Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_22 [2015/07/28 16:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 22~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +4'​羹nc羹 b繹l羹mde Augustus, "​Senato'​nun onuruma yap覺lmas覺na karar verdii bir癟ok zafer alay覺n覺 kabul etmedim,"​ der. Augustus burada ele ald覺覺 konular覺n i癟 y羹z羹n羹 g繹z羹m羹zden ka癟覺ran i癟tenliksizliini bir daha g繹sterir. Ger癟i, olay dorudur; ama bununla anlatmak istedii ruh, ger癟ek deildir. Bunu anlamak i癟in "Res gestae"​ konusundaki herhangi bir 癟ada incelemeyi g繹zden ge癟irmek yeter. Bunlardan J. Gag矇 (Mommsen'​den sonra), bize kitab覺n覺n sonunda bir "​Augustus takvimi"​ sunar (s. 156-160). Bu takvimde ad覺 ge癟en belgeler, 繹rnein "Cumes bayram g羹nleri"​ dizelgesi ya da takvimi Augustus saken haz覺rlanm覺,​ onun onay覺yla bir tap覺naa yollanm覺t覺. Bu takvimde y覺l, Augustus'​un birinci kez kons羹l olduu g羹n balar. Y覺lba覺lar,​ Roma'​da b羹t羹n y覺l deitirilmemi;​ ama bir癟ok eyalette y覺lba覺lar Augustus'​a g繹re deimiti. Senato'​nun resmen zorlamas覺yla,​ 襤skenderiye'​nin Augustus taraf覺ndan ele ge癟irilmesi ve Antonius'​un 繹l羹m g羹n羹 olan 1 Austos (襤 30) M覺s覺r'​覺n y覺lba覺s覺 olarak kabul edilmiti! Asya eyaleti, 襤 869'da kabul ettii bir kararla, Augustus'​un doum g羹n羹n羹 (襤 63 y覺l覺n覺n 23-24 Austos'​u) y覺lba覺 olarak ilan etmiti. \\
 +"​Augustus'​un takvimi"​nde g繹r羹yoruz ki, y覺l覺n b羹t羹n anma t繹renleri, anma tap覺n覺lar覺,​ hemen hemen t羹m羹yle, "​tanr覺 Augustus"​la ilgili y覺ld繹n羹m羹 g羹nlerindeydi;​ bu g羹nler, y覺ll覺k takvimi kapl覺yordu. Daha saken tanr覺laan Augustus, bunlar覺 geri 癟evirmemiti! Sextilis ay覺n覺n ad覺 deimi,​ Augustus olmutu. nemli bir nokta da, Augustus'​un 癟ok kuruntulu, g羹nlerin iyi ya da k繹t羹 olduuna, talihe 癟ok inan覺r bir adam olmas覺d覺r. Bu y羹zden kendisiyle ilgili iyi d繹n羹mlerinin takvime girmesi d羹羹ncesini kendisinin a覺lam覺 olduunu belirten belgeler 繹nem kazanmaktad覺r. \\
 +"Res gestae"​de saf bir edayla s繹z羹 ge癟en baka olaylar da vard覺r ki, al癟akg繹n羹ll羹l羹k ve 繹zveri (feragat) t羹l羹ne sar覺lm覺lard覺r;​ yukarda anlatt覺klar覺m覺za benzerler. \\
 +Augustus, "Res gestae"​nin V'inci b繹l羹m羹nde,​ "​Marcellus ve Arruntius'​un kons羹ll羹kleri s覺ras覺nda,​ Roma'​ya d繹nd羹羹mde,​ halk ile Senato beni diktat繹r yapmak istediyse de kabul etmedim,"​ der; dorudur! 襤 22'de, Senato g繹revini g繹rkemli bir bi癟imde k繹t羹ye kullanman覺n (buna rezalet de denebilir) 繹d羹l k覺l覺覺ndaki nedeni, yukarda anlatt覺覺m覺z gibi, Augustus'​un Primus'​a vurduu 繹l羹m darbesidir. Augustus, bu kadar ac覺mas覺zca ve 癟irkin bir nedenle kendisine verilmek istenen "​diktat繹rl羹k kayd覺 i癟inde s羹rekli kons羹ll羹k"​ten utanm覺, dahas覺, korkmu; ama, daha 繹nce, kiiliini yitiren ayn覺 kitlenin verdii "yar覺 diktat繹rce yetki"​den hemen yararlanarak,​ Primus'​un yok edilmesi y羹z羹nden 癟覺kan a覺r kargaal覺klar覺 bast覺rma yoluna gitmitir. Asl覺nda, (Annonae yetkisiyle birlikte verilen ayr覺cal覺klar onu yar覺 diktat繹r; tarih癟isi Dion'​un dediine g繹re (Dion, August, LIV, 1-2) diktat繹rden daha g羹癟l羹 yap覺yordu. XII'​inci b繹l羹mde s繹z羹 ge癟en "​olaan羹st羹 Senato Kurulu"​nun kendisine sunduu "Cura Legum et Morum" ayr覺cal覺覺ysa,​ Rufus, yani Halk Partisi i癟in verdii 繹l羹m karar覺n覺n kar覺l覺覺d覺r. \\
 +Augustus'​un b羹y羹k bir 繹zenle belirtmeye, kuaktan kuaa ge癟irmeye 癟abalad覺覺 nokta, Cumhuriyet'​i,​ adaleti, yasalar覺 her eyin 繹n羹nde tuttuudur. Bizim "Res gestae"​de ad覺 ge癟en iler, insanlar ve Augustus'​un bunlarla ilikileri bak覺m覺ndan yapt覺覺m覺z inceleme, onun bu iyi 繹zelliklerinden 繹nce, paraya ve kendi ailesinden olanlara her eyin, herkesin 羹st羹nde yer verdiini g繹steren Romal覺 zay覺fl覺覺yla ilgili epey 繹rnek vermektedir. \\
 +rnein Agrippa.. onun, b羹t羹n yaam覺 boyunca destei, ondan bir ey beklemeyen dostu, hocas覺 ve komutan覺d覺r. Ba覺 ne zaman s覺k覺sa ondan yard覺m beklemi, onun iyiliiyle k繹r talihi yenmitir. Oysa, yeeni ve toy bir delikanl覺 olan Marcellus'​un Agrippa'​y覺 k覺skanmas覺,​ aa覺lamas覺,​ g羹cendirmesi kar覺s覺nda ie kar覺mam覺;​ b羹y羹k dostunun kendi "​legatus"​u olarak Suriye'​ye 癟ekilmesine (襤 23) bir ey dememitir. Dahas覺 var: Agrippa gibi bir dostu deil, Marcellus'​u yani toy ve k覺skan癟 yeenini, kendi
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​