Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_41 [2015/07/28 16:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 41~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +Bu y羹zdendir ki, teklerin bencilliini yenmek amac覺yla yapt覺覺 iyiletirmeler istenen sonucu vermemi, halk覺n k羹癟羹k bir b繹l羹m羹, doudan gelen gizli ve gizemli mezheplere (繹rnein Mithra dinine...) girerek, bir b繹l羹m羹 de H覺ristiyan olarak avunma yolunu tutmutur. Augustus'​un sanatta eskiye d繹nme ve eski soylular s覺n覺f覺n覺 yeniden kurma y繹ntemi s繹kmemitir. Ferrero'​nun dedii gibi (s. 93), Roma devleti b羹y羹k ve sonu gelmez bir ahlaks覺zl覺覺n i癟indeydi. Uygar ve siyasal g繹revseverliin zerresi kalmam覺 olan b繹yle bir toplumda, herkesin zevk, l羹ks ve rahat i癟in birbirini yedii bir anda, Augustus gibi bir ikiy羹zl羹, ge癟mii ac覺mas覺zl覺kla,​ yasas覺zl覺kla dopdolu bir adam deil, bir peygamber gerekliydi. Yoksa i, lejyonlara, likt繹rlere,​ pretoriyenlere kal覺rd覺; 繹yle de oldu. Augustus 繹ld羹羹 zaman b覺rakt覺覺 ey; ac覺mas覺zl覺a,​ zora, 癟eliki i癟inde kalm覺 geleneklere dayanan bir asker y繹netimiydi. \\
 +B羹t羹n bu konulardan, Augustus Romas覺n覺 bize yak覺ndan, b羹y羹kl羹羹 ve aa覺l覺覺yla 癟izecek bu noktalardan,​ "Res gestae"​de tek iaret yoktur. "Res gestae"​ asker, 繹nder, imparator aday覺 bir Augustus'​un (deyi yerindeyse) giysilerinden,​ nianlar覺ndan,​ dairesinden ve harcamalar覺ndan 繹yle kabataslak s繹z eder; ama evinden, kendisinden,​ d羹羹ncelerinden,​ y繹netiminin insan yan覺ndan s繹z etmez. Bu bak覺mdan da 癟ok eksiktir, yar覺md覺r.
 +;#;
 +* * *
 +;#;
 +Bu k覺sa say覺labilecek incelemeyle "Res gastae"​nin bir tak覺m eksik, sakat yanlar覺n覺 g繹stermeye 癟al覺t覺k. Dilimize 癟evrilmesini g羹zel bir tarih olay覺 sayd覺覺m覺z bu "dil an覺t覺"​n覺n,​ Roma tarihi ve bu tarihte b羹y羹k bir yer tutan Augustus tarihi i癟in nas覺l bir dikkatle kullan覺lmas覺 gerektiini belirtmek bir g繹revdi. \\
 +襤ncelememiz s覺ras覺nda,​ imdiye dek bu metne g繹sterilen sonsuz sayg覺 ve k繹r羹 k繹r羹ne denecek bal覺l覺k yerine, bug羹n羹n tarih癟isine veremedii eyleri iaret etmeye urat覺k. Hele bu yap覺t覺, Augustus'​u tan覺mak i癟in bal覺ca kaynak diye kar覺layanlar覺 uyarmak istedik. \\
 +Kukusuzdur ki, "Res gestae"​ bize 癟ok yarar salamaktad覺r. rnein, antik d羹nyan覺n bir y覺覺n boy, k覺ta, yer, insan adlar覺n覺 vererek, bilgimizi salam ve geni bir temele dayamaktad覺r. \\
 +Kukusuzdur ki, Augustus'​un tarihini yazanlar "Res gestae"​den yararlanm覺lar;​ dahas覺, ona dayanm覺lard覺r. Su矇tone, Dion Cassius bunlar aras覺ndad覺r. zellikle Su矇tone'​un,​ oyunlar dolay覺s覺yla XXII. b繹l羹mden yararland覺覺 imdi anla覺l覺yor. (J. Gag矇 s. 119.) \\
 +Sonra Augustus'​un yerletirme (isk璽n) politikas覺 dolay覺s覺yla XVI. b繹l羹mde toplam覺 belirtilen paradan yararlan覺p yerletirilenlerin say覺s覺n覺;​ XV. b繹l羹mden yararlanarak Augustus'​un yiyecek da覺t覺m覺na uygun olanlar覺 saptamak konusunda 襤 22'de yapt覺覺 reformu 繹renmek olana覺 bulunmaktad覺r. Yine X. b繹l羹mde, "​Pontifex Maximus"​ se癟ilmesi dolay覺s覺yla Roma'​ya gelen kalabal覺覺n niteliini belirten sat覺rlar, Roma'​n覺n o zamanki n羹fus durumu konusunda bizi ayd覺nlatan 繹nemli bir kaynakt覺r. \\
 +rnek olarak verdiimiz bu pratik yararlar覺ndan baka, "Res gestae",​ ulusuna hesap veren ilk ve son Roma imparatorunu da bize tan覺t覺r. Augustus'​un bu hizmeti unutulamaz. \\
 +"Res gestae"​nin Roma'​y覺 ve onu elinde tutanlar覺n ruhsal durumunu g繹sterme bak覺m覺ndan yapt覺覺 hizmet de pek b羹y羹kt羹r. Bize; say覺s覺 kimi zaman 450.000'​i ge癟en isiz g羹癟s羹z insana ayaklanmamalar覺 ve 繹nderi devirmemeleri i癟in para ve yiyecek da覺tmaya,​ oyun oynatmaya, eyaletleri soyup Roma'​y覺 ve Romal覺y覺 donatmaya var覺p dayanan, ad覺na "Roma Cumhuriyeti ya da Roma imparatorluu"​ denen bu garip 癟elikiler y繹netimini fark覺na varmadan en iyi duyuran, g繹steren yap覺t "Res gestae"​dir. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​