Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_24 [2015/07/28 16:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 24~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +Bu kitlenin, zamanla (ve yine Augustus sayesinde) t羹ylendii bir ger癟ektir. Soylular (ve onlardan farks覺z duruma gelen sonradan g繹rme zenginler) senat繹rl羹羹 y羹ksek bir para ve gelir kouluna balayan kuraldan yararland覺lar. B繹ylece, yasama yaam覺 ve iktidar makamlar覺n覺n b羹t羹n olanaklar覺 sonsuza dek ellerine ge癟ti. Art覺k onlar; devrimden sonraki soyulmu, yoksul, ancak efendilerinin yard覺m覺yla senat繹r olma "​cens"​覺n覺 salayabilen d繹k羹nt羹ler olmaktan 癟覺km覺lard覺r. K繹lelikleri,​ uak ruhlar覺 deimeksizin,​ zengin olmulard覺r. Paraya dayanan ve halk tabakas覺n覺 g羹癟s羹z b覺rakacak olan her yolu 繹nerebilirler;​ buyurabilirler bile. Bununla birlikte, bu 繹neri ve s繹zde buyruklar, Augustus'​un istemiyle, yetkileriyle s覺n覺rl覺d覺r. nder ara s覺ra, eski Cumhuriyet gelenekleri vard覺r diye, Meclis'​te bir tak覺m tart覺malar覺,​ 癟arp覺malar覺 ho g繹r羹r; onlar覺 k覺k覺rt覺r bile. rnein; reformlar s覺ras覺nda,​ bek璽rl覺k yasas覺 dolay覺s覺yla,​ Augustus'​un 繹nerilerine kar覺 癟覺kan b羹y羹k Roma hukuk癟usu Senat繹r Antistius Labeon'​un durumu (襤 18'de) b繹yledir. Augustus, onun gelenek癟i, onura ve akla dayanan b羹t羹n kar覺 癟覺k覺lar覺n覺 dinlemi; ama sonu癟ta onunkiyle 癟elien 繹nerisini yine kabul ettirmitir. (4) \\
 +襤nsan, ona verilen r羹tbeleri, haz覺rlanan t繹renleri nas覺l geri 癟evirdiini belirten "Res gestae"​nin ilk on be b繹l羹m羹yle,​ XXXIV. ve XXXV. b繹l羹mlerini,​ bu ilerin, bu ilere egemen olan ruhsal durumunun 覺覺覺 alt覺nda g繹zden ge癟irince, Augustus'​un al癟akg繹n羹ll羹l羹k 繹rnei gibi verdii, kendisinden sonraki kuaklara 繹rnek b覺rakt覺覺n覺 s繹yledii (VIII. b繹l羹m羹n son k覺sm覺) davran覺lar覺nda,​ bu davran覺lar覺 繹vmede; putunu kendi yap覺p kendi tapan insan覺n 繹zelliini buluyor. \\
 +"Res gestae"​nin d覺 siyasetle, d覺 d羹nyayla ilgili b繹l羹mlerini de b羹y羹k bir sak覺nmayla okumak gerekir. Bunlar, "Res gestae"​nin yedi ya da sekiz b繹l羹m羹ndedir ve askeri seferler, siyasal hareketler, el癟i ziyaretleri vb'dir (26-27'​nci,​ 29'​uncu,​ 30-34'​羹nc羹 b繹l羹mlerde). Bunlarda da zaman s覺ras覺na (Res Gesate'​deki y繹ntemin sonucu) uyulmam覺t覺r. Ama nitelik bak覺m覺ndan bir ay覺rma g繹ze 癟arpar. ada bilim, "Res gestae"​den pek 癟ok yetkili kaynaa bavurarak bu ilikileri 繹beklere ay覺rarak ayd覺nlatm覺t覺r. \\
 +Augustus'​un uluslararas覺 ilikileri belirtmeye 癟al覺t覺覺 bu b繹l羹mlerde 繹v羹nme, 癟ou kez ger癟ein yerini alm覺t覺r. Bu 繹v羹nmenin derecesini 繹l癟mek i癟in, Dou-Bat覺 durumuna k覺saca bak覺lmal覺d覺r. \\
 +Augustus'​un zaman覺nda, bilinen uygar d羹nya, iki b羹y羹k b繹l羹me ayr覺lm覺 bulunuyordu. Bat覺dakine Roma egemendi; doudaki b繹l羹mse, Silifkoslar覺 (S矇l矇ucides) 襤ran'​dan kovan ve Afganistan'​dan Sibirya'​dan,​ Avrasya'​dan M覺s覺r'​a,​ Bizans'​a dek b羹y羹k bir imparatorluk kurmu bulunan Partlar覺n egemenlii alt覺ndayd覺. Asya'​n覺n taze ve devinir durumdaki g羹癟leriyle boyuna yenilenen Partlar, Roma'​n覺n (ister cumhuriyet, ister imparatorluk d繹neminde olsun) ba覺na bela olan kavimdir. Denebilir ki Partlar, tarihe, Roma'​y覺 Asya'​ya sokmamak i癟in domu, be y羹zy覺l bu ama癟 urunda 癟arp覺t覺ktan,​ Roma'​y覺 titrettikten sonra yorularak, g繹revi Sasanl覺lara b覺rak覺p silinmilerdir. Onlar覺n hangi bilin癟le, hangi kinle ve hangi g羹癟le 癟arp覺t覺klar覺n覺 belirtmek i癟in, "​b羹y羹k"​ san覺n覺 alan Mihridates'​i an覺msamak yeter! Bir gecede, b羹t羹n Anadolu'​daki 300.000 Romal覺y覺 繹ld羹rten bu h羹k羹mdar, antik d繹nemde g繹r羹len dou h羹k羹mdarlar覺n覺n (Anibal'​den sonra) ger癟ekten en tipik olan覺 ve dikkate deeridir. \\
 +Roma, Anibal'​den sonra Kartaca'​y覺 yok etmitir; ​    ama Mithridates'​ten sonra b羹t羹n dou, ayakta durmas覺n覺,​ doudaki siyasal denklii elde tutmas覺n覺 bilen Partlar覺n egemenlii alt覺nda kalm覺t覺r. Romal覺lar覺n Asya'​y覺 ele ge癟irmek ve bu denklii kendi y繹nlerine bozmak i癟in giritikleri her b羹y羹k sava (襤 53'te Crassus'​un,​ 襤 36'da Antonius'​un savalar覺) b羹y羹k yenilgilerle sonu癟lanm覺t覺r. Roma, 繹zellikle Crassus'​un yenilgisini,​ yitirdii bayraklar覺,​ armalar覺 bir t羹rl羹 unutamam覺t覺r. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​