z gibi dalg覺n olduunu s繹yl羹yordu. Doktor ba覺n覺 iki yana sallad覺. Evlilik her kad覺na yaram覺yordu. \\
 +Trublot Octave'​a d繹nd羹: \\
 +- Doal tabii. K覺rk y覺l ine iplik satarak bunayan bir baba ve anneden o havas覺z delikte nas覺l bir k覺z 癟覺kmas覺 beklenirdi ki? \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​