Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_1_01 [2015/10/17 12:36] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - I : 01~~
 +=== APARTMAN - I ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 80 ===
 +----
 +**Apartman (Pot-Bouille)** adl覺 yap覺t Cumhuriyet D羹nya Klasikleri Dizisi'​nde Sn. Bekir Karaolu'​nun izniyle bas覺lm覺t覺r. \\
 +Frans覺zcadan 癟eviren: Bekir Karaolu \\
 +Yay覺na haz覺rlayan:​ Egemen Berk繹z \\
 +Dizgi: Yeni G羹n Haber Ajans覺 Bas覺n ve Yay覺nc覺l覺k A.. \\
 +Bask覺: ada Matbaac覺l覺k Yay覺nc覺l覺k Ltd. ti. \\
 +Ocak 2000
 +----
 +=== EMILE ZOLA (1840/902) ===
 +19. y羹zy覺l Frans覺z edebiyat覺n覺n en b羹y羹k yazarlar覺ndan biri olan [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​%C3%89mile_Zola|Emile Zola]] romanlar覺yla bir yandan yeni balayan [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Sanayi_Devrimi|End羹stri a覺]]'​n覺n toplum ve insan 羹zerindeki etkilerine, dier yandan da o d繹nem Fransa politik tarihine 覺覺k tutan bir ayna olmutur. stelik o 癟ada olduu 羹zere, Zola'​n覺n romanlar覺 Paris gazetelerinde tefrika olarak yay覺nlan覺rken yaln覺zca bask覺 rekorlar覺 k覺rmakla kalmam覺, g羹n羹m羹zde dahi "​romanlar覺 en 癟ok filme al覺nan Frans覺z yazar" olarak kalabilmesini salam覺lard覺r. \\
 +Zola'​n覺n 繹nemi bunlarla da bitmez: Bir yandan edebiyatta doalc覺l覺k (nat羹ralizm) ad覺yla yeni bir ak覺m覺n kurucusu ve en yetkin temsilcisi; dier yandan 癟a覺n覺n 繹nemli tart覺malar覺 ve siyasal kavgalar覺nda taraf olmutur: rnein, eletirmen kimliiyle izlenimci (empresyonist) resim ak覺m覺n覺n ilk savunucusu olarak onlar覺n m羹zelerde yer almalar覺n覺 salayabilmitir. Veya 羹nl羹 Dreyfus Davas覺'​n覺n en karanl覺k g羹nlerinde yazd覺覺 bir gazete makalesiyle t羹m Fransa'​y覺 ayaa kald覺rm覺 ve bir anda davan覺n gidiini deitirebilmitir. \\
 +K覺sacas覺, Hugo, Balzac ve Flaubert gibi dev romanc覺lar覺n sonuncusudur Zola.
 +=== * * * ===
 +1840 y覺l覺nda Paris'​te doan Emile Zola, babas覺n覺n erken 繹l羹m羹 羹zerine yoksul bir 癟ocukluk ge癟irmi, olgunluk s覺nav覺nda baar覺s覺z olup liseyi bitiremeyeceini anlay覺nca Hachette yay覺nevinde b羹ro memuru olarak 癟al覺maya balam覺t覺r. Bu ii s覺ras覺nda devrinin 繹nemli yazar ve eletirmenlerini tan覺ma f覺rsat覺 bulmu, edebiyata ilgisi artm覺t覺r. nceleri edebiyat dergilerinde eletiri, 繹yk羹 ve iir ile balayan yazar, 27 ya覺nda yay覺nlad覺覺 Therese Raquin (1867) adl覺 roman覺n kazand覺覺 b羹y羹k baar覺 羹zerine daha sonraki y覺llarda t羹m羹yle romanc覺l覺a d繹nm羹t羹r. \\
 +Zola daha sonra en iddial覺 projesine giriti. Bu, Rougon-Macquart Ailesi ad覺nda 20 ciltlik bir dizi roman olacakt覺 ve ba覺ms覺z olarak okunabilen her bir ciltte bu aile bireylerinden birinin yaad覺klar覺n覺 anlatacakt覺. Bu olaylar dizisi Fransa tarihindeki en bask覺c覺 ve yoz d繹nem olan, Louis-Napoleon'​un darbesiyle (1851) balayan 襤kinci 襤mparatorluk 癟a覺nda ge癟ecek ve [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Paris_Kom%C3%BCn%C3%BC|Paris Kom羹n羹]] (1872) ile son bulacakt覺. \\
 +1877-1893 aras覺nda tamamlad覺覺 Rougon-Macquart dizisi Zola'​y覺 羹ne ve paraya kavuturdu. Bu dizi i癟inde yer alan L'​Assomoir (1877), Nana (1880) ve Germinal (1885) adl覺 yap覺tlar覺 g羹n羹m羹ze kadar en 癟ok okunan ve filme al覺nan romanlar覺 olmulard覺r. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(58);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​