Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_10 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 10~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +- Zavall覺 dostum, ac覺nacak durumda olan sensin. Ama ne yapal覺m, sen de kendi ba覺n覺n 癟aresine bak覺yorsun... Ona, hastal覺覺na ne kadar 羹z羹ld羹羹m羹 s繹yle... \\
 +Campardon kad覺n覺n s繹zlerini bitirmesini beklemeden omuzlar覺n覺 yakalay覺p dudaklar覺ndan 繹pmeye balad覺. Gaz sobalar覺n覺n a覺rlat覺rd覺覺 bu al癟ak tavanl覺 yerde kad覺n bu 繹p羹lere kar覺l覺k verirken m覺r覺ldan覺yordu:​ \\
 +- Gelebilirsen,​ yar覺n sabah alt覺da... Yatak dinlenmesi alaca覺m. Kap覺y覺 羹癟 kez vur. \\
 +ak覺nl覺k i癟indeki Octave anlamaya balam覺t覺. ks羹rerek ortaya 癟覺kt覺覺nda onu bir s羹rpriz daha bekliyordu. Gasparine kuru bir dal gibi, kare eklindeki 癟enesi ve sert sa癟lar覺yla 癟irkin biri olmutu. Eski g羹zellii yaln覺zca iri g繹zlerinde kalm覺t覺. Nas覺l ki sar覺覺n Rose ge癟 gelen g羹zelliiyle onu b羹y羹lemise,​ k覺skan癟 al覺n 癟izgileri, ateli dudaklar覺yla bu kad覺n da onun i癟ini alevlendirdi. \\
 +Tan覺ma s覺ras覺nda Gasparine kibar ve uzakt覺; Plassans'​覺 an覺msad覺覺n覺 s繹ylemekle yetindi. Aa覺 inerken Campardon'​la birlikte ikisinin elini s覺kt覺. Kap覺dan 癟覺karken Madam Hedouin gen癟 adama iki kelime s繹yledi: \\
 +- Yar覺n bekliyoruz. \\
 +Arabalar覺n g羹r羹lt羹s羹 ve kalabal覺覺n i癟inde gen癟 adam Madam Hedouin'​in g羹zel ama sevimsiz olduunu s繹ylemeden edemedi. Maazalar覺n gaz lambas覺yla ayd覺nlat覺lm覺 pencerelerinden souk ve kara kald覺r覺ma beyaz 覺覺k kareleri d羹羹yordu. Neuve-Saint-Augustin soka覺n覺 d繹nerken mimar k羹癟羹k d羹kk璽nlardan birinin 繹n羹nde ba覺yla selam verdi. \\
 +襤nce yap覺l覺 ve zarif bir kad覺n d羹kk璽n覺n kap覺s覺nda durmu, 羹癟 yalar覺nda k羹癟羹k bir 癟ocuunu yola 癟覺kmamas覺 i癟in elinden tutuyordu. Kad覺n yan覺ndaki d羹kk璽n sahibi olduu belli olan gri sa癟l覺 yal覺 bir kad覺nla konuuyordu. Karanl覺kta Octave kad覺n覺n y羹z 癟izgilerini se癟emedi ama iki g羹zel g繹z bir an i癟in ona bakt覺lar. Arkalar覺ndaki d羹kk璽n覺n derinliklerinden rutubet ve k羹f kokusu geliyordu. \\
 +- Bu bayan apartman sahibimizin k羹癟羹k olu Theophile Vabre'​覺n kar覺s覺 Madam Valerie'​dir,​ dedi Campardon. Size birinci katta oturduklar覺n覺 s繹ylemitim. ok kibar bir kad覺n. Soka覺n en eskisi olan bu d羹kk璽nda doup b羹y羹d羹; anne ve babas覺 Louhette'​ler,​ h璽l璽 d羹kkan覺 ileterek ge癟inmeye 癟al覺覺yorlar. Zaman覺nda 癟ok kazand覺lar ama art覺k i yapm覺yor. \\
 +Octave vaktiyle bir top kuma覺n tabela g繹revi yapt覺覺 bu eski Paris d羹kk璽nlar覺n覺 anlayam覺yordu. D羹nyalar verseler b繹yle bir maara deliinde yaamayaca覺na ant i癟iyordu. \\
 +Konuarak 羹癟羹nc羹 kata 癟覺kt覺lar. Madam Campardon onlar覺 bekliyordu. Gri ipek bir elbise giymi, sa癟lar覺n覺 yapm覺, her bak覺mdan 繹zenli bir g繹r羹n羹m alm覺t覺. Campardon iyi bir kocan覺n heyecan覺yla onu 繹pt羹: \\
 +- 襤yi akamlar, tatl覺m... \\
 +Akam yemei 癟ok g羹zel ge癟ti. Madam Campardon 繹nce Deleuze ve Hedouinlerden s繹z etti: T羹m mahallenin sayg覺 duyduu bir aileydi bu. Sonra konuma, sandalyesinde dimdik oturarak yemeini yiyen Angele'​e 癟evrildi. Annesi onu evde eitiyordu,​ bu daha emindi. Fazla bir ey s繹ylemedi ama g繹z k覺rpmas覺ndan anla覺ld覺覺 kadar覺yla, yat覺l覺 okullarda k覺zlar k繹t羹 eyler 繹renebilirdi. O arada gen癟 k覺z muziplik yaparak taba覺n覺 癟atal覺n 羹zerinde dengede tutmaya 癟al覺覺yordu. Servis yapmakta olan Lisa ona 癟arp覺p taba覺 k覺rma tehlikesi ge癟irince ba覺rd覺: \\
 +- Matmazel, doru otursan覺za! \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​