Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_36 [2015/07/28 16:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 36~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +Romal覺, tutucu, dindar Augustus; raslant覺lar覺n y羹kselttii yerinde, yani d羹nyaya egemen olan iktidar taht覺nda; Roma'​y覺 sonsuzlat覺rmak g繹revini 羹stlenince,​ Senato denen y羹ce mekanizman覺n bu perianl覺覺n覺 elbette g繹rm羹t羹. Augustus'​un,​ ilkin her eyini bor癟lu olduu Caesar y繹ntemiyle benimsedii demokrasiye benzeyen oligari y羹z羹nden ele ald覺覺 bu adamlar; "memur kafas覺"​ ve "​tembellik"​ hastal覺覺na tutulmutu. Bu Meclis'​te,​ i癟 savalar覺n darmada覺n ettii, her aa覺l覺k durumu kabule haz覺r; a癟, y覺lg覺n, pi癟lemi baka bir k繹le s羹r羹s羹 durumunda soylular da vard覺. Bu k覺ran art覺覺 kitle, ilkin ne Augustus'​a,​ ne de 癟evrelerindeki devrimci emekliler s羹r羹s羹ne a覺z a癟acak durumdayd覺lar. B羹t羹n g羹癟, i癟 sava覺n utku kazanm覺 ortaklar覺nda toplanm覺t覺. Ama yukarda, Questor se癟imi dolay覺s覺yla s繹ylediimiz gibi, adam gereksinmesi,​ Augustus'​un esiz bir g羹ce ulamas覺 sonucunda Roma d羹nyas覺nda doan dinginlik, soylular覺 yava yava kendine getirmiti. Devlet hizmetlerinde onlara da olanaklar veriliyordu. 襤lkin Caesar'​覺n demokrasiye benzeyen davran覺lar覺na 繹yk羹nen Augustus, bir癟ok kayg覺 ve hesapla bu yolu b覺rakt覺; soylularla anlamay覺 ve dahas覺, o partiyi canland覺rmay覺,​ politikas覺n覺n as覺l ilkesi yapt覺. Oysa, Augustus (yani Caesar'​覺n olu ve soylu, herkesi 繹l羹m羹n kara listesine ge癟iren adam; u 羹nl羹 "​癟ler Meclisi"​ 羹yelerinden biri) i癟in en a覺r ey, soylularla bar覺abilmekti. Bu deiiklikte,​ 繹zellikle 襤 28-27'​de,​ Augustus'​un elinde toplad覺覺 olaan羹st羹 yetkileri halka, Senato'​ya geri verme iinde nelerin etken olduunu uzun uzad覺ya aramayaca覺z. ok 繹nemli olan ve Augustus'​un siyasal yaam覺n覺 damgalayan "Res gestae"​yi ona bu b繹yle yazd覺rtm覺 olan bu deiiklik ve bunun etkenleri aras覺nda, soylularla anlamak da vard覺. Onlar, yedikleri darbeler ve d羹t羹kleri aa覺l覺k d羹zey y羹z羹nden 癟ekinilecek bir g羹癟 olmaktan art覺k 癟覺km覺lard覺. \\
 +Bu etmenler aras覺nda bir bakas覺 da, onun bu soylulardan duyduu korkudur. Birinci etmenle uzlamaz gibi g繹r羹nen bu ikinci etmeni anlatmak i癟in, Augustus'​un kiiliini,​ kendi konumu i癟in d羹羹n羹leni,​ bu deiiklikten 繹nce Augustus'​un varmak istedii hedefi belirtmemiz gereklidir. \\
 +襤kinci "​癟ler Meclisi"​nin sonuna dek (襤 31) Augustus, Cumhuriyet癟ilerce,​ yani soylularca, yaln覺zca zorba olarak bilinmiti. 襤 31-30'​de,​ M矇c癡ne ile Agrippa'​n覺n bast覺rd覺覺 suikast giriimini y繹neten gen癟 Lepidus'​tu ve 癟evresindekiler soylulard覺. (V. Duruy, His., s. 374.) Augustus, kendisi i癟in bu t羹rl羹 d羹羹nen ve davrananlardan korkuyor; Roma'​y覺 kurmu olan tabakan覺n 癟ocuklar覺yla anlamay覺,​ kendi amac覺 i癟in temel saymaya bal覺yordu. Kendisi asl覺nda bir kentsoyluydu;​ bu nedenle de, Roma'​n覺n kurucular覺 kar覺s覺nda ancak silah elde kalarak 羹st羹nl羹k bulabiliyordu. Kendisine bu 羹st羹nl羹羹 salayan lejyonlar ise Perousa savalar覺 s覺ras覺nda (襤 41-40), kendilerini bir par癟a bekleten Augustus'​a kar覺 homurdanacak ve susturmak isteyen bir trib羹n羹 覺rmaa atacak denli azm覺 bulunuyorlard覺. (Duruy, s. 356.) Bu kar覺覺k, disiplinsiz 羹lkede, kendisinin 癟abucak babal覺覺 Caesar'​覺n yan覺na yollanmas覺 kolayd覺. \\
 +Caesar'​覺 繹ld羹renler ite bu soylulard覺. Bunun nedeni de, Caesar'​覺n imparator olmay覺 kararlat覺rm覺 olmas覺yd覺. Roma, dar bir toprak 羹st羹nde, az say覺da bir halk i癟in bir y繹netim mekanizmas覺 kurmutu. Cumhuriyet olan bu rejim, yine az say覺da bir soylu kitlesinin elindeydi. Akdeniz 癟evresindeki utkular, bu y繹netim alan覺n覺 pek 癟ok geniletince,​ ufak soylular s覺n覺f覺n覺n b羹t羹n bu alana yetmesi g羹癟leti. Sylla ve Caesar'​覺n yol a癟t覺覺 i癟 savalar覺 buraya balamak gerekir. Olaan ve yasal olarak y繹netilemeyen yerler, diktat繹rl羹kle y繹netilmek istenmiti! \\
 +Augustus da bu yoldayd覺; ama o, a癟覺k bir imparatorluk ve diktat繹rl羹k yolunu se癟meyecek kiiliklerdendi. Bu kiilik, hi癟 de san覺ld覺覺 gibi g繹z羹pek deildir. Bencil ve kuru bir ak覺l adam覺d覺r. H覺rstan ve gururdan 癟ok, sonuca 繹nem verir. Yap覺 bak覺m覺ndan s覺tmal覺d覺r;​ kans覺zd覺r ve kan h羹cumlar覺n覺n s覺k s覺k tehdidi alt覺ndad覺r. (8) Bu y羹zden zaman覺ndan 繹nce yalanm覺 g繹r羹n羹r. Bu yap覺yla onun korkakl覺覺 nas覺l da uyuur! Caesar'​la,​ Antonius'​la aras覺ndaki ayr覺m b羹y羹kt羹r. 襤skenderiye'​de Antonius'​un kendisiyle d繹v羹mek isteyiini souk bir g羹l羹le kar覺lam覺t覺r. (襤 30'​da.) (9) Kendisini garip bir 癟ocuk yerine koyan [[http://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Marcus_Tullius_Cicero|Cicero]]'​ya,​ aylarca "​Baba"​ diye yalvarmaktan 癟ekinmemiti. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​