Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_14 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 14~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +Yal覺 adam yenilgiyi kabul ederek kalemini b覺rakt覺 ve i yerinden getirdii le Temps gazetesini a癟t覺. Kar覺s覺 k羹癟羹k olunu sordu: \\
 +- Saturnin uyudu mu? \\
 +- oktan. Ayr覺ca Adele'​i de g繹nderdim. Ya Leon, o da sizinle Dambrevillelerde deil miydi? \\
 +- Evet ama beyefendi neredeyse o kad覺n覺n evinde sabahlayacak! \\
 +Yal覺 adam a覺rd覺,​ saf癟a "Ah! 繹yle mi?" diye sordu. \\
 +Hortense ve Berthe yine sa覺r olmulard覺. Madam Josserand imdi kocas覺yla baka bir kavga peindeydi:​ gazeteyi her sabah geri g繹t羹rmesini,​ d羹n yapt覺覺 gibi ortalarda b覺rakmamas覺n覺 s繹yl羹yordu. D羹nk羹 say覺da 羹stelik k覺zlar覺n g繹rmemesi gereken bir skandal覺n mahkeme haberi vard覺. \\
 +- Hemen yatacak m覺y覺z? diye sordu Hortense. Ben ac覺kt覺m da... \\
 +- Ben de, ben de! dedi Berthe. \\
 +- Nas覺l? Siz davette pastalardan yemediniz mi? Ah kafas覺zlar! 襤nsan gittii yerde yemez mi? Ben yedim. \\
 +K覺zlar s覺zlan覺p duruyordu. Baa 癟覺kamayaca覺n覺 anlayan kad覺n onlar覺 mutfaa g繹t羹rd羹. \\
 +- Ah! buras覺 le gibi kokuyor, diye ba覺rd覺 Madam Josserand. Bu sersem Adale'​e ka癟 kez pencereyi a癟覺k b覺rakmas覺n覺 s繹yledim. Sabahlar覺 mutfak souk oluyormu, hah! u pislie bak覺n: iki haftad覺r tezg璽h覺 y覺kamam覺. 襤te 繹nceki g羹n羹n bula覺覺 da duruyor. u eviyeye bir bak覺n! \\
 +fkeyle oray覺 buray覺 kar覺t覺r覺yor,​ pudral覺 ve bilezikli kollar覺yla bula覺覺 alt 羹st ediyordu. Etekleri yerdeki pislii s羹p羹r羹yor,​ masa altlar覺ndaki mutfak eyalar覺na tak覺l覺yordu. Erilmi bir b覺癟a覺 g繹r羹nce tepesi att覺: \\
 +- Yar覺n onu kovaca覺m! \\
 +- Neye yarar ki? dedi Hortense. Bize hizmet癟i dayanm覺yor;​ biraz temizlik ve yemek yapmas覺n覺 繹renen kendiliinden ka癟覺yor. Bu k覺z 羹癟 ayd覺r burada duran ilk hizmet癟i. \\
 +Madam Josserand dudaklar覺n覺 覺s覺rd覺. Ger癟ekten de, Bretanya'​daki k繹y羹nden gelmi olan Adele, pasakl覺 ve aptal olmas覺na kar覺n, bilgisizliinden ve pisliinden yararlan覺p onu a癟 b覺rakt覺klar覺 bu evde kalmay覺 s羹rd羹ren tek hizmet癟iydi. imdiye kadar yirmi kez, ekmein i癟inden 癟覺kan bir tarak veya yan覺k bir yemek y羹z羹nden onu kovmaktan s繹z etmiler ama her defas覺nda vazge癟milerdi. 羹nk羹 h覺rs覺zl覺覺 sabit hizmet癟iler bile "​ekerin say覺yla verildii"​ bu eve gelmek istemiyorlard覺. \\
 +Bir dolab覺 kar覺t覺ran Berthe sonunda y羹z羹n羹 buruturdu:​ \\
 +- Yiyecek bir ey yok! \\
 +Masaya 癟i癟ek koyabilmek i癟in ucuz et almay覺 marifet sayan ailelerin bu sahte l羹ks mutfa覺nda yald覺zl覺 tabaklar, sap覺 g羹m羹 ekmek s羹p羹rgeleri,​ salata tabaklar覺 y覺kanm覺 olarak diziliydi ama bir ekmek k覺r覺nt覺s覺 bile yoktu. Adele a癟l覺覺n覺 bast覺rabilmek i癟in sanki tabaklar覺n yald覺z覺n覺 solduracak kadar inatla y覺kam覺t覺. \\
 +- T羹m tavan覺 yiyip bitirmi! diye hayk覺rd覺 Madam Josserand. \\
 +- Sahi 繹yle, dedi Hortense. Kuyruk k覺sm覺 kalm覺t覺... Hah! buradaym覺. Ben al覺yorum. Souk ama ne yapal覺m? \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​