Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_08 [2015/07/28 16:10]
cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_08 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 08~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +- Maazada bir giysilik Hint kuma覺 vard覺, eski bir desen, harika motifler. 襤ki y覺ld覺r depoda tutuyorlard覺. Aa覺 Alpler'​i dolaaca覺m s覺rada t羹m羹n羹 kendi hesab覺ma yan覺ma ald覺m. Oh! bir tutuldu, bir tutuldu! Kad覺nlar toplar覺 kap覺覺yorlard覺;​ bug羹n o b繹lgede benim Hint kuma覺mdan giysisi olmayan kad覺na raslayamazs覺n覺z. Dorusu ben de onlar覺 癟ekmesini biliyordum; hepsi de ben ne dersem yapacak hale gelmilerdi. \\
 +O g羹lerken Madam Campardon bu Hint kuma覺n覺 d羹羹n羹yor ve ayr覺nt覺lar覺 soruyordu. K覺rm覺z覺 bir zemin 羹st羹nde k羹癟羹k 癟i癟ekleri var m覺yd覺? Yazl覺k bir giysi i癟in bu kuma覺 o kadar aram覺t覺 ki... \\
 +- 襤ki y覺l dolat覺m, dedi gen癟 adam. Art覺k yeter, Paris'​i fethetmeye geldim. Hemen bir i arayaca覺m. \\
 +- Nas覺l?! diye at覺ld覺 kad覺n. Achille size s繹ylemedi mi? Size i buldu bile, hem de burada iki sokak 繹tede. \\
 +Gen癟 adam teekk羹rler ediyor, abart覺l覺 bir ak覺nl覺k i癟inde ii akaya al覺yor, belki de akama odas覺nda y羹z bin frankl覺k bir desteyle bir de e olup olmayaca覺n覺 soruyordu. O s覺rada on d繹rt yalar覺nda,​ uzun boylu ve 癟irkin, sar覺覺n bir k覺z 癟ocuu odaya girdi. rkek bir bi癟imde geri 癟覺kmak istedi. \\
 +- Gel, korkma, dedi Madam Campardon. Bu bay daha 繹nce s繹z羹n羹 ettiimiz M繹sy繹 Octave Mouret. \\
 +Sonra gen癟 adama d繹nd羹: \\
 +- K覺z覺m Angele... Son ziyaretimizde onu g繹t羹rmemitik,​ 癟羹nk羹 癟ok narindi. Ama imdi iyileiyor. \\
 +Angele, ergenlik 癟a覺ndaki k覺zlar覺n somurtkan haliyle gelip annesinin yan覺na sokuldu. Arada bir yan g繹zle, kendisine g羹l羹mseyen adama bak覺yordu. Bu arada Campardon geri geldi. Neeliydi ve heyecandan yanaklar覺 parl覺yordu. Kopuk birka癟 c羹mleyle kar覺s覺na mutlu rastlant覺y覺 anlatt覺: Saint-Roch kilisesinden Rahip Mauduit gelmiti. Ufak bir onar覺m istiyordu ama daha b羹y羹k iler i癟in iyi bir f覺rsatt覺. Sonra, bunlar覺 Octave'​覺n 繹n羹nde anlatm覺 olman覺n s覺k覺nt覺s覺yla ellerini 癟覺rpt覺: \\
 +- Pek璽l璽! Ne yap覺yoruz imdi? \\
 +- Ama siz 癟覺k覺yordunuz,​ dedi Octave. Sizi al覺koymak istemem. \\
 +- Achille, diye m覺r覺ldand覺 Madam Campardon, u iten s繹z etsene, Hedouin'​in maazas覺ndaki... \\
 +- Ah! unutuyordum,​ tabii... Azizim, bir tuhafiyecide ba tezg璽htarl覺k ii var. Tan覺d覺覺m 繹nemli biri sizin i癟in konutu. Sizi bekliyorlar. Saat daha d繹rt olmad覺, isterseniz sizi g繹t羹reyim,​ bir konuun. \\
 +Octave kravats覺z olduunu d羹羹nerek karar veremiyordu. Ama Madam Campardon giyiminin uygun olduunu s繹yleyince kabul etti. Kap覺da gen癟 kad覺n覺n yorgun bir bi癟imde uzatt覺覺 yana覺n覺 繹pen kocas覺 "​Ho癟akal tatl覺m... Ho癟akal bir tanem..."​ diye m覺r覺ldand覺. apkalar覺n覺 al覺rken gen癟 kad覺n akam yemeini saat yedide yiyeceklerini an覺msatt覺. \\
 +Onlar覺 izleyen Angele yan odada bekleyen piyano hocas覺n覺n yan覺na girdi. Onun sert bir vuruuyla 癟覺nlayan piyano sesi merdivenlere yay覺ld覺. 襤ki adam merdivenleri inerken her katta dairelerden piyano sesleri geliyordu. \\
 +Sokakta Campardon bir s羹re d羹羹nceli d羹羹nceli y羹r羹d羹. Sonra, orada akl覺na gelmi gibi sordu: \\
 +- Matmazel Gasparine'​i an覺ms覺yor musunuz? imdi Hedouin maazas覺nda birinci k覺z olarak 癟al覺覺yor. Onu da g繹rm羹 olursunuz. \\
 +Octave merak覺n覺 giderme zaman覺 geldiini d羹羹nd羹:​ \\
 +- Ah! O da sizde mi kal覺yor? \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​