Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_42 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 42~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +"Res gestae"​nin belki en b羹y羹k hizmeti ise, onu yazan Augustus'​un,​ kendisi istesin ya da istemesin, i癟 d羹nyas覺n覺 b羹t羹n 癟覺plakl覺覺yla kar覺m覺za 癟覺karmas覺d覺r. Orada, kamuoyunu Partlarla sava yerine baka sava癟覺klarla avutan; Caesar'​覺n miras癟覺s覺 olarak, politik giriimlerinde ilk dayanak gibi Caesar'​覺 alm覺, giriimlerine yasal dedirten bu akrabal覺覺 g繹sterili bir yolla benimseyen, Caesar'​覺n b羹t羹n ilerine dorudur ve yasaya uygundur diyen, ama devlet adaml覺覺nda deneyim kazan覺nca babal覺覺n覺n soylular s覺n覺f覺na a覺r gelen ilerine uymamak zorunda kalan Augustus'​u a癟覺k癟a g繹rmekteyiz. \\
 +Yukar覺da k覺saca 癟izdiimiz;​ fala inanan, talihe inanan, korkak, i癟inden pazarl覺kl覺 ama sofu denecek denli dindar olan Augustus'​u,​ bu belge, 繹mr羹n羹n sonunda bile doruyu s繹ylemeyen adam olarak tan覺tmaktad覺r. yleyse yaad覺覺 zaman daha 癟ok hileci ve ikiy羹zl羹 olan bu insan覺, 繹mr羹n羹n sonunda bu t羹rl羹 davrand覺ran neden, kukusuz, 繹ld羹kten sonra kendisine, mezar覺na ve ailesine k繹t羹 davran覺lmas覺n覺 繹nleme kayg覺s覺 olmutur. \\
 +Denebilir ki, Augustus "Res gestae"​yi kendisinin koyu bir Cumhuriyet癟i,​ b羹y羹k bir halk癟覺 olduunu a覺lamak i癟in yazm覺t覺r. Oysa "Res gestae"​nin sat覺rlar覺 aras覺ndan bize yank覺 veren ses; imparatorluu kuran adam覺n, imparatorca sesidir. Roma'​n覺n 癟elikiler ve garipliklerle dopdolu o d繹neminde, u s繹zde idealist Augustus'​a,​ s繹zde cumhurbakan覺na bak覺n ki, Roma devletinden zengindir. O devletin hazinesi batma durumundad覺r ve kendisi, Roma "​plebe"​ine,​ Roma lejyonlar覺na,​ eyaletlerine kendi hazinesinden milyonlar tutan ayl覺klar verir; milyonlar tutan yard覺mlarda bulunur. Augustus'​un da覺tt覺覺 paralar, ba覺lar,​ bir devlet b羹t癟esinin de kald覺ramayaca覺 b羹y羹kl羹ktedir. Bundan anla覺l覺yor ki, devletin ve d繹neminin gelirlerini,​ "tek elden y繹neten"​ bir h羹k羹mdar olduu sav覺yla eline ge癟irmitir. Bu nedenle de "Res gestae"​nin yaln覺zca tonu deil, i癟inde yaz覺l覺 olanlar da Augustus'​u,​ kendi "tek elden y繹neten"​ h羹k羹mdarl覺覺yla kar覺m覺za 癟覺kar覺r. Her seferinde, bir devlet kurmaya yetecek kadar harcamayla b羹y羹k oyunlar d羹zenletir;​ kanallar kazd覺r覺r, yapay g繹ller 羹st羹nde gemilerle sava oyunlar覺 yapt覺r覺r. D羹nyan覺n d繹rt k繹esinden getirttii (襤talya'​n覺n o zamana dein tan覺mad覺覺) vahi hayvanlardan ordular kurar ve bunlar覺n av覺n覺, gene ordular denli b羹y羹k kitlelere yapt覺r覺r. B羹t羹n bunlar, "Res gestae"​de ancak bir h羹k羹mdara,​ bir imparatora yak覺acak korkusuzlukla,​ doall覺kla insanl覺覺n y羹z羹ne kar覺 繹v羹n癟 nedeni olarak f覺rlat覺lmaktad覺r. Daha erginlie ulamam覺 oulluklar覺n覺 devlet adam覺 r羹tbesiyle devlet ilerine kar覺t覺rmas覺,​ kendi yerine ilkin Drusus'​u,​ sonra Agrippa'​y覺,​ bunlar覺n 繹l羹m羹yle de Tiberius'​u bir t羹r "​veliaht"​ gibi tan覺tmas覺.. "Res gestae"​de a癟覺a vurulmamaya 癟al覺覺lan,​ ama saptanan eylerdir. ada dilbilimcilerin "Res gestae"​nin Latince metninde, kimi deiiklikleri saptamalar覺 haks覺z olmasa gerektir; 癟羹nk羹 Augustus, bu "​繹v羹nme"​ye girecek ve girmeyecek olan ilerini (usta bir oyuncu gibi) hesaplaya hesaplaya yazm覺, silmi, yeniden yazm覺 g繹r羹nmektedir. \\
 +Bunlar覺 yans覺tma bak覺m覺ndan "Res gestae"​nin b羹y羹k hizmetleri yads覺namaz. Ancak bu hizmeti g繹rebilmesi i癟in bile, bu belgeyi okuyanlar覺n (o d繹nemin 繹teki belgelerini dikkatle g繹zden ge癟irmi olan) 癟ada bilim taraf覺ndan uyan覺k tutulmas覺 gerekmektedir. \\
 +Bu y羹zden, "Res gestae"​ 癟evirisini T羹rkiye ayd覺nlar覺na sunarken, bug羹ne dek g繹sterilen putperest癟e ilgiden ayr覺, doal bir g繹r羹le ele almak; ondan, kendisinde bulunmayan, veremeyecei eyleri istemeden, i癟indekileri incelemek yerindedir inanc覺na vard覺m. \\
 +Remzi Ouz Ar覺k \\
 +10.IV.1949 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​