Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_19 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 19~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +Bu son t羹mceyi kocas覺na bakarak s繹ylemiti. Yeni bir kavgay覺 g繹ze alamayan adam y羹reksizlik 繹rnei verdi: \\
 +- Bu doru; art覺k yaln覺zca paraya 繹nem veriliyor. \\
 +- Duydun mu? diye k覺z覺na d繹nd羹. Madam Josserand. Ad覺m覺n覺 doru at ve bizi sevindir... Bu akamki adam覺 nas覺l ka癟覺rd覺n?​ \\
 +Berthe kendi s覺ras覺n覺n geldiini anlam覺t覺:​ \\
 +- Bilmiyorum, anne, diye m覺r覺ldand覺. \\
 +- Yard覺mc覺 b羹ro efi, otuzunda yok, parlak bir gelecei var. B繹yleleri her ay maa覺n覺 t覺k覺r t覺k覺r al覺r... Yoksa, daha 繹nceki gibi, yine aptall覺k m覺 yapt覺n? \\
 +- Vallahi deil, anne. Belki de bakalar覺ndan durumumuzu 繹renmi olmal覺. \\
 +- Nas覺l? Day覺n覺n sana verecei 癟eyizi duymam覺 m覺? Bunu herkes biliyor. Yok yok, baka bir nedeni olmal覺, 癟羹nk羹 癟ok ani olarak ayr覺ld覺. Dans ederken ikiniz bir ara k羹癟羹k salona ge癟mitiniz. \\
 +Berthe k覺zard覺: \\
 +- Evet... Yaln覺z kald覺覺m覺zda k繹t羹 eyler yapmaya kalkt覺. Beni kucaklay覺p 繹pmek istedi. Ben de korkup onu ittim, dolaba 癟arpt覺... \\
 +Annesi 繹fkeyle onun s繹z羹n羹 kesti: \\
 +- 襤ttin mi? 襤ttin ha? \\
 +- Ama anne, beni tutuyordu... \\
 +- Tuttuysa ne olmu? Ah!.. bu kafas覺zlara okulda acaba neler 繹retiyorlar?​ \\
 +Gen癟 k覺z覺n g繹zlerinden yalar ak覺yordu. \\
 +- Benim bir su癟um yok; o adam kabal覺k ediyordu. B繹yle durumda ne yapaca覺m覺 bilmiyorum ki... \\
 +- Bir de ne yapaca覺n覺 soruyor... Size y羹z kez s繹yledim, bu utanga癟l覺覺 b覺rak覺n. Siz sosyeteye 癟覺k覺yorsunuz. Bir adam s覺rnamaya bal覺yorsa,​ sizi seviyor demektir ve onlar覺 k覺zd覺rmadan yat覺t覺rman覺n yolu bulunur. Bir dolab覺n arkas覺nda sizi 繹pmek istiyorsa, bunu anne ve baban覺za s繹ylememeniz gerekirdi. Ama siz adamlar覺 dolaba itiyorsunuz ve tabii evlilik de suya d羹羹yor. \\
 +Sonra ders verir gibi bir tav覺r al覺p s羹rd羹rd羹:​ \\
 +- Art覺k bitti; aptall覺覺n覺z kar覺s覺nda umudumu yitirdim. Size her eyi anlatmak gerekiyor, 繹yleyse anlatay覺m. Servetiniz yoksa k覺z覺m, erkekleri baka bir eyle tutman覺z gerekiyor. Biraz g羹ler y羹z g繹ster, elini tutmas覺na izin ver, anlam覺yormu gibi ufak ka癟amaklar覺na g繹z yum. Koca bulmak bal覺k tutmak gibidir. B繹yle alamakla daha da g羹zelletiini mi san覺yorsun?​ Berthe h覺癟k覺r覺yordu. \\
 +- Alama dedim! M繹sy繹 Josserand, k覺z覺n覺za s繹yleyin g繹zlerini harap etmesin. Hadi b覺rak, sil g繹zlerini. imdi kar覺nda sana kur yapan bir bey olduunu d羹羹n. G羹l羹mse ve yelpazeni d羹羹r; bey onu yerden al覺rken elleriniz birbirine dokunsun. yle deil; hasta tavuk gibi somurtma. Ba覺n覺 geri at ki g羹zel boynun ortaya 癟覺ks覺n. \\
 +- B繹yle mi anne? \\
 +- Evet, daha iyi... Kaz覺k gibi sert olma, belini yumuak tut. Erkekler s覺r覺klar覺 sevmez. Fazla ileri giderlerse oyunbozanl覺k etme. 襤leri giden adam tutulmu demektir. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​