Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_18 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 18~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +Fakat Verdier on be y覺ld覺r metresiyle ya覺yor, oturduu 癟evrede onu kar覺s覺 olarak tan覺t覺yordu. Hortense bunu biliyor ama endielenmiyordu. \\
 +Babas覺 masadan ba覺n覺 kald覺rd覺: \\
 +- K覺z覺m, sana bu evlilii akl覺ndan 癟覺karman覺 s繹ylemitim. Adam覺n durumunu sen de biliyorsun. \\
 +- Ne olmu yani? Verdier bana ondan ayr覺laca覺na s繹z verdi. Bu kad覺n aptal覺n biri zaten. \\
 +- Hortense, k覺z覺m, b繹yle konumamal覺s覺n. Bu adam yar覺n seni de b覺rakmaz m覺? \\
 +- Bu benim iim, dedi gen癟 k覺z inatla. \\
 +Berthe kar覺madan dinliyordu, 癟羹nk羹 her g羹n ablas覺yla bu konuyu tart覺t覺覺 i癟in haberi vard覺. Ayr覺ca babas覺 gibi, sokaa at覺lmas覺ndan s繹z edilen bu zavall覺 kad覺ndan yanayd覺. Fakat Madam Josserand s繹ze kar覺t覺: \\
 +- Ne olmu yani? Bu t羹r kad覺nlar sonunda sokaa d羹羹yorlar. Fakat Verdier'​nin ondan ayr覺lacak iradesi yok. Seni oyal覺yor, k覺z覺m; yerinde olsam onu bir saniye beklemeden baka birine bakard覺m. \\
 +Hortense'​in yanaklar覺 k覺zard覺 ve sesi tizleti: \\
 +- Anne, beni tan覺rs覺n. Onu istiyorum ve elde edeceim. Y羹z y覺l beklesem de bakas覺yla evlenmem. \\
 +Annesi omuzlar覺n覺 silkti: \\
 +- Bakalar覺na aptal diyene bak! \\
 +Gen癟 k覺z ayaa f覺rlad覺: \\
 +- st羹me gelme! Madem bizi evlendiremiyorsun,​ b覺rak da bildiimiz gibi yapal覺m. Ben yatmaya gidiyorum. \\
 +Hortense kap覺y覺 癟arp覺p 癟覺kt覺. Madam Josserand ba覺 yukarda kocas覺na d繹nd羹: \\
 +- 襤te 癟ocuklar覺n覺z覺 nas覺l yetitirdiinizi g繹r羹yorsunuz! \\
 +M繹sy繹 Josserand yan覺t vermedi; yeniden yazabilecei zaman覺 beklerken kalemini t覺rna覺na s羹rt羹p duruyordu. Berthe'​in acelesi yoktu, s覺rt覺n覺 sobaya d繹nm羹, parma覺yla barda覺 kar覺t覺r覺yordu. \\
 +- Ah! kar覺l覺覺m覺 g繹r羹yorum,​ diye s羹rd羹rd羹 Madam Josserand. Yirmi y覺l bunlar覺 sayg覺n birer han覺m yapabilmek i癟in sa癟覺m覺 s羹p羹rge ettim ama istediim gibi biriyle evlenmeyi bana 癟ok g繹r羹yorlar. Ne istediler de almad覺k? Biraz eitildikten sonra havalar覺 deiiyor,​ ser羹ven d羹k羹n羹 avukatlarla evlenmek istiyorlar. \\
 +Kad覺n Berthe'​in 繹n羹ne gelmiti. Onu parma覺yla uyard覺: \\
 +- Bana bak, sen de ablan gibi olursan, senden hesap sorar覺m! \\
 +Sonra yine oday覺 ad覺mlamay覺 s羹rd羹rd羹. Her zaman hakl覺 olduunu sananlar gibi d羹羹nceleri kopuk kopuk ve 癟elikiliydi:​ \\
 +- Ne yap覺lmas覺 gerekiyorsa onu yapt覺m; yeniden balasam yine ayn覺s覺n覺 yapard覺m. Yaamda yaln覺zca utananlar yitirir. Para parad覺r; paran yoksa evinden 癟覺kmazs覺n. Ben hep, yirmi kuruum varken, k覺rk kuruum var dedim. Dorusu budur: Kendini ac覺nd覺raca覺na imrendir. Eitilmi olmak yeterli deil, giyimin d羹zg羹n deilse insanlar seni k羹癟羹mser. Bu, yanl覺 ama b繹yle... Hizmet癟i elbisesi giyeceime kirli roblar giyerim. B羹t羹n bir hafta patates ye ama konuun i癟in tavuk alacak para bulundur. Bunun tersini s繹yleyenler aptald覺r! \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​