Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_32 [2015/07/28 16:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 32~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +u 羹nl羹 "​癟ler Meclisi"​nin kanl覺 羹yesi, Philippi sava覺n覺n beceriksiz komutan覺, deniz savalar覺n覺n korkak ve yeteneksiz amirali, bir zamanlar "​Velletri tefecisi"​ diye an覺lan Caesar'​覺n alay ve ac覺ma konusu olan yeeni Augustus, ite bu b羹y羹k 繹zlemin oda覺 olmutu! \\
 +Pitagoras癟覺 felsefenin etkisiyle Roma'​da bir s繹ylence yay覺lm覺t覺. Vergilius'​un ve Varron'​un,​ yay覺lmas覺nda b羹y羹k katk覺lar覺n覺n olduu bu s繹ylence, yak覺nda "​alt覺n 癟a"​覺n geleceini m羹jdeliyordu. Bu 癟a覺n geleceiyle avunan halk, M覺s覺r'​覺 beklenmedik bir kolayl覺kla ele ge癟irerek hazinelerini Roma'​ya aktarm覺, rakiplerini (b羹y羹k talih eseri olarak) temizlemi olan Augustus'​u,​ "​bekledii kahraman"​ diye kar覺lam覺t覺r. Bu haz覺rlanm覺 "​kamuoyu"​nun i癟ine giren Augustus; umut, ac覺, sevgi, g羹venle dopdolu bu toplum vicdan覺n覺n kucaklamas覺yla,​ zaferlerden sonra komutanlara gelmesi doal olan g羹ven havas覺 i癟inde y覺kanm覺,​ kirli ge癟miinden ar覺nm覺t覺 denebilir. Baka t羹rl羹, ("Res gestae"​de izlerini bulamad覺覺m覺z) o b羹y羹k reformlar覺 ger癟ekletirmeyi nas覺l g繹ze alabilirdi? Bu ar覺nmaylad覺r ki Roma'​y覺 yeniden korumaya heveslenmi;​ "​kamuoyu"​nun duraks覺z g繹sterileri,​ 羹stelemeleri ve d羹rt羹klemeleriyle bir癟ok eylem, yasa ve reform yapm覺t覺r. Ama ne yaz覺kt覺r ki, bu reformlarda 癟elikilere d羹m羹t羹r. rnein "Lex Iulia de maritandis ordinibus"​ ad覺yla zaman覺m覺za ulaan aile reformunda, Augustus bir yandan yapm覺, bir yandan y覺km覺t覺r. \\
 +B繹ylece, bir yandan eski Cumhuriyet geleneine d繹nme heveslisi g繹r羹nm羹;​ 繹te yandan ruhunun ve d繹neminin doal d羹rt羹klemeleriyle o gelenei 癟inemitir. Bek璽rl覺k konusundaki yasa, evlenmeyi, ya覺 60'覺 ge癟meyen erkek, 50'yi ge癟meyen kad覺n i癟in zorunlu k覺lm覺t覺. Yasan覺n iyi ve insanca y繹n羹, odal覺k konusuyla, tutsak ve k繹le kad覺nlar konusunu ele almas覺; Romal覺 erkeklerle azatl覺lar覺n evlenmesini yasal g繹rmesiydi. Ancak, bu devrimci duygu, onun Roma soyluluuna a覺r覺 bal覺l覺覺na uymazd覺. Bu soyluluksa, halk覺n Roma ailesine girmesinden tiksiniyor ve bunu, Romal覺 aile k覺zlar覺n覺n aa覺lanmas覺 say覺yordu. O zaman Augustus, hem devrimi y羹r羹tm羹 olmak, hem de soylular覺 k覺k覺rtmamak i癟in u yolu buldu: Senat繹rlerle onlar覺n 癟ocuklar覺na ve torunlar覺na azatl覺lardan 癟ocuk sahibi olmay覺 yasaklad覺; geri kalan b羹t羹n yurttalar覺 繹zg羹r b覺rakt覺. Romal覺 aile k覺zlar覺na ya da kad覺n覺naysa odal覺k olmay覺 kesin olarak yasak etti. O zaman; yaln覺zca bu yasayla 羹癟 s覺n覺f kad覺n kabul edilmi oluyordu: \\
 +1. Namuslu Roma kad覺n覺. Bu, evlenmelerin en 繹nemli 繹esi gibi g繹r羹l羹yordu;​ ancak yasal e olabilirdi. "​Ingenuae honestae"​ bunlard覺r. \\
 +2. zg羹r kad覺n. Evlenmede, orta s覺n覺f覺 oluturuyordu. Bu s覺n覺f, hem evlenmeye, hem odal覺k yapmaya elveriliydi. "​Libertae"​ bunlard覺r. \\
 +3. Fahieler, arabulucular,​ kad覺n tellallar覺,​ bu tellallar覺n azat ettii kad覺nlar ya da k覺zlar, kocalar覺na ihanet eden kad覺nlar, oyuncular, dans繹zler. Bunlar ve benzerleri, evlenmenin "​pl癡be"​i say覺lmaktayd覺. Bunlar ancak odal覺k yap覺labilirdi ve yasal e olamazlard覺. \\
 +Augustus, bu s覺n覺flar覺 kurup aralar覺nda bu setleri y羹kselttikten sonra, evlenmeyi 繹zg羹r b覺rakan devrimi yapt覺覺n覺 umuyordu. Bu koullarda evlenme, 繹zg羹r say覺labilir miydi? Bunu kendisi de anlam覺 olacak ki ortaya bir y覺覺n 繹d羹l, bir y覺覺n da ceza koydu! rnein, evli yurtta, ka癟 癟ocuk sahibiyse, yasan覺n kons羹l olmak i癟in istedii yatan o kadar y覺l 繹nce kons羹ll羹e adayl覺覺n覺 koyabilirdi. Evlenen kad覺na eit yurtta gibi bak覺l覺r ve hemen vasilik alt覺ndan 癟覺kard覺. Douran kad覺na bir t羹r nian verilir, 羹癟 nian alan, erkeinin yetkesinden kurtulurdu. \\
 +Bunlar覺 yaparken, ama癟 olarak g繹stermeye 癟al覺t覺覺 "eski Roma Cumhuriyeti'​ne d繹n羹"​ bir yanda kal覺yordu; 羹癟 癟ocuk dourunca kad覺n erkeinin buyruundan 癟覺k覺yor; evlenince de aile denetiminden kurtuluyordu. Bunlar, Augustus'​un,​ kendisini 繹rnek vererek g羹癟lendirmeye 癟abalar g繹r羹nd羹羹 (癟羹nk羹,​
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​