Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_16 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 16~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +- Sekiz bin frank ayl覺k al覺yorum, diye usulca yan覺tlad覺 adam. Bu k繹t羹 para deil. \\
 +- Ah! k繹t羹 para deilmi! Otuz y覺l hizmetten sonra, 繹yle mi? Sizin emeinizi 癟ald覺lar, siz h璽l璽 minnettars覺n覺z. Ah, ben olsam ne yapard覺m biliyor musunuz? Kasay覺 yirmi kere cebimde dolat覺r覺rd覺m! Oysa, bunun ne kadar kolay olduunu evlenmeden 繹nce anlam覺t覺m,​ hep s繹yleyip durdum. Ama bir par癟a ak覺ll覺 ve giriken olmak gerek, aptalca ayakta uyumakla olmaz. \\
 +- Ama... Beni d羹r羹st olmakla m覺 su癟luyorsun?​ \\
 +Kad覺n elindeki Lamartine'​i sallayarak 羹zerine y羹r羹d羹: \\
 +- D羹r羹st m羹 dediniz? nce bana kar覺 d羹r羹st olun, beyefendi! Dierleri sonra gelir, deil mi? Zengin gibi g繹r羹n羹p gen癟 bir k覺z覺n hayallerini y覺kmaya ne hakk覺n覺z vard覺? Ah! Yeniden balamak m羹mk羹n olsayd覺. Ah! ailenizi o zamanlar tan覺m覺 olsayd覺m! \\
 +Kad覺n, bar覺 d羹羹nerek balatt覺覺 bu tart覺mada gittik癟e k覺z覺覺yordu. \\
 +- Git, yat, Eleonore, dedi adam. Saat biri ge癟ti; inan bana bu ii yar覺na bitirmeliyim. Ailemden s繹z etme, onlar sana bir ey yapmad覺. \\
 +- Ah! Demek aileniz pek kutsal, 繹yle mi? Baban覺z覺n Clermont'​da avukatl覺k yaz覺hanesini bir hizmet癟iye kap覺l覺p bat覺rd覺覺n覺 herkes biliyor. O yetmi iki ya覺nda etek peinde komasayd覺,​ siz imdi k覺zlar覺n覺z覺 evlendirmi olurdunuz. Ah! beni kand覺ranlardan biri de o. \\
 +M繹sy繹 Josserand sarard覺. Titreyen sesi giderek y羹kseliyordu:​ \\
 +- Yine ailelerimizi kar覺t覺rma l羹tfen! Baban覺z sizin 癟eyiziniz olarak s繹z verdii otuz bin frank覺 hi癟 繹demedi ki. \\
 +- Hangi otuz bin frank? \\
 +- Bilmiyormu gibi yapma. Babam bir delilik yapm覺 olabilir ama sizinki d羹r羹st davranmad覺. Onun vasiyetini h璽l璽 anlam覺 deilim. Birtak覺m oyunlar sonunda Saint-Victor Soka覺'​ndaki yat覺l覺 okul k覺z kardeinizin kocas覺na kald覺. Bizi imdi selamlam覺yorlar bile... Da ba覺nda gibi soydular bizi. \\
 +Madam Josserand kocas覺n覺n bu beklenmedik yan覺t覺 kar覺s覺nda boulacak gibiydi. \\
 +- Babac覺覺ma s繹z s繹yleyemezsiniz! K覺rk y覺l erefle eitime hizmet verdi. K覺z kardeim ve eniteme gelince, beni kand覺rd覺klar覺 dorudur. Ama bunu s繹ylemek size d羹mez, anl覺yor musunuz? Ben size bir subayla ka癟an k覺z kardeiniz Andelys'​ten s繹z ediyor muyum? Ah! Sizin taraf pek yamanm覺 dorusu! \\
 +- O subayla evlendi, han覺m. Ya sizin kardeiniz Bachelard Day覺'​ya ne demeli? Ahlak覺 k覺t bir adam. \\
 +- Ama siz ne s繹yl羹yorsunuz,​ Tanr覺 ak覺na? Paras覺 var, enc羹mende istedii gibi kazan覺yor. Hem Berthe'​in 癟eyiz paras覺n覺 繹demeye s繹z verdi. Hi癟 sayg覺n覺z yok mu? \\
 +- Haa! Berthe'​in 癟eyiz paras覺, 繹yle mi? Be kuru vermeyeceine,​ onun pis al覺kanl覺klar覺na bo yere katlanm覺 olaca覺m覺za bahse girer misiniz? O bu eve geldiinde utan癟 duyuyorum. Yalanc覺, zevk d羹k羹n羹,​ on be y覺ld覺r spek羹lasyonla para toplayan bu adam serveti 繹n羹nde diz 癟繹kt羹羹m羹z羹 g繹r羹yor; her cumartesi beni b羹rosuna g繹t羹r羹p muhasebesini bedavaya yapt覺rmaya utanm覺yor. H璽l璽 bir armaan getirecei g羹n羹 bekliyoruz. \\
 +Bir sessizlik oldu. Sonra adam, yar覺 癟覺plak kar覺s覺na bakarak, her eyi g繹ze alm覺癟as覺na s羹rd羹rd羹:​ \\
 +- Ayda sekiz bin frankla 癟ok ey yap覺l覺r. Siz hep yak覺n覺yorsunuz. Ama yaam覺n覺z覺 gelirinizin 羹st羹nde s羹rd羹rmeye kalkmasayd覺n覺z. Davetler vermek, pastalar ve 癟aylar ikram etmek bizim neyimize? \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​