Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_06 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 06~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +Mutfakta bir g羹r羹lt羹 koptu. Souk olmas覺na kar覺n ard覺na kadar a癟覺k olan pencerenin 繹n羹nde esmer hizmet癟i k覺z ve yal覺, iman a癟覺 kad覺n vard覺. 襤kisi de s覺rtlar覺 gerilmi bir bi癟imde avludan aa覺 ba覺r覺yorlard覺. Dar avlunun karanl覺覺ndan y羹kselen kahkaha ve s繹vg羹 dolu ba覺r覺lar onlara yan覺t veriyordu. Bu sanki bula覺k suyunun boca edilmesi gibi bir eydi; t羹m apartman覺n hizmet癟ileri i癟lerini boalt覺yorlard覺. Octave ana merdivenin sayg覺n havas覺n覺 an覺msad覺. \\
 +襤ki kad覺n bir 繹nseziyle geri d繹nd羹ler. Efendilerini bir beyle birlikte kar覺lar覺nda g繹r羹nce donakald覺lar. Hafif bir 覺sl覺k sesi 羹zerine avludaki t羹m pencereler birer birer kapand覺 ve o 繹l羹m sessizlii geri geldi. \\
 +- Nedir bu, Lisa? diye sordu Campardon. \\
 +- Ah efendim, dedi hizmet癟i k覺z, yine pasakl覺 Adele penceresinden aa覺 hayvan barsaklar覺 atm覺. Efendim M繹sy繹 Josserand'​a iki 癟ift laf etse iyi olur. \\
 +Campardon bu ie kar覺mak istemediinden ciddi bir y羹zle geri 癟覺kt覺. al覺ma odas覺na d繹nd羹klerinde Octave'​a yapt覺覺 a癟覺klamalar覺 s羹rd羹rd羹:​ \\
 +- 襤te g繹rd羹羹n羹z gibi, her katta ayn覺 yerleim d羹zeni yineleniyor. Ben 羹癟羹nc羹 katta olduum halde iki bin be y羹z frank kira 繹d羹yorum. Kiralar her ge癟en g羹n art覺yor... M繹sy繹 Vabre bu apartmandan en az yirmi iki bin frank kira al覺yordur. Daha da artaca覺 s繹yleniyor,​ 癟羹nk羹 Borsa Alan覺'​ndan Opera'​ya yeni bir cadde a癟覺laca覺 s繹yleniyor. u ie bak覺n, on iki y覺l 繹nceki yang覺ndan ucuza kapatt覺覺 arsaya yapt覺覺 bu yap覺n覺n b繹yle deerleneceini kim bilebilirdi ki? \\
 +al覺ma odas覺ndaki resim masas覺n覺n 羹zerinde Octave k羹癟羹k bir Meryem Ana yontusu g繹rd羹. ak覺nl覺覺n覺 gizleyemeden Campardon'​a bakt覺, 癟羹nk羹 onu Plassans'​da dine pek 繹nem vermedii g羹nlerinden tan覺yordu. Ah! Size s繹ylememitim,​ dedi Campardon hafif癟e k覺zararak. Evreux B繹lgesi kiliselerinin resmi mimarl覺覺na atand覺m. Fazla bir ey deil, y覺lda iki bin frank kadar bir ey getiriyor ite. Arada bir oraya kadar gitmek gerekiyor. Ama bizim iimizde insan kartvizitine kilise mimar覺 yazd覺rabilirse iyi oluyor. Y羹ksek sosyetede ald覺覺m ileri bir bilseniz. \\
 +Konuurken Meryem Ana yontusuna bak覺yordu. \\
 +- Asl覺nda bu din ileri benim umurumda deil! diye s繹ylendi. \\
 +Fakat Octave'​覺n g羹ld羹羹n羹 g繹r羹nce endielendi. Bu gen癟 adama niye a癟覺k konuuyordu ki? Ciddi bir sesle c羹mlesini d羹zeltmeye 癟al覺t覺:​ \\
 +- Umurumda veya deil... ah, azizim, siz de buralarda biraz yaay覺nca herkes gibi davranacaks覺n覺z. \\
 +B繹ylece k覺rk iki ya覺ndan, yaam覺n boluundan s繹z ederek iman karn覺yla 癟elikili bir karaduygu havas覺na b羹r羹nd羹. IV. Henri gibi sakal tra覺 ve da覺n覺k sa癟lar覺yla vermeye 癟al覺t覺覺 sanat癟覺 havas覺n覺n gerisinde zekas覺 k覺s覺tl覺, itah覺 b羹y羹k bir kentsoylunun k繹eli 癟enesi g繹ze bat覺yordu. \\
 +Octave'​覺n g繹zleri planlar覺n aras覺nda bir Gazette de France (*) gazetesine tak覺ld覺. Daha da zor durumda kalan Campardon zile bas覺p hizmet癟i k覺z覺 癟a覺rd覺,​ madam覺n haz覺r olup olmad覺覺n覺 sordu. Evet, doktor gitmek 羹zereydi, madam birazdan i癟eri gelecekti. \\
 +- Madam Campardon hasta m覺? diye sordu gen癟 adam. \\
 +- Hay覺r, her zamanki hali, diye s覺k覺nt覺l覺 bir sesle yan覺tlad覺 mimar. \\
 +- Ah! Nesi var? \\
 +Campardon s覺k覺nt覺s覺n覺 atam覺yordu;​ dorudan yan覺t vermedi: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​