Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_15 [2015/07/28 16:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 15~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +ada anlam覺yla bir "​siyasal an覺lar = m矇moires"​ olmad覺覺 anla覺lan bu yap覺t覺n, ancak bir "​yap覺lan iler d繹k羹m羹"​ g繹revi yapabilecei anla覺lmaktad覺r. Oysa burada resmi bir d繹k羹mde bulunmas覺 gereken manevi denklik yoktur; 癟羹nk羹 Augustus, devlet ileriyle bu uurda kendi 繹zel servetinden verdiklerini kar覺t覺rm覺t覺r. \\
 +Bundan dolay覺 da, bu "​d繹k羹m",​ olsa olsa, bir "​繹v羹nme = auto-apologie"​ t羹r羹ne girer. Amac覺n覺 da, Augustus'​un yapt覺覺 ileri y羹celtmek olarak anlamak yanl覺 olmaz. \\
 +Bu belirsizlik,​ metinde s羹redizinsel (kronolojik) bir s覺ra bulunmamas覺ndan;​ 癟ou kez, olan bitenler i癟in tarih verilmemesinden dolay覺, olaylar覺n geliimini izlemede zorluk 癟覺kmas覺ndan da douyor. B羹t羹n metinde, s羹redizinsel izler yaln覺zca on alt覺 b繹l羹me (I., V., VI., VIII., X., XI., XII., XV., XVI., XVII., XVIII., XX., XXI., XXII., XXXIV. ve XXXV. b繹l羹mlere),​ deyi yerindeyse, serpitirilmitir:​. \\
 +Birinci 繹bee giren ilk on be b繹l羹m; dorudan doruya Augustus'​a ya da ailesinden olanlara -onu honut etmek i癟in- verilen ve sonu癟ta yine Augustus'​un olan mevkilere, r羹tbelere, unvanlara, yap覺lan alaylarla t繹renlere ayr覺lm覺t覺r. Onlardan ayd覺nl覺k sonu癟lar almak i癟in, metinde olduu gibi, bu onurlar覺 t羹rlerine g繹re 繹beklere ay覺rmak yeter say覺labilir. Oysa bu 15 b繹l羹mde yaln覺zca t繹ren ve unvanlar deil, bunlar覺n nedeni olan iler de yaz覺l覺d覺r. Bu ilerin ne zaman yap覺ld覺覺n覺 belirten s羹redizinsel izler ancak V., VI., VIII., XI., ve XII. b繹l羹mlerde vard覺r. Buralarda ya Augustus'​un ya bakalar覺n覺n kons羹ll羹kte bulunduklar覺 bildirilmi,​ tarih 覺覺覺 k覺smen serpilmitir. Ama, bu be b繹l羹mde konulan s羹redizinsel an覺t覺rmalar da metni ayd覺nlatmaya yetmez; 癟羹nk羹 bu 15 b繹l羹mdeki iler, batan sona bir s羹redizinsel s覺ra izlememekte;​ i癟eriklerine g繹re 繹beklenmi g繹r羹nmektedirler;​ 繹rnein, XIII. b繹l羹mde Ianus Tap覺na覺'​n覺n kapanmas覺 gibi 繹nemli bir iin zaman覺 belirtilmemitir. Tarihlenmi g繹r羹nen be b繹l羹m羹n b羹t羹n ileri deil, ancak biraz覺 s羹redizinsel bak覺mdan ayd覺nl覺kt覺r. \\
 +IV. b繹l羹m羹n sonunda birdenbire, "On 羹癟 kez kons羹l olmutum. Otuz yedi y覺ld覺r trib羹nl羹k yap覺yordum!"​ demesi, metnin s羹redizinini bozmakta, yani a癟覺kl覺覺 engellemektedir. Ayn覺 b繹l羹mde, "Yirmi bir kez imparator ilan edildim!"​ der. Bunlar覺n zaman覺 belli deildir ve ancak 癟ada tarih, t羹rl羹 yollarla kimi sonu癟lara varabilmitir. (Gag矇, 193-4.) \\
 +II. 繹bek, eldeki belgeye ad覺n覺 veren, as覺l damgas覺n覺 vuran ilere ayr覺ld覺覺 i癟in, zaman覺 belirtmeye daha 癟ok 繹nem verilmitir;​ ama, burada da, yap覺lan ileri 繹zelliklerine g繹re yer yer toplama yolu se癟ilmi; b繹l羹mlerin ve b繹l羹mler i癟indeki olaylar覺n s羹redizin s覺ras覺, hemen hemen yok olmutur; 繹rnein XV. b繹l羹mde Augustus, babas覺n覺n vasiyeti 羹zerine, Roma plebinden her bireye 300 sestert da覺tt覺覺n覺 s繹yler. Zaman覺 yoktur. Para, yer ve yiyecek da覺t覺m覺 iinde s羹redizin g繹zard覺 edilmi; g繹rece bir 繹beklendirmeyle yetinilmitir. XV., XVI., XVII. ve XIX. b繹l羹mlerde;​ devlet hazinesine d繹rt kez yard覺m ettiini s繹yler; bunun zaman覺 belli edilmemitir. Yaln覺zca askere yard覺m sand覺覺n覺n kurulmas覺n覺 salayan 癟al覺ma tarihlenmitir. XIX. ve XX. b繹l羹mler, kaz覺bilim ve tarih i癟in 癟ok deerli ve 繹nemlidir; 癟羹nk羹, y羹zlerce yap覺n覺n yeniden yap覺lmas覺 ya da onar覺lmas覺 s繹z konusudur. Ne yaz覺k ki, bunlar覺n da tarihi yoktur; b羹y羹k bir b繹l羹m羹n羹n ad覺 da yaz覺lmam覺t覺r. XX. b繹l羹m羹n yar覺s覺ndan sonra, "​Alt覺nc覺 kons羹ll羹羹mde 82 tap覺na覺;​ yedinci kons羹ll羹羹mde,​ ikisi bir yana b覺rak覺l覺rsa,​ 繹teki b羹t羹n k繹pr羹leri onartt覺m ve yapt覺rd覺m,"​ der. Bunlar hangileridir?​ Yaln覺zca "Res gestae"​ ile bunlar覺 繹renmek olanaks覺zd覺r. ada bilim, "Res gestae"​nin binlerce kat覺 yaz覺yla, emekle; baka kaynaklara ve kaz覺bilime bavurarak bu belirsizlii giderebilmitir. Augustus'​un yap覺lar i癟in yapt覺覺 harcamalar覺 belirten ikinci k覺s覺m olan bu XIX., XX. ve XXI. b繹l羹mlerdeki yap覺lardan,​ onar覺mlardan bir k覺sm覺, baka Roma b羹y羹klerinin paras覺 ve emeiyle ger癟ekleebilmitir. Augustus onlardan s繹z etmez; 繹rnein Agrippa'​n覺n yapt覺rd覺覺 onar覺mlar belirtilmemitir;​ oysa bu iler i癟in Augustus, zafer alay覺 yapan her dostuna, her
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​