Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_11 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 11~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +Delice bir g羹l羹 Angele'​in y羹z羹nde bir an g繹r羹n羹p kayboldu. Madam Campardon ba覺n覺 sallamakla yetindi; sonra, Lisa tatl覺 getirmeye gittiinde onu 繹vd羹: ok ak覺ll覺, 癟al覺kan,​ ba覺n覺n 癟aresine bakmas覺n覺 bilen bir Paris k覺z覺. rnein, a癟覺 k覺z Victoire olmasa da olurdu, 癟羹nk羹 pasakl覺yd覺;​ ama yal覺 olduu ve kay覺nbabas覺n覺n evinden geldii i癟in onu tutuyorlard覺. Sonra, hizmet癟i k覺z elinde elma taba覺yla gelirken Madam Campardon Octave'​覺n kula覺na eildi: \\
 +- ok namusludur; hen羹z bir ay覺b覺n覺 g繹rmedim. Ayda bir kez uzakta oturan teyzesini g繹rmek i癟in izin al覺r. \\
 +Octave Lisa'​ya bak覺yordu. Sinirli, tahta g繹羹sl羹 ve g繹z kapaklar覺 morarm覺 olan bu k覺z anla覺lan teyzesinin evinde iyi bayram ediyor olmal覺yd覺. Ayr覺ca, Octave annenin eitim konusundaki g繹r羹lerine kat覺l覺yordu:​ bir gen癟 k覺z覺n yetimesi a覺r bir sorumluluktu,​ soka覺n soluundan bile uzak tutmal覺yd覺. Bu arada Angele, tabak deitirmek i癟in yan覺nda eilen Lisa'​n覺n her defas覺nda bacaklar覺n覺 癟imdikliyordu. 襤kisi de g繹z k覺rpmadan bu oyunu s羹rd羹r羹yorlard覺. \\
 +- Bence insan kendi g繹z羹nde iffetli olmal覺, diyordu mimar. Ben bir sanat癟覺y覺m,​ bakalar覺n覺n d羹羹ncesine ald覺rmam. \\
 +Yemekten sonra gece yar覺s覺na kadar salonda oturuldu. Madam Campardon yorgun g繹r羹n羹yordu;​ yava yava kanepeye uzan覺p kendinden ge癟er gibi oluyordu. \\
 +- Rahats覺z m覺s覺n, tatl覺m? diye sordu kocas覺. \\
 +- Hay覺r, dedi kad覺n yar覺m bir sesle. Her zamanki ar覺m. \\
 +Sonra kocas覺na bak覺p yava癟a sordu: \\
 +- Onu g繹rd羹n m羹 maazada? \\
 +- Evet... Bana seni sordu. \\
 +Rose'​un g繹zlerinde birka癟 damla ya vard覺: \\
 +- Nas覺l olsa o sal覺kl覺,​ tabii. \\
 +- Hadi, hadi, diye onu sa癟lar覺ndan 繹pt羹 mimar; yaln覺z olmad覺klar覺n覺 unutmutu. Yine kendine zarar vereceksin. Benim yine de seni sevdiimi bilmiyor musun, tatl覺m? \\
 +Octave bu yak覺nl覺a kat覺lmamak i癟in pencereye gitmiti; camda Madam Campardon'​un yans覺yan y羹z羹n羹 inceliyordu;​ bu kad覺n acaba durumu biliyor muydu? \\
 +Sonra Octave onlara iyi geceler dileyip 癟覺kt覺. Elindeki kandille merdivenleri t覺rmanmak 羹zereyken bir giysi h覺覺rt覺s覺 iitti. Kibarl覺k g繹sterip yana 癟ekildi. D繹rd羹nc羹 kattaki Madam Josserand ve iki k覺z覺 bir 癟ar覺dan d繹n羹yor olmal覺yd覺lar. Yan覺ndan ge癟erlerken iman ve g繹sterili anne onun y羹z羹ne dikkatle bakt覺. B羹y羹k k覺z yan覺ndan 羹rkek癟e uzakla覺rken,​ k羹癟羹羹 ak覺n bir g羹l羹le ona bak覺yordu. K羹癟羹k y羹z羹, beyaz teni ve sar覺ya 癟alan kahverengi sa癟lar覺yla g羹zel bir k覺zd覺 bu. Hareketleri gen癟 bir gelin gibi k覺vrak, tav覺rlar覺 繹zg羹rceydi. Giysilerin etekleri sonunda g繹zden kayboldu ve kap覺lar覺 kapand覺. Octave bir s羹re bu neeli g繹zleri d羹羹nd羹. \\
 +Sonra merdivenleri 癟覺kt覺. Maun kap覺lar ard覺nda iffetli yatak odalar覺nda uyuyan namuslu ailelerin sessizlii,​ bir gaz lambas覺n覺n ayd覺nlatt覺覺 bu merdivenlere imdi daha bir sayg覺nl覺k veriyordu. O ara bir g羹r羹lt羹 duyup eildi: Kap覺c覺 M繹sy繹 Gourd son gaz lambas覺n覺 da s繹nd羹rmek 羹zereydi. Ve sonra ev karanl覺a g繹m羹ld羹. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​