Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_07 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 07~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +- Kad覺nlar覺 bilirsiniz, her zaman bir yerleri hastad覺r... On 羹癟 y覺ld覺r, d羹羹k yapt覺覺ndan beri b繹yle... Bunun d覺覺nda sal覺覺 iyi. Hatta onu biraz imanlam覺 bulacaks覺n覺z. \\
 +Octave 羹stelemedi. Tam o s覺rada Lisa elinde bir kartvizitle geliyordu; mimar gen癟 adamdan 繹z羹r dileyerek kar覺s覺yla sohbet etmesini istedi ve salona doru seirtti. Octave salon kap覺s覺n覺n bir anl覺k a癟覺l覺p kapanmas覺 aras覺nda bir papaz c羹ppesi g繹rd羹. \\
 +Ayn覺 anda Madam Campardon i癟eri girdi. Octave onu tan覺yamad覺. ocukken Plassans'​da Yol ve K繹pr羹 襤leri m羹fettii M繹sy繹 Domergue'​in k覺z覺 o zamanlar yirmi ya覺nda olmas覺na kar覺n ergenlikten 癟覺kmam覺 gibi zay覺f ve 癟irkindi; imdi dolgun v羹cutlu, beyaz tenli, g繹zlerinde obur bir kedinin bak覺lar覺 olan bu kad覺n, pek g羹zel olamam覺t覺 ama otuz ya覺n覺n olgunluu ona bir g羹z meyvesinin bayg覺n g羹zelliini veriyordu. Gen癟 adam onun y羹r羹rken zorluk 癟ektiini fark etti. \\
 +- Ah! koca adam olmusunuz,​ dedi Madam Campardon iki elini uzatarak. Son ziyaretimizden bu yana ne kadar boy atm覺s覺n覺z! \\
 +Uzun boylu, b覺y覺kl覺 ve sakal覺 bak覺ml覺 bu gen癟 adama ya覺n覺 sorup yirmi iki ya覺nda olduunu 繹renince,​ yirmi beinde g繹sterdiini s繹yleyerek kar覺 癟覺kt覺. En basit bir hizmet癟i bile olsa, bir kad覺n覺n kar覺s覺nda olmaktan mutluluk duyan gen癟 adam dudaklar覺nda bir g羹l羹mseme,​ kadife tatl覺l覺覺nda bak覺lar覺yla onu okuyordu. \\
 +- Ah! Evet, 癟ok b羹y羹d羹m... An覺ms覺yor musunuz, kuzininiz Gasparine bana bilya al覺rd覺? \\
 +Sonra ona Plassans'​taki anne ve babas覺ndan haberler iletti. Bay ve Bayan Domergue emekli olup 癟ekildikleri evde mutluydular;​ ama yaln覺zl覺ktan yak覺n覺yorlard覺. Bir inaat ii i癟in Plassans'​a gelen Campardon'​un k羹癟羹k Rose'u al覺p g繹t羹rmesini h璽l璽 ba覺lamam覺lard覺. Sonra gen癟 adam s繹z羹 kuzin Gasparine'​e getirdi, 癟羹nk羹 ergenlik 癟a覺ndaki bir merak覺n覺 gidermek istiyordu: O zamanlar mimar Campardon g羹zel ve uzun boylu Gasparine'​e deli gibi a覺kt覺, sonra birden otuz bin frankl覺k 癟eyizi olan s覺ska Rose ile evlenmiti. Kavgalar, g繹zyalar覺 ve dier k覺z覺n Paris'​teki terzi halas覺na ka癟覺覺... Fakat pembe yanakl覺 ve sakin Madam Campardon anlamam覺 gibiydi; gen癟 adam bir ey 繹renemedi. \\
 +- Ya sizinkiler? diye sordu kad覺n. Bay ve Bayan Mouret nas覺llar? \\
 +- ok iyiler, teekk羹r ederim. Annem art覺k bah癟esinden 癟覺km覺yor. Banne Soka覺'​ndaki ev aynen b覺rakt覺覺n覺z gibi. \\
 +Madam Campardon ayakta durmaktan hemen yorulup bir divana oturdu, geceliinin i癟inden ayaklar覺n覺 uzatt覺. Octave al癟ak bir tabure al覺p onun yan覺na oturdu. Konuurken bak覺lar覺n覺 hayranl覺kla onun y羹z羹ne kald覺r覺yordu. Kad覺nlar覺n ruhuna ilemesini bilen bu gen癟 adam on dakika sonra onunla eski dost gibi sohbet ediyordu. \\
 +- 襤te sizin yan覺n覺zda pansiyoner gibi oldum. G繹receksiniz,​ iyi anlaaca覺z... Plassant'​taki bu k羹癟羹k 癟ocuu an覺msay覺p onunla ilgilenmeniz ne kadar g羹zel. \\
 +- Hay覺r, bana teekk羹r etmeyin. Ben yerimden k覺m覺ldamayacak kadar tembelim. Her eyi Achille halletti. Zaten annemin sizin Paris'​e gelip bir pansiyonda kalmak istediinizi yazmas覺 yeterliydi. Yabanc覺lar覺n yan覺nda niye kalacakm覺s覺n覺z?​ Hem bize de arkadal覺k edersiniz. \\
 +Octave ilerinden s繹z etti. Ailesinin hat覺r覺 i癟in lise diplomas覺 ald覺ktan sonra, Marsilya'​da 羹癟 y覺l bir tuhafiye maazas覺nda gezici eleman olarak 癟al覺m覺t覺. Ticaret onu 癟ekiyordu; kad覺nlara l羹ks kumalar satmak sanki onlar覺 batan 癟覺karmak gibiydi; hayran bak覺lar, g繹n羹l al覺c覺 s繹zler... Sonra, Paris'​e gelebilmesini salayan o bebin frank覺 nas覺l kazand覺覺n覺 kahkahalarla anlatt覺. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​