Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_22 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 22~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +Bu arada sessiz kalmay覺 yeleyen Trublot konuklar覺n aras覺nda gidip gelen hizmet癟i Adele'​i g繹z ucuyla izliyordu. Miyop olan gen癟 adam kenevir gibi sa癟lar覺 ve k繹eli y羹z羹yle onu g羹zel buluyordu. Hizmet癟i k覺z bir ara elindeki rosto tenceresiyle gen癟 adam覺n omzuna doru yar覺 eildiinde gen癟 adam onun bald覺r覺n覺 sert癟e 癟imdikledi. Hizmet癟i fazla tepki g繹stermedi,​ sanki ekmek istemi gibi adam覺n y羹z羹ne bakt覺. \\
 +- Ne var? dedi Madam Josserand. Size 癟arpt覺 m覺? Ah bu k覺z, ne kadar beceriksiz! Ne yapars覺n覺z,​ yeni olduu i癟in daha 繹renmesi gerekiyor. \\
 +- Zarar覺 yok, dedi Trublot ve ciddi bir edayla kara sakal覺n覺 s覺vazlad覺. \\
 +nce serin olan salonda yemekler geldik癟e hava 覺s覺n覺yor ve sohbet ilerliyordu. Madam Juzeur Madam Josserand'​a bir kez daha otuz y覺l dul kalman覺n dertlerini s覺ral覺yordu. G繹zlerini havaya kald覺rarak ne ac覺lar 癟ektiini anlat覺yordu:​ On y覺ll覺k evlilikten sonra kocas覺 onu b覺rakm覺t覺 ama nedenini s繹ylemiyordu. imdi her zaman kapal覺 evine yaln覺zca rahipler girip 癟覺k覺yordu. \\
 +- Benim ya覺mda her ey elem verici, diye s覺zlanan kad覺n kibar tav覺rlarla dana rostosunu ay覺kl覺yordu. \\
 +Madam Josserand yan覺ndaki Trublot'​ya "Ah! 癟ok ac覺 癟ekmi bir kad覺n"​ diye a癟覺klamak istedi. Ama gen癟 adam ald覺rmad覺:​ Bak覺lar覺 imal覺 ve merakl覺 olan bu kad覺n onun tipi deildi. \\
 +Bu arada bir panik yaand覺. Berhe'​in pek izlemedii Saturnin kestii et par癟alar覺yla taba覺nda resim yapmaya balad覺. Bu zavall覺, annesine korku ve utan癟 veriyordu. Ondan nas覺l kurtulaca覺n覺 bilemeyen kad覺n, k覺z kardeleri uruna onu feda edip zek璽s覺n覺n yava yava uyand覺覺 okuldan alm覺, fakat bir i癟i olarak 癟al覺mas覺n覺 gururuna yedirememiti. Y覺llard覺r evde isiz ve ama癟s覺z dolaan bu 癟ocuk her 癟ar覺da onu zor durumda b覺rak覺yordu. \\
 +- Saturnin, doru otur! diye ba覺rd覺. \\
 +Ama Saturnin taba覺ndaki g繹r羹n羹m羹 beenmi, g羹l羹yordu. Annesine sayg覺 duymuyor, delilerin sahip olduu a癟覺kl覺kla onu yalanc覺 ve k繹t羹 olarak g繹r羹yordu. Taba覺n覺 annesinin kafas覺na atmak 羹zereydi ki Berthe ona dik dik bakt覺. Gen癟 adam 繹nce kar覺 koymak istedi, sonra g繹zlerindeki ate s繹nd羹 ve sandalyesine y覺覺l覺p yemek sonuna kadar 繹yle kald覺. \\
 +Madam Josserand bu tats覺zl覺覺 unutturmak i癟in Guelin'​e d繹nd羹: \\
 +- Umar覺m fl羹t羹n羹z羹 getirmisinizdir! \\
 +Guelin amat繹r olarak 繹rendii fl羹t羹 bazen rahat ettii evlere g繹t羹r羹p 癟al覺yordu. \\
 +- Fl羹t m羹? Evet, burada. \\
 +Gen癟 adam dalg覺nd覺, 癟羹nk羹 k覺zlar覺n day覺lar覺na yapt覺klar覺n覺 ilgiyle izliyordu. Bir sigorta irketinde 癟al覺an bu gen癟 her akam iten 癟覺kar 癟覺kmaz Bachelard'​覺 bulup bir daha onun peinden ayr覺lm覺yor,​ t羹m kahve ve elence yerlerini onunla tan覺yordu. Herkes iko day覺n覺n arkas覺nda onun soluk y羹z羹n羹 g繹rmeye al覺m覺t覺. \\
 +- Ha gayret! yakas覺n覺 b覺rakmay覺n! dedi. \\
 +Ger癟ekten de day覺 sava覺 yitirmek 羹zereydi. K覺zlar, Madam Josserand'​覺n iesi 羹癟 franka ald覺覺 ampanyan覺n yar覺s覺n覺 day覺ya i癟irmilerdi. Day覺 yumuam覺,​ aptall覺k g羹ld羹r羹s羹n羹 daha zor oynar olmutu. \\
 +- Yirmi frank m覺? Ni癟in yirmi? Ama bende yok, ant i癟erim. 襤sterseniz Guelin'​e sorun. C羹zdan覺m覺 kahvede unutmutum,​ deil mi, Guelin? Olsayd覺, vallahi verirdim, k羹癟羹k kedilerim. \\
 +Guelin i癟inden "seni yalanc覺 moruk" diye ge癟irip k覺s k覺s g羹l羹yordu. Sonra birden at覺ld覺: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​