Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_20 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 20~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +Salondaki saat ikiyi vurdu. Bu ge癟 saatte evlendirme tutkusu daha da k覺z覺an Madam Josserand iyice kendini yitirmi, k覺z覺n覺 bir bebek gibi ortada 癟eviriyor, d羹羹ncelerini a癟覺k癟a s繹yl羹yordu. Gen癟 k覺z art覺k kar覺 koyamadan onun her dediini yap覺yordu ama bir par癟a utan癟 ve korku y羹reini s覺k覺t覺r覺yordu. Bir ara, annesi uh kahkaha atmas覺n覺 繹rettii s覺rada, h覺癟k覺rarak alamak istedi: \\
 +- Hay覺r! hay覺r! Ben bunu yapamam! \\
 +Madam Josserand bir an durakald覺. Sonra Dambrevillelerden 癟覺kt覺覺ndan beri yenemedii 繹fkesini boaltt覺: K覺z覺n y羹z羹nde sert bir tokat patlad覺. \\
 +- Al ite! Sersem; erkekler hakl覺ym覺. \\
 +Kad覺n bu arada yere d羹en kitab覺n覺 al覺p sildi ve yatak odas覺na ge癟ti. Yana覺n覺 tutup alayan k覺z覺n覺n da odadan 癟覺kt覺覺n覺 g繹ren M繹sy繹 Josserand m覺r覺ldand覺:​ \\
 +- B繹yle olaca覺 belliydi. \\
 +Berthe holden ge癟erken yataktan kalkm覺 olan kardei Saturnin'​in kap覺y覺 dinlemekte olduunu g繹rd羹. Yirmi be ya覺ndaki bu gen癟 bir beyin iltihab覺 sonucu geliemeyip 癟ocuk kalm覺t覺. Deli deildi ama onunla z覺tla覺rlarsa ba覺rarak evi birbirine kat覺yordu. Onu ancak Berthe yat覺t覺rabiliyordu. K羹癟羹kken Berthe'​nin bir hastal覺覺 s覺ras覺nda ona bakm覺, k覺z覺n t羹m kaprislerine sad覺k bir k繹pek gibi katlanm覺t覺. K覺z覺n kurtulmas覺ndan sonra ona tapacak kadar balanm覺t覺. \\
 +- Yine seni d繹vd羹 m羹? diye f覺s覺ldad覺 gen癟 adam. \\
 +Onu karanl覺kta 繹yle g繹ren Berthe endielenip yat覺t覺rmaya 癟al覺t覺:​ \\
 +- Git yat, seni ilgilendiren bir ey deil. \\
 +- Beni ilgilendirir. Seni d繹vmesini istemiyorum,​ anlad覺n m覺? Ba覺r覺lar覺yla beni uyand覺rd覺. Bir daha balamas覺n,​ yoksa k繹t羹 yapar覺m! \\
 +Gen癟 k覺z onun ellerini tutup yaban覺l bir hayvan覺 yat覺t覺r覺r gibi okad覺. Gen癟 adam hemen yumuad覺, 癟ocuk gibi g繹zlerinden yalar akmaya balad覺. \\
 +- Senin can覺n覺 yakt覺lar, deil mi? S繹yle, neren ac覺yor, 繹pmek istiyorum. \\
 +Karanl覺kta kardeinin yana覺n覺 繹perken m覺r覺ldan覺yordu:​ \\
 +- 襤te ge癟ti, ite ge癟ti.. \\
 +Salonda yaln覺z kalan M繹sy繹 Josserand elindeki kalemi b覺rakt覺. Y羹rei ac覺yla y羹kl羹yd羹. Biraz bekledikten sonra kalk覺p kap覺ya gitti ve dinledi. Madam Josserand horluyordu. K覺zlar覺n odas覺ndan alama sesi gelmiyordu. Apartman karanl覺k ve sessizdi. 襤癟ini 癟ekip masaya d繹nd羹. Bir elindeki kalemiyle yazmaya balarken, iki damla g繹zya覺 癟izgi romanlar覺n 羹zerine d羹t羹. \\
 +=== ( 3 ) ===
 +Tazelii kukulu olan ve Adele'​in ellerinde daha da tats覺zlaan bal覺k masaya geldiinde,​ Bachelard Day覺'​n覺n iki yan覺nda oturan Hortense ve Berthe onun barda覺n覺 doldurarak i癟meye zorluyorlard覺. \\
 +- 襤癟in, i癟in, bug羹n doum g羹n羹n羹z. Sal覺覺n覺za,​ day覺! \\
 +襤ki k覺z day覺dan yirmi frank almay覺 kafalar覺na koymulard覺. Her y覺l anneleri onlar覺 day覺n覺n iki yan覺na bu ama癟la oturtuyordu ama k覺zlar覺n ii ger癟ekten zordu. Louis XV ayakkab覺lar,​ be d羹meli eldivenler d羹leyen k覺zlar覺n yirmi frank alabilmeleri i癟in day覺n覺n iyice sarho olmas覺 gerekiyordu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​