Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_37 [2015/07/28 16:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 37~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +Bekletildikleri i癟in kendisine kar覺 gelen, Trib羹n羹 覺rmaa atan askerlerine kar覺, (繹rnein, bizim Yavuz'​un yeni癟erilere ald覺ran'​dan az 繹nce yapt覺覺 gibi) 繹fke g繹sterip aa覺layamam覺;​ g羹lerek sitemlerde bulunmutur. u 羹癟 olay bile, bu hastal覺kl覺 adam覺n, korkak olduu denli hesapl覺, soukkanl覺,​ sak覺ngan olduunu g繹sterir. \\
 +Bundan dolay覺d覺r ki, Caesar'​覺n,​ Sylla'​n覺n,​ Antonius'​un yollar覺ndan bambaka, ayr覺 bir yol tutmutur. O, Roma'​da kesin olarak, s覺radan bir magistrat, hatta senat繹r g繹r羹nmek istemi; oysa eyaletlerde,​ bir kral, imparator ve de bir tanr覺 gibi tan覺nmaktan,​ 繹yle sayg覺 g繹rmekten 癟ekinmemitir. Kaz覺bilim bu konuda a癟覺k ve kesin 繹rnekler verir. rnein, 襤 31-28 aras覺nda, dou gezisinde Yunanistan'​da bas覺lan paralar 羹st羹nde, Augustus zafer arabas覺n覺n i癟inde, ordusuna s繹ylev veren imparator gibi ya da gemi mahmuzlar覺ndan yap覺lan an覺tlar覺n (Colonnes rostrales) tepesinde tanr覺 Mars gibi ayakta; ya da, fildii koltua oturmu, sa elinde zafer simgesi tutan bir Iuppiter ya da kendi ruhunun tanr覺s覺 (Lar) gibi, ya da tanr覺lar, kahramanlar gibi 癟覺plak, d羹nya yuvarla覺na aya覺n覺 dayam覺, bir eliyle deniz zaferine iaret eden d羹meni tutuyor durumda... g繹sterilmitir. Kimi zaman da b羹y羹k din bakan覺n覺n harmanisine sar覺nm覺,​ Roma kentinin s覺n覺r覺n覺 癟izen saban覺 tutuyor durumda temsil edilmitir. Paran覺n her yere gidebildii d羹羹n羹l羹rse,​ bu simgelerin yapaca覺 sessiz propaganda konusunda bir d羹羹nceye var覺labilir. (J. Charbonneaux:​ L'art au si癡cle d'​Auguste,​ 1948, s. 7-8.) B羹t羹n bu paralar 羹st羹nde darphane y繹neticisinin (g繹renek olduu 羹zere) ad覺 yoktur; her ey imparator Augustus'​u g繹stermektedir;​ asl覺nda 襤 27'ye dek, senato para bast覺ramam覺t覺r. \\
 +Augustus, Paris'​teki "​Cabinet des M矇dailles"​in 羹nl羹 ve b羹y羹k Cameosu ile Viyana'​daki b羹y羹k Cameo'​da da, Iuppiter durumunda g繹sterilmitir. (E. Babelon: Le cabinet des M矇dailles, I, 1924, s. 102-103, . 17; J. Charbonneaux,​ agy., 1948, s. 84.) B羹t羹n bu belgelerde, Augustus'​un arkadalar覺 hep tanr覺lard覺r. (Apollo, Diana, Mars, Venus, Mercurius...) \\
 +Halka ve Senato'​ya olaan羹st羹 yetkiler verdii y覺l (襤 27), Senato'​nun karar覺yla Augustus'​un kap覺s覺na defne dal覺ndan iki 癟elenk konmutu. Bunun biri kendisinin, biri de Apollo'​nundu. Yani tanr覺yla Augustus ayn覺 iareti paylamaktayd覺. Asl覺nda Augustus'​un Palatinus'​taki 癟ok yal覺n ama b羹y羹k olan eviyle Apollo tap覺na覺 bitiikti; Augustus taraf覺ndan canland覺r覺lan 羹nl羹 "​y羹zy覺l oyunlar覺",​ Capitolium'​da balat覺l覺yor,​ bu tap覺nakta bitiriliyordu. \\
 +Augustus, 襤 28'de, kendi t羹rbesini yapt覺rmaya balad覺覺 zaman, 82 tap覺na覺n da onar覺lmas覺na baland覺 (Saeculares Ludi); bu onar覺mlar ve bunlar gibi olan her t羹rl羹 t繹ren, i, ulusal duygular覺n uyanmas覺na yar覺yordu. Bu duygular uyan覺nca, bunu d繹nemin en parlak 羹n羹n羹n 癟evresinde toplamak kolayd覺. Bu yolda, ayd覺n ve etkili olanlar覺n k覺skan癟l覺覺n覺 uyand覺rmamaya 癟ok dikkat etti. Dinin kendisine y繹nelen nimetlerini de, halk覺n kinini 癟ekmeden salamak 羹zere 癟ok g羹zel bir plan i癟inde y羹r羹d羹. rnein, ilkin 繹l羹m羹nden sonra tanr覺lat覺r覺lan babas覺 (Iulia ailesinin yetitirdii kua覺 s羹rd羹ren Venus'​la sevgilisi Mars'​覺n torunu olan) Caesar'​a,​ 襤 42'de bir tap覺nak adad覺 ve 襤 29'da bitirtti. Bundan sonra Roma'​da kendisine sunulan dinsel t繹renleri, onurlar覺 kabule yanamad覺 ama eyaletlerde (Yunanistan'​da,​ Anadolu'​da,​ 襤spanya'​da,​ Gallia'​da...) ad覺na tap覺naklar yap覺lmas覺n覺,​ buralarda kendisine resmen tap覺lmas覺n覺 hemen benimsedi. (10) airlerin kendisini bir tanr覺 gibi anmas覺n覺, sanat adamlar覺n覺n onu Mercurius, Mars, Iuppiter olarak g繹stermesini sevin癟le kabul etti. Her bak覺mdan d羹man bildii Lepidus'​un (pontifex maximus) konumunu tuttuunda,​ kendisine yap覺lan a覺lamalara,​ 繹nerilere kar覺n ("Res gestae",​ X. b繹l羹m) se癟ilmeyi istememesi, bu sak覺nganl覺klardan biridir. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​