Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_26 [2015/07/28 16:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 26~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +g繹r羹nmedi;​ b繹ylece yok etmedi, ama buradaki topluluklar覺 korkun癟 bi癟imde zay覺flatt覺. Hele d羹羹nce ve d羹羹nce yaam覺 ad覺na eski krall覺klar覺n,​ cumhuriyet癟ilerin yarat覺p s羹rd羹rd羹羹 her eyi s繹nd羹rd羹. \\
 +B羹t羹n K羹癟羹k Asya, onun elinde, h覺rs覺n ve a癟g繹zl羹l羹羹n a癟t覺覺 sonsuz savalarla doranm覺 gitmiti. Roma'​n覺n getirdii bu korkun癟 癟繹k羹nt羹 ve da覺lman覺n 羹st羹nde iki bayku t羹nemiti. Haydutlar ve Yahudiler (Ferrero. V, s. 183). \\
 +Sonu癟 olarak, K羹癟羹k Asya'​da,​ n Asya'​n覺n bu b羹y羹k k覺tas覺nda,​ birtak覺m kukla, g繹lge krallar覺n elindeki g繹lge h羹k羹met癟ikler kalm覺t覺;​ b羹t羹n bunlar, Part 襤mparatorluu ile Roma'​n覺n egemenliindeydi. O Part 襤mparatorluu ki, nitelik olarak 癟ok homojen bir atl覺 kavimler d羹nyas覺na dayanmaktayd覺. 襤te b繹yle bir ortamda, Partlar gibi bir rakibe kar覺 dou siyasetini y羹r羹tecekti. Augustus'​tan 繹nce, n Asya'​da,​ hele Anadolu'​da ne kadar Romal覺 komutan ve kons羹l g繹rev yapm覺sa; yaln覺zca dehet, k覺y覺c覺l覺k,​ yokluk sa癟m覺lard覺. Bu nedenle de (Galatya ve Yahudilerin ba belas覺 Herode bir yana b覺rak覺l覺rsa) kendisini seven bir kitlenin bulunmas覺 pek zordu. Bergama Krall覺覺'​n覺n,​ var覺n覺 younu Roma'​ya armaan etmesini unutmuyoruz. Ama bu davran覺, Roma'​y覺 bile ak覺nl覺a d羹羹ren ve baka bir 繹rnei olmayan davran覺t覺r;​ yar覺 deli, umutsuz, 癟ocuksuz bir kral覺n tek ba覺na verdii bir karard覺r. Bundan dolay覺 da, Roma'​ya kar覺 sevgi ve bal覺l覺k iinde hesaba kat覺lamaz. Partlar'​覺n hemen hemen ayn覺 yaam ve soy koullar覺 i癟inde yorulan geni yurtlar覺yla bu yurtlar覺n 癟evresindeki 羹lkeler, atl覺 uygarl覺覺n覺n b羹t羹n gereklerine uyan gelimi sava y繹ntemleri sayesinde, yenilmez bir tehlike durumunda kalmaktayd覺. \\
 +Augustus'​un 癟evresindeki airlerle Crassus y覺k覺m覺n覺n ac覺s覺 ve utanc覺 i癟inde bunalan Roma, bu hastal覺kl覺 繹nderi Partlara kar覺 durmadan k覺k覺rtm覺;​ onun Part seferini, sanki k繹r羹klemiti. Oysa, Part seferinin b羹t羹n zorluklar覺n覺,​ b羹t羹n ters olas覺l覺klar覺n覺 bilen Augustus, kimileyin 襤spanya'​ya,​ kimileyin Gallia'​ya seferler d羹zenlemiti;​ denebilir ki Roma'​y覺;​ birtak覺m geri, da覺n覺k, barbar komulara kar覺 kazan覺lan zafercikler ve oralarda kurduu y繹netim 繹rg羹tleriyle avutmutu. Augustus, her eyin 羹st羹nde y羹kselene dek, ne g羹癟l羹kler 癟ekmi, nelere katlanm覺t覺. B羹t羹n bir 繹mre mal olan bu kazan癟lar覺,​ bir yanl覺 davran覺覺n sonucu ac覺 bir yenilgiyle tehlikeye d羹羹rmek istemiyordu. Kendisinden 癟ok 羹st羹n askerlik dehas覺 bulunan Crassus'​un ve Antonius'​un 繹rneklerini unutamazd覺. Sonra, Roma'​n覺n g羹c羹n羹 de 癟ok iyi biliyordu. Antonius, Kleopatra ile anla覺p bir dou imparatorluu kurma, bakentini Roma'​dan douya kayd覺rma karar覺n覺 verdiinde,​ Roma ve Augustus tam bir g羹癟s羹zl羹k i癟inde kalm覺t覺. Uygar, bol n羹fuslu ve zengin dou, sonsuz olanaklara, sonsuz genilemeye elveriliydi;​ oysa Augustus, "​癟ler"​ anlamas覺yla kendisine kalan verimsiz, g羹venilmez,​ barbar ve az n羹fuslu eyaletlerin kuru yazg覺s覺yla sar覺lm覺 kalm覺t覺. On y覺l, dounun g繹rkemli corafyas覺n覺n Antonius'​un elinde, 200 y覺ld覺r gelien Roma varl覺覺n覺 eritecek duruma geldiini, korkuyla g繹rm羹t羹. Antonius kendisine, 襤talya'​ya sald覺rmak aymazl覺覺n覺 g繹stermese,​ Augustus'​un,​ o korkun癟 oyuncunun ayaklanma 羹st羹ne ayaklanma, hainlik 羹st羹ne hainlik olan doudaki devinimlerine kar覺mas覺 olanaks覺zd覺. Actium bile (Antonius'​un a覺rt覺c覺 yan覺lg覺lar覺,​ 羹z羹nt羹ye kap覺lmalar覺,​ Kleopatra'​n覺n peinden koup gitmesi y羹z羹nden kazan覺lm覺) bir raslant覺, bir talih sava覺 olmutu. \\
 +Bundan dolay覺d覺r ki Partlar konusunda Augustus, tam bir sak覺nma ve 癟ekinme g繹stermi;​ ii hi癟bir zaman savaa vard覺rmam覺t覺. \\
 +Augustus d覺 siyasetten s繹z ederken, Ermenistan iini 繹nemle ve 繹v羹nerek ele al覺r: "​B羹y羹k Ermenistan'​覺,​ kral覺 Artaxe'​nin 繹ld羹r羹lmesinden sonra bir eyalet haline getirebilirdim;​ ama, atalar覺m覺z覺n 繹rneine uyarak, 羹vey olum Tiberius Nero arac覺l覺覺yla ve bir krall覺k halinde Kral Artavasdes'​in olu, Kral Tigran'​覺n torunu olan Tigran'​a vermeyi daha uygun buldum,"​ der. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​