Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_29 [2015/07/28 16:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 29~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +k繹lesinin, o 羹lkeye bu say覺mla birlikte g繹t羹rd羹羹 vergi ve soygunculuk d羹zenini, tarih癟iler Roma i癟in "​Germania tehlikesinden de b羹y羹k"​ diye nitelemilerdir. (Ferrero, V, s. 279-280, not: 1 ve s. 289.) \\
 +Augustus'​un bu b繹l羹mde ad覺 ge癟en reformlar覺n覺n en 繹nemlisi, ahlakta yapmak istedikleridir. Augustus, 癟覺kar覺 i癟in Sextus Pompeius'​un 癟ok yak覺n akrabas覺 olan Scribonia ile evlenmi; o 癟覺kar覺n ortadan kalkt覺覺n覺 sand覺覺 andaysa (襤 38'de) onu kovmutur. Ayn覺 zamanda, sonradan oul edindii Tiberius Nero'​yu,​ kar覺s覺 olan Livia'​y覺 kendisine b覺rakmaya zorlam覺 ve onunla evlenmiti. As覺l k繹t羹s羹, Livia ile evlendii s覺rada, kad覺n kendisinden 羹癟 ayl覺k gebeydi! (V. Duruy: His., Rom., 1909, 359.) \\
 +B繹yle bir insan覺n ahlak reformu yapmas覺 insana 羹rperti verir. Ama Augustus'​un Roma kad覺n覺 i癟in yapmak istedikleri ger癟ektir, 癟ok 繹nemlidir ve bu reformu ger癟ekletirmeye 癟al覺m覺t覺r. Bu reformun 繹nemini anlamak i癟in Roma'​da kad覺n覺n (i癟 savalardan sonra) d羹t羹羹 durumu k覺saca anlatmak gerekir. \\
 +Hellenistik sanat ve uygarl覺k, yar覺 barbar bir kitle olarak bulduu Roma ailesini 癟ok deitirmitir. Kurallar覺n覺n d覺覺na 癟覺k覺lmas覺na kesinlikle izin vermeyen; b羹k羹lmez bir kapal覺 癟er癟eve i癟inde yaayan, amac覺ysa yaln覺zca evlenme yoluyla Romal覺 t羹r羹n羹 羹retmek olan eski ailenin yerini, utanmaz bir cinsel birleme alm覺t覺. Ne t繹ren, ne dua, ne kay覺t, evlenmeyi oluturmuyordu;​ kar覺l覺kl覺 raz覺 olu, as覺l olarak 癟iftlemeye yetiyor; bu raz覺 olu yerine anlay覺s覺zl覺k ge癟ince de, 癟iftler ayr覺l覺yordu. Birlemede,​ hukuku ilgilendiren tek g繹r羹n羹r ey, 癟eyizdi (drahoma). Kad覺n覺 s羹rekli olarak elinde tutan vasilikten kalan tek izse, babas覺, anas覺, kocas覺 bulunmad覺覺 zaman herhangi bir vasi bulmas覺yd覺. Bu d繹nemin soylu han覺m覺nda eksik olan; yal覺nl覺k, ba eme, i zevki ve namustu. Kad覺n, bir癟ok 繹zg羹rl羹k aras覺nda namussuzluk 繹zg羹rl羹羹n羹 de alm覺t覺 denebilir. yle bir 繹zg羹rl羹k ki, sonunda ceza almaktan, boanarak hemen kurtuluyordu. Evlenmeler, yurttal覺k g繹revi olmaktan 癟覺km覺, g羹zelliin,​ servetin, g羹癟l羹 ailelere 癟atman覺n gerektirdii bir hesap ii olmutu. Bu hesaplar覺nda aldananlar hemen ayr覺l覺yor,​ boyuna kad覺n deitiriyorlard覺. ou kez de azatl覺 k繹lelerini odal覺k yap覺yorlard覺. Bu birlemeler evlenme say覺lmad覺覺ndan,​ doan 癟ocuklar yasal 癟ocuk say覺lm覺yor;​ bu da baba i癟in (beendiini oul edinme bak覺m覺ndan) ayr覺 bir kazan癟 oluyordu. \\
 +繹z羹len ailenin kad覺n覺n覺 fuhua g繹t羹ren nedenlerin ba覺nda, yoklukla l羹ksten oluan bir kar覺tl覺klar bileimi bulunuyordu. Ele ge癟irilen ve her biri Hellenistik uygarl覺覺n kural tan覺maz zevkine ve elencesine boulmu olarak Roma'​ya ge癟en Akdeniz 羹lkelerinden;​ i癟 savalar覺n y覺kt覺覺,​ 繹bek 繹bek yok olmu kitlelerin 癟oald覺覺 Roma d羹nyas覺na o denli 癟ok fahie, oyuncu, l羹ks eya, kar覺覺k g繹renekler ve gelenekler ya覺yordu ki, bunlar覺n aras覺nda eski din balar覺n覺 par癟alam覺 olan Roma ailesinin kad覺n覺, sanki 癟覺r覺l癟覺plak,​ a覺rm覺 kalm覺t覺. Eski ataerkil (patriarcale) aile balar覺ndan s覺yr覺lan Roma aile kad覺n覺, yeni ve s覺n覺rs覺z g繹r羹len 繹zg羹rl羹羹 i癟inde ne yapaca覺n覺 bilmiyordu. Asl覺nda 癟al覺ma yaam覺, yaratma yaam覺 bulunmayan Roma sitesinde; erkeini elinden alan Yahudi, M覺s覺rl覺 ya da Atinal覺 kokot; bu kad覺na 繹rnek oluturuyordu. "​Yeil z羹mr羹tlerle,​ Sur'un beyaz ve pahal覺 y羹nlerinden yap覺lm覺 kumalarla ya da ipek giysiler ve K覺z覺ldeniz'​den getirilen incilerle s羹slenen"​ bu yabanc覺 ve d羹羹k kad覺nlar; Roma'​n覺n en y羹ksek aile erkeini tutsak edebiliyordu. Evin, oca覺n ilerine bal覺 kalan Roma kad覺n覺n覺 yaln覺zca alay ve aldat覺lma beklediinden,​ onlar覺n da bu oyuncu ve yabanc覺 kad覺nlar覺n yolunu tutmas覺 pek doal oluyordu. O zaman, ailenin al癟akg繹n羹ll羹 geliri b羹t羹n bu l羹kse yetmiyor; kad覺n da kendisine l羹ks羹 salayan insan覺 ar覺yor; bulunca da tek engel tan覺madan onun oluyordu. \\
 +襤癟 savalarda servetini bat覺rm覺 olan 繹valyelerin,​ senat繹rlerin ailelerinde,​ g羹n ge癟tik癟e batmak 羹zere olan bir geminin y覺k覺m覺 beliriyordu. Bu ailenin kad覺nlar覺,​ "​kocalar覺n覺n batan servetini ellerinde bulunduran yeni zenginleri; g羹zellikleri,​ 繹p羹c羹kleri,​ namuslar覺yla ellerine almak, servetlerini k覺smen
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​